Nominering

Dr Eric K. Fernströms Nordiska Pris

I slutet av mars varje år erbjuds samtliga medicinska fakulteter i Norden möjligheten att föreslå kandidater till det Nordiska Priset. De nordiska kandidaterna bedöms sedan av den Fernströmska Priskommittén i Lund. Den består av sju medlemmar, tillhörande Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, vilka utses för en mandatperiod på tre år.

Lunds universitet: 
Professor Kristina Åkesson, dekan, ordförande
Professor Susanne Iwarsson
Professor Mikael Sigvardsson
Professor Cecilia Lundberg
Professor William Agace
Professor Marju Orho-Melander
Professor Oskar Hansson
Sekreterare: Ann Ivarsson

Dr Eric K. Fernströms Svenska Pris till yngre forskare

Sverige har sju medicinska fakulteter, vilka också anmodas att utse sin eller sina mottagare av det Svenska Priset. Varje fakultet har sin egen priskommitté, som också består av sju medlemmar, vilka utses för samma mandattid som i Lund. För medlemmar, var god kontakta respektive universitets fakultet.

  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Karolinska Institutet
  • Linköpings universitet
  • Göteborgs universitet
  • Örebro universitet

 

Eric K. Fernströms Stiftelses priser 2020

 

På grund av det rådande världsläget har utseendet av pristagare och utdelningen av priser från Eric K. Fernströms Stiftelse 2020 ställts in.

Vi ser fram emot att få fira framstående medicinska forskare 2021!

Eric K. Fernströms Stiftelse

 


Nominering 2020

Eric K. Fernströms Nordiska pris

Professorer och lektorer vid de medicinska fakulteterna i Norden inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms Nordiska pris.

Anvisningar och nomineringar till Eric K. Fernströms Nordiska pris

Förslag till Nordiska priset 2020 mottages tacksamt senast den 30 april 2020.

Anvisningar för nominering till Nordiska priset 2020 (pdf 201 kB, nytt fönster)

Blankett för nominering till Nordiska priset 2020 (pdf 129 kB, nytt fönster) OBS! Ladda ner blanketten till din dator för att kunna fylla i den.


Eric K. Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare

Professorer och lektorer vid de svenska medicinska fakulteterna inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

Anvisningar för nomineringar till pristagare vid Umeå universitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet, Örebro universitet, Linköpings universitet och Göteborgs universitet.

Nomineringarna skickas till respektive universitets medicinska kansli. Beslut fattas av egen Priskommitté och skall vara oss tillhanda senast den 1 september 2020.

Anvisningar till nominering av Yngre pristagare 2020 - ej Lunds universitet (pdf 183 kB, nytt fönster)

Blankett för nominering till yngre pristagare 2012 - ej Lunds universitet (pdf 152 kB, nytt fönster) OBS! Ladda ner blanketten till din dator för att kunna fylla i den.

 

Anvisningar för nomineringar till pristagare vid Lunds universitet

Nomineringar skall vara oss tillhanda senast den 10 augusti 2020.

Anvisningar till nominering av Yngre pristagare 2020 - Lunds universitet (pdf 222 kB, nytt fönster)

Blankett för nominering till Yngre pristagare 2020 - Lunds universitet (pdf 131 kB, nytt fönster) OBS! Ladda ner blanketten till din dator för att kunna fylla i den.

 

Stiftelsens kansli

Kanslidirektör Ann Ivarsson

Telefon: 046-222 80 71
E-post: Ann [dot] Ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se
Fernströmstiftelsen
Medicinska fakultetens kansli
Lunds universitet
BMC F13
221 84 Lund

Internpost: BMC F13, HS 66
Besöksadress: BMC F13, Sölvegatan 19, Lund