Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommentarer från deltagare

Kursutvärdering Lymfödembehandling 2022-2023

"Bra upplägg. Enkelt då kursen är på distans men väldigt kul att även ses. Lärorika moment och engagemanget från föreläsarna ochkursledare har gjort att man fått ökat intresse".

"Bra föreläsningar, bra genomgångar av praktisk information och relevanta uppgifter. Uppskattar att ni ofta hänvisar till den senaste evidensen och att ni har kunskap kring den. Överlag en bra utbildning!"

"Det stora engagemanget och all kompetens från kursledning, föreläsare! Har upplevt en god stämning och fint bemötande!"

Intervjuer med deltagare Lymfödembehandling 2021

"Utbildningen har gett mig ökad kunskap kring lymfsystemet och lymfödem. Jag har fått ett strukturerat sätt att undersöka och behandla patienter med lymfödem".

"Det bästa med kursen var att den var varierad och grundlig".

"Jag skulle rekommendera denna kurs till de som ska börja eller precis har börjat arbeta med patienter med lymfödem. Detta då den ger en bra grund att stå på och ger förutsättningar för att ta hand om patienterna på ett bra och säkert sätt".

Caroline Larsson, deltagare på Lymfödembehandling 2021


"Utbildningen har gett fördjupade kunskaper om lymfsystemet, både anatomiskt och fysiologiskt".

"Det bästa var: Kunskaper i behandling. Teori blandas med praktik. Väldigt bra med inspelade föreläsningar att kunna gå tillbaka till."

"Jag skulle rekommendera kursen till legitimerad vårdpersonal som arbetar med patienter som riskeras att drabbas av lymfödem. För att tillgodogöra sig kursens innehåll krävs en viss kunskapsnivå. Även om man inte i framtiden kommer att prova ut eller behandla lymfödem ger kursen för djupare kunskaper inom ämnet, vilket gagnar patienten".

Agneta Hagren, deltagare på Lymfödembehandling 2021