Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen för hälsovetenskaper

Välkommen till Institutionen för hälsovetenskaper - en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver forskning som syftar till att främja människors hälsa - från de ännu ofödda barnen till de äldsta av våra äldre.

 

Grafisk linjekurva och ett hjärta. Illustration.

Om institutionen 

Genom vår forskning ökar vi kunskapen och förståelsen om människors hälsa och livskvalitet. Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvård och kommuner för att omsätta forskningsresultaten till praktisk verksamhet. Våra centrala forskningsområden är:

  • Hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • Behandlande åtgärder
  • Vård och omsorg
  • Rehabilitering

Vid institutionen utbildas framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård nationellt och internationellt, primärvården samt den kommunala verksamheten.

Organisation

Institutionen leds av en institutionsstyrelse, bestående av prefekt, representanter för lärare och forskare, övrig personal, studeranderepresentanter och företrädare för hälso- och sjukvården. Prefekten har ett övergripande ansvar för verksamheten. Institutionskansliet är en stöd- och servicefunktion till institutionsledningen och verksamheten med funktioner inom personal, ekonomi, administration och kommunikation. Institutionens forskargrupper är organiserade direkt under prefekten.

Avhandlingar

Institutionsfakta

Uppdaterad 2022-02-16

Forskargrupper: 17
Anställda: 171
Professorer: 15
Gästprofessorer: 4
Doktorander: 61
Disputationer 2021: 5 
Omsättning 2020: 204 miljoner
Statliga medel 2020: 150 miljoner 
Externa medel 2020: 40 miljoner


Institutionsstyrelse (fakultetens interna webbplats)  

Kontakta oss

Institutionens ledningsgrupp och kansli

Besöksadress,
HSC (Health Sciences Centre)
Margaretavägen 1B 
222 40 Lund