Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nominering

Dr Eric K. Fernströms Nordiska Pris

I slutet av mars varje år erbjuds samtliga medicinska fakulteter i Norden möjligheten att föreslå kandidater till det Nordiska Priset. De nordiska kandidaterna bedöms sedan av den Fernströmska Priskommittén i Lund. Den består av sju medlemmar, tillhörande Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, vilka utses för en mandatperiod på tre år.

Lunds universitet: 

 • Professor Kristina Åkesson, dekan, ordförande
 • Professor Susanne Iwarsson
 • Professor Cecilia Lundberg
 • Professor William Agace
 • Professor Marju Orho-Melander
 • Professor Oskar Hansson
 • Professor Anders Bjartell
 • Sekreterare: Ann Ivarsson

Dr Eric K. Fernströms Svenska Pris till yngre forskare

De medicinska fakulteterna i Sverige anmodas att utse sin eller sina mottagare av det Svenska Priset. Varje fakultet har sin egen priskommitté, som består av sju medlemmar, vilka utses för samma mandattid som i Lund. För medlemmar, var god kontakta respektive universitets fakultet.

 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Karolinska Institutet
 • Linköpings universitet
 • Göteborgs universitet

 


 

Eric K. Fernströms Stiftelses priser 2022

På grund av att stiftelsens stadgar har tydliga definitioner kring prisbelopp, och i efterdyningarna av pandemin, är det tyvärr inte möjligt för stiftelsen att dela ut priser i år.

Vi ser fram emot att få fira framstående medicinska forskare 2023!

Eric K. Fernströms Stiftelse

 


Nominering 20XX

Eric K. Fernströms Nordiska pris

Professorer och lektorer vid de medicinska fakulteterna i Norden inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms Nordiska pris.

Anvisningar och nomineringar till Eric K. Fernströms Nordiska pris

Förslag till Nordiska priset 20XX mottages tacksamt senast den XX april 20XX.

Anvisningar för nominering till Nordiska priset 2021 (pdf 140 kB, nytt fönster)

Blankett för nominering till Nordiska priset 2021 (pdf 234 kB, nytt fönster)  OBS! Ladda ner blanketten till din dator för att kunna fylla i den.

 


Eric K. Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare

Professorer och lektorer vid de svenska medicinska fakulteterna inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

 

Anvisningar för nomineringar till pristagare vid Umeå universitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet och Göteborgs universitet.

Nomineringarna skickas till respektive universitets medicinska kansli. Beslut fattas av egen Priskommitté och skall vara oss tillhanda senast den X september 20XX.

Anvisningar till nominering av Yngre pristagare 2021 - ej Lunds universitet (pdf 128 kB, nytt fönster)

Blankett för nominering till yngre pristagare 2021 - ej Lunds universitet (pdf 188 kB, nytt fönster) OBS! Ladda ner blanketten till din dator för att kunna fylla i den.

 

Anvisningar för nomineringar till pristagare vid Lunds universitet

Nomineringar skall vara oss tillhanda senast den X augusti 20XX.

Anvisningar till nominering av Yngre pristagare 2021 - Lunds universitet (pdf 129 kB, nytt fönster)

Blankett för nominering till Yngre pristagare 2021 - Lunds universitet (pdf 324 kB, nytt fönster) OBS! Ladda ner blanketten till din dator för att kunna fylla i den.

Stiftelsens kansli

Kanslidirektör Ann Ivarsson

Telefon: 046-222 80 71
E-post: Ann [dot] Ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se
Fernströmstiftelsen
Medicinska fakultetens kansli
Lunds universitet
BMC F13
221 84 Lund

Internpost: BMC F13, HS 66
Besöksadress: BMC F13, Sölvegatan 19, Lund