Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsetik

Många forskningsstudier rymmer olika etiska frågeställningar. Det finns därför olika lagar och etiska krav som säkerställer att forskningen är medicinskt motiverad och att skaderiskerna minimeras. Sedan 2020 finns en särskild lag i Sverige som handlar om god forskningssed. I forskning där det ingår uppgifter med koppling till nu levande personer gäller särskilda regler. Om behandlingen rör känsliga personuppgifter måste forskningen dessutom genomgå etisk prövning hos Etikprövningsmyndigheten. Är det en patient- eller befolkningsstudie behövs i de flesta fall även samtycke från deltagarna. Forskare som behöver genomföra ett djurförsök behöver särskilt tillstånd.

Forskning på mänskligt blod, vävnad m.m. kräver normalt sett ett etiskt tillstånd. Det gäller oavsett om det handlar om material från en levande och eller avliden person. Ska provet lagras i en biobank måste provgivaren ha gett sitt samtycke.

Vid stora registerstudier som bygger på redan tidigare insamlade persondata (som finns i till exempel kvalitetsregister och folkbokföring) är det inte alltid ett krav att deltagarna på nytt samtycker till att en forskare använder materialet. Det är då vanligt med en förenklad hantering där information sprids via hemsidor och dagsmedia.