Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Collage av fyra olika bilder i klinisk miljö och detaljer.

Om institutionen

Våra verksamheter finns i patientnära miljö vid Skånes universitetssjukhus i centrala Malmö, och i andra lokaler i Malmö och Lund. Stora delar finns i Malmö på Clinical Research Centre (CRC), en modern och prisbelönt byggnad för forskning, utbildning, hälso- och sjukvård.

Vi har en långvarig och väl förankrad närvaro i skånsk universitetssjukvård, och ett nära samarbete med Region Skåne, hälso- och sjukvården i Skåne. I närheten finns även Malmö universitet och forskningsparken Medeon.

Hos oss får ett stort antal doktorander utbildning på forskarnivå. På grund- och avancerad nivå ansvarar vi för delar av universitetets läkarutbildning och det internationella mastersprogrammet i folkhälsovetenskap.

Vi samverkar med det omgivande samhället i nätverk och samarbeten med tvärvetenskaplig och tvärprofessionell inriktning. Aktörer är bland andra myndigheter, landsting/regioner, kommuner, läkemedelsindustri och andra privata aktörer i Sverige och internationellt.

Aktuella forskningsområden

Forskningen omfattar ett stort antal medicinska områden, där flera av de vanligaste folksjukdomarna har en framträdande roll. Delar av forskningen ingår i Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) – ett av världens främsta inom diabetesforskning. Kraftfulla forskningsmiljöer finns bland annat inom:

  • allmänmedicin och primärvårdsforskning
  • befolkningsstudier/epidemiologi
  • demens och minnessjukdomar
  • diabetes
  • hjärt-kärlsjukdom
  • geriatrik
  • kirurgi
  • osteoporos
  • socialmedicin och global hälsa

Organisation

Institutionsstyrelsen är högsta beslutande organ och leds av institutionens prefekt. Prefekten är även institutionens chef, med en ledningsgrupp till sitt stöd.

Institutionens forskargrupper är utan mellannivåer organiserade direkt under prefekten.

Medicinska institutionskansliet i Malmö är en stöd- och servicefunktion till institutionsledningen och verksamheten med funktioner inom personal, ekonomi och kommunikation. Kansliet arbetar operativt på uppdrag av prefekten och ledningsgruppen, där kanslichefen ingår och kansliets stödfunktioner delas med den andra institutionen i Malmö, translationell medicin.  

Institutionsfakta

Uppgifter från december 2023

Forskargrupper: 46
Anställda: 292
Teknisk och administrativ personal: 95
Postdoktorer/forskare/lärare: 112
Professorer: 45
Heltidsdoktorander: 40
Halvtidsdoktorander: 175
Disputationer: 25
Vetenskapliga publikationer: 1 095
Statsanslag: 119 miljoner kronor
Externa anslag: 275 miljoner kronor
Omsättning: 396 miljoner kronor

Institutionsstyrelsen

Styrelsen för institutionen och sammanträdesprotokoll finns på Intramed, fakultetens interna webbplats

Institutionens verksamhetsberättelse

Kontakt

Institutionens ledningsgrupp och kansli

Besöksadress till institutionens kansli:
Clinical Research Centre, CRC, plan 11, 
Jan Waldenströms gata 35, Malmö