Institutionen för hälsovetenskaper

Välkommen till Institutionen för hälsovetenskaper - en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver forskning som syftar till att främja människors hälsa - från de ännu ofödda barnen till de äldsta av våra äldre.

 

Institutionen för hälsovetenskaper

Om institutionen 

Genom vår forskning ökar vi kunskapen och förståelsen om människors hälsa och livskvalitet. Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvård och kommuner för att omsätta forskningsresultaten till praktisk verksamhet. Våra centrala forskningsområden är:

  • Hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • Behandlande åtgärder
  • Vård och omsorg
  • Rehabilitering

Vid institutionen utbildas framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård nationellt och internationellt, primärvården samt den kommunala verksamheten.

Organisation

Institutionen leds av en institutionsstyrelse, bestående av prefekt, representanter för lärare och forskare, övrig personal, studeranderepresentanter och företrädare för hälso- och sjukvården. Prefekten har ett övergripande ansvar för verksamheten. Institutionskansliet är en stöd- och servicefunktion till institutionsledningen och verksamheten med funktioner inom personal, ekonomi, administration och kommunikation. Institutionens forskargrupper är organiserade direkt under prefekten.

Fakta

Forskargrupper: 14
Anställda: 177
Professorer: 17
Doktorander: 61
Disputationer 2020: 5 
Omsättning 2020: 195 miljoner
Statliga medel: 140 miljoner 
Externa medel: 40 miljoner

Styrelse: period 2019-2021

Läs mer om våra forskargrupper

Kontakta oss

Kontaktsida

Besöksadress,
HSC (Health Sciences Centre)
Margaretavägen 1B 
222 40 Lund