Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forum Medicum

Forum Medicum, glasfasad och utemiljö med skulptur. Foto.
Nybyggda Forum Medicums fasad mot Sölvegatan. Foto: Agata Garpenlind

Medicinska fakultetens nya lokaler högst upp på Sölvegatan i Lund har tagits i bruk i samband med terminsstarten hösten 2023.

Syftet med den nya byggnaden är att tillgodose Medicinska fakultetens behov av funktionella lokaler för utbildning, forskning och kontor. På så sätt vill fakulteten ta till vara värdefulla möjligheter till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar och forskning i medicin, hälsa och vård.

Sammanlagt får 4000 studenter, forskare och andra medarbetare sin hemvist i de nya lokalerna. Samtidigt innebär den nya byggnaden att platsen blir mer öppen och inbjudande, något som ska göra verksamheterna i Forum Medicum mer tillgängliga för omvärlden.

I det nya huset finns en rymlig restaurang, ett café och gott om studieplatser. Här finns också toppmoderna undervisningslokaler som möjliggör nya sätt att bedriva undervisning.

Projektet, som blev klart före tidplan och har hållit budget, är en av Akademiska Hus och Lunds universitets största gemensamma satsningar någonsin.

Forum Medicum är certifierat i den högsta klassen för miljöbyggnad - nivå Guld, vilket bland annat innebär att byggnaden har en låg energiförbrukning. Projektet har också aktivt arbetat med att minska sitt klimatavtryck genom att återbruka material som till exempel gatsten och makadam, samt inte använt bodar utan inhyst de som byggt i befintliga lokaler.

Bakgrund och syfte

Forum Medicum är Medicinska fakultetens projekt som handlar om att samla den hälsovetenskapliga och biomedicinska forskningen och utbildningen i ett gemensamt biomedicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum, i direkt anslutning till universitetssjukhuset i Lund.

Fakulteten vill med samlokaliseringen av Health Sciences Center (HSC) med nuvarande Biomedicinskt centrum (BMC) skapa synergier mellan de tre forskningsområdena och utbildningen: grundforskning, hälsovetenskaplig forskning och den kliniknära forskningen. Syftet är att bidra till ett mer tvärvetenskapligt arbetssätt för hela fakultetens forskning och utbildning.

Forum Medicum signalerar fakultetens övertygelse om att den hälsovetenskapliga forskningen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. En ökad medellivslängd ställer stora krav på samhället i form av hälsofrämjande insatser, inte minst för den äldsta delen av befolkningen.

Forum Medicum kommer att bli en av de viktigaste mötesplatserna vid Lunds universitet – en akademisk smältdegel, strategiskt placerad längs universitetets kunskapsstråk med universitetssjukvård, teknik, naturvetenskap och humaniora som närmsta grannar. Här kommer studenter, forskare, lärare, industri, sjukvård och allmänhet mötas, för att tänka nytt och förverkliga sina idéer. Det tvärvetenskapliga förhållningsättet i kombination med Lunds universitets bredd blir unikt för Sverige. 

Fakta om Forum Medicum

Henning Larsen Architects har gjort förslag på utformning av byggnationen.

Byggstart våren 2020.

Huset invigs i samband med terminsstart hösten 2023.

Totalytan för projektet är cirka 21 000 kvm (12 000 kvm nytt och 9 000 kvm befintligt). Tillsammans med de övriga husen på BMC (35 000 kvm) blir det en totalyta på cirka 57 000 kvm, vilket blir Lunds universitets i särklass största sammanhängande centrum.

I det samlade centrumet kommer finnas:

  • cirka 170 forskargrupper
  • cirka 1600 medarbetare
  • cirka 2000 studenter

inom områdena: arbetsterapi, audiologi, biomedicin, fysioterapi, hälsoekonomi, logopedi, omvårdnad