Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen för hälsovetenskaper

Välkommen till Institutionen för hälsovetenskaper, en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver forskning som syftar till att främja människors hälsa – från de ännu ofödda barnen till de äldsta av våra äldre.

 

Grafisk linjekurva och ett hjärta. Illustration.

Om institutionen 

Genom vår forskning ökar vi kunskapen och förståelsen om människors hälsa och livskvalitet. Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvård och kommuner för att omsätta forskningsresultaten till praktisk verksamhet. 

Vår verksamhet har en nära anknytning till hälso- och sjukvård nationellt och internationellt, primärvården samt den kommunala verksamheten. 

Institutionen bedriver forskarutbildning och våra lärare är delaktiga i utbildning av framtidens vård- och rehabiliteringspersonal på grund- och avancerad nivå.

Centrala forskningsområden

  • Hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • Behandlande åtgärder
  • Vård och omsorg
  • Rehabilitering

Organisation

Institutionen leds av en institutionsstyrelse, bestående av prefekt, representanter för lärare och forskare, övrig personal, studeranderepresentanter och företrädare för hälso- och sjukvården. Prefekten har ett övergripande ansvar för verksamheten. 

Institutionskansliet är en stöd- och servicefunktion till institutionsledningen och verksamheten med funktioner inom personal, ekonomi, administration och kommunikation. Institutionens forskargrupper är organiserade direkt under prefekten.

 

Institutionsfakta

Uppgifter från maj 2024

Forskargrupper: 13
Anställda: 144
Professorer: 8
Gästprofessorer: 2
Universitetslektorer: 30
Biträdande lektorer: 3
Universitetsadjunkter: 42
Postdoktorer: 8
Doktorander: 20  
Övrig forskande personal: 15
Teknisk & administrativ personal: 16