Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska Priset – tidigare års pristagare

2019 års pristagare  - lokala priser till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare:

Umeå

Docent Vasili Hauryliuk

för sin forskning som lett till ökad förståelse för hur ribosom-associerad proteintillverkning sker i olika organismer, inklusive bakterier, vilket i framtiden kan leda till bättre verktyg för att motverka antibiotikaresistens”.

Uppsala

Professor Alkistis Skalkidou

”för sina framstående insatser för att ka kunskapen om kvinnors mentala hälsa kring förlossning. Hon tillämpar framgångsrikt en lång rad metoder inom epidemiologi, genetik, epigenetik, proteomik och metabolimik för att belysa detta viktiga och kliniskt relevanta område”.

KI, Stockholm

Docent Igor Adameyko

”för ett genombrott som ledde till ett radikalt nytt koncept inom utvecklingsbiologin, där en specialiserad pool av prekursorceller inom en specialiserad vävnadsnisch använder nervbanor som ledningar för att migrera och differentiera. Upptäckten har stor betydelse för flera medicinska forskningsfält.”.

Linköping

Biträdande professor Christopher Sjöwall

”för sin framstående kliniska forskning kring systematisk lupus erytematosus, till stora delar baserat på en unik patientkohort och biobank”.

Göteborg

Professor Marcus Lind

”för sin banbrytande forskning inom diabetologi. Han har utfört nyckelstudier inom bland annat risk för faktorkontroll för diabeteskomplikationer och glukossänkande behandlingar vid typ 1 och 2 diabetes. Han ansvarar dessutom för viktig translationell forskning såsom inom diabetesvacciner och ö-cellsbehandling”.

Lund

Professor Johan Malmström

”för sitt världsledande arbete inom proteomik. Hans forskning är av stor betydelse för många forskningsområden, och fokuserar på hur vårt immunsystem känner igen bakterier, med målsättningen att förhindra livshotande infektioner och antibiotikaresistens”.


2018 års pristagare  - lokala priser till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare:

Umeå

Docent Felipe Cava

”För sin forskning om uppbyggnad och reglering av bakteriens cellvägg“.

Uppsala

Professor Lars Forsberg

“För sin banbrytande forskningsresultat gällande förlust av kromosom Y i blodceller hos män, och kopplingen till livsstil och sjukdomar”.

KI, Stockholm

Professor Pernilla Lagergren

"För hennes enastående forskning inom området hälsorelaterad livskvalitet, särskilt hos patienter med esofaguscancer”.

Linköping

Docent Colm Nestor

”För sin framstående forskning och viktiga metodutveckling inom epigenetik."

Göteborg

Professor Erik Larsson Lekholm

”För sin banbrytande forskning kring mutationers ursprung och funktion i cancer”.

Lund

Professor Åsa Petersén

”För sina studier av sjukdomar orsakade  av att centrala nervsystemet bryts ned, främst Huntingtons sjukdom. Genom att kombinera grundforskning med studier på patienter banar hon vägen för utvecklingen av helt nya behandlingar av idag svåra och obotliga sjukdomar."