Eric K. Fernströms Stiftelse

- för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning

Eric K. Fernströms Stiftelse delar varje år ut dels ett nordiskt pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels lokala priser till yngre forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Det Nordiska Priset har en prissumma på en miljon kronor. Prisutdelningarna utgör den festliga avslutningen av Forskningens Dag. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har samarbetat med stiftelsen sedan 1978, då medicine hedersdoktor Eric K. Fernström genom en donation bildade Eric K. Fernströms Stiftelse.


 

Eric K. Fernströms Stiftelses priser 2020

 

På grund av det rådande världsläget har utseendet av pristagare och utdelningen av priser från Eric K. Fernströms Stiftelse 2020 ställts in.

Vi ser fram emot att få fira framstående medicinska forskare 2021!

Eric K. Fernströms Stiftelse

 


2019 års mottagare av Eric K. Fernström Nordiska pris tilldelas:
Søren Brunak, professor vid Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research vid Köpenhamns universitet.

 

Porträtt Søren Brunak. Foto.
Søren Brunak, professor vid Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research vid Köpenhamns universitet. Foto: Henrik Sørensen
Søren Brunak, professor vid Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research vid Köpenhamns universitet. Foto: Henrik Sørensen

 


 

Jubileum

Eric K. Fernströms Stiftelse firade 40-årsjubileum 2018

Eric K. Fernströms Stiftelse firade 35-årsjubileum 2013
Eric K. Fernströms Stiftelse firade 30-årsjubileum 2008 
Eric K. Fernströms Stiftelse firade 25-årsjubileum 2003

  • Beställ Jubileumsskrifterna från Ann [dot] Ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se

 

Jubileumslogotype Fernströmsstiftelsen

Stiftelsens kansli

Kanslidirektör Ann Ivarsson

Telefon: 046-222 80 71
E-post: Ann [dot] Ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se
Fernströmstiftelsen
Medicinska fakultetens kansli
Lunds universitet
BMC F13
221 84 Lund

Internpost: BMC F13, HS 66
Besöksadress: BMC F13, Sölvegatan 19, Lund