Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nominering

Dr Eric K. Fernströms Nordiska Pris

I slutet av mars varje år erbjuds samtliga medicinska fakulteter i Norden möjligheten att föreslå kandidater till det Nordiska Priset. De nordiska kandidaterna bedöms sedan av den Fernströmska Priskommittén i Lund. Den består av sju medlemmar, tillhörande medicinska fakulteten vid Lunds universitet, vilka utses för en mandatperiod på tre år.

Lunds universitet: 
Professor Erik Renström, dekan, ordförande
Professor Fredrik Leeb-Lundberg
Professor Thoas Fioretos
Professor Madeleine Durbeej-Hjalt
Professor Mikael Sigvardsson
Professor Diana Karpman
Professor Susanne Iwarsson
Sekreterare: Christina Parknäs

Dr Eric K. Fernströms Svenska Pris till yngre forskare

Sverige har sju medicinska fakulteter, vilka också anmodas att utse sin eller sina mottagare av det Svenska Priset. Varje fakultet har sin egen priskommitté, som också består av sju medlemmar, vilka utses för samma mandattid som i Lund. För medlemmar, var god kontakta respektive universitets fakultet.

  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Karolinska Institutet
  • Linköpings universitet
  • Göteborgs universitet
  • Örebro universitet

Nominering 2019

Eric K. Fernströms nordiska pris

Professorer och lektorer vid de medicinska fakulteterna i Norden inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms nordiska pris.

Nomineringsperioden för Nordiska priset 2019 avslutades 30 april


Eric K. Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare

Professorer och lektorer vid de svenska medicinska fakulteterna inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

Nomineringsperioden för 2019 avslutades den 13 augusti.

Anvisningar för nomineringar till pristagare vid Umeå universitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet, Örebro universitet, Linköpings universitet och Göteborgs universitet.
Nomineringarna skickas till respektive universitets medicinska kansli.

Anvisningar för 2020 kommer att publiceras här.

Anvisningar för nomineringar till pristagare vid Lunds universitet

Anvisningar för 2020 kommer att publiceras här.  
Sidansvarig:

Stiftelsens kansli

Kanslidirektör Christina Parknäs

Telefon: 070- 992 71 60
E-post: Christina [dot] Parknas [at] med [dot] lu [dot] se
Fernströmstiftelsen
Medicinska fakultetens kansli
Lunds universitet
BMC F13
221 84 Lund

Internpost: BMC F13, HS 66
Besöksadress: BMC F13, Sölvegatan 19, Lund