Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kunskapsprov för fysioterapeuter med utbildning från land utanför EU/EES

Lunds universitet har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för fysioterapeuter utbildade i land utanför EU/EES. Kunskapsprovet ska testa kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva yrket på ett patientsäkert sätt i förhållande till examensmålen i högskoleförordningen. Du kan anmäla dig till kunskapsprovet när din utbildning blivit granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut av Socialstyrelsen att göra provet.

Mer information om kunskapsprovet Socialstyrelsen.se

Regler vid Socialstyrelsens kunskaps- och lämplighetsprov

Prioriteringsordning vid kunskapsprov

Kunskapsprovet består av två delar; en teoretisk del och en praktisk del. Det teoretiska provet måste vara godkänt innan praktiskt prov kan genomföras. Proven är på svenska, vilket innebär att uppgifterna ska besvaras på svenska om inget annat anges. Alla prov genomförs i Lund.

Teoretiskt kunskapsprov

Det teoretiska kunskapsprovet mäter kunskaper, förståelse och värderingsförmåga som krävs för att kunna verka som fysioterapeut i Sverige. Provet är uppdelat i två delar och båda genomförs på samma dag. Man kan alltså inte välja att endast göra en del.

Delprov 1

En skriftlig examination bestående av flervalsfrågor och kortsvarsfrågor. Frågorna behandlar områdena; det muskuloskeletala systemet, neurologi (inklusive geriatrik), andning- och cirkulation samt psykosomatik och psykiatri. Total skrivningstid 1 tim och 30 minuter.

Delprov 2

Patientfall inom områdena; det muskuloskeletala systemet, neurologi (inklusive geriatrik), andning- och cirkulation samt psykosomatik och psykiatri ska analyseras enligt fastställda riktlinjer. Patientfall skickas till deltagarna tre veckor innan det teoretiska kunskapsprovet och ska skickas tillbaka en vecka innan provet äger rum. Patientfallen redovisas muntligt på provdagen.

En mer detaljerad beskrivning av hur examinationen går till finns på lärplattformen som du får tillgång till när du anmält dig till kunskapsprovet.

Praktiskt kunskapsprov

Det praktiska provet mäter färdigheter, förmågor och förhållningssätt som fysioterapeuter behöver besitta för att kunna arbeta i Sverige, till exempel undersökning, bedömning och förslag på behandling. Bedömningarna görs utifrån fallbeskrivningar och/eller videoinspelade fall.

Provtillfällen

Provet genomförs i Lund på nedanstående datum. De två teoretiska delproven måste vara godkända innan det praktiska provet kan genomföras. Max antal provtillfällen för det teoretiska delprovet är fem respektive tre för det praktiska provet. Från första provtillfället har du fem år på dig att slutföra samtliga prov. 

Teoretiskt kunskapsprov

7 maj 2024 - anmälan senast den 5 april 2024

Praktiskt kunskapsprov

16 april 2024

Meddela oss när du vill göra det praktiska provet efter att du blivit godkänt på teoretiskt prov. Vi skickar därefter kallelse till praktiskt prov.

Har du klarat det teoretiska kunskapsprovet på Karolinska institutet? Kontakta oss då för vidare information om anmälan till det praktiska kunskapsprovet uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Lund universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Vid icke godkänt resultat eller saknat resultat

Om en provdeltagare blivit underkänd fem gånger på det skriftliga provet och tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt skriftligt och praktiskt prov inom fem år rapporterar Lunds universitet detta till Socialstyrelsen.

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsproven och kurswebben

När du anmält dig får du inloggningsuppgifter till den lärplattform som används till kunskapsproven skickat till dig. Observera att det kan ta upp till en vecka för dig att få inloggningsuppgifterna eftersom Lunds universitet först måste kontrollera med Socialstyrelsen att du är behörig att genomföra proven. Anmälan ska ske senast angivet datum, fyra veckor innan provtillfället. 

Meddela avanmälan

Om du önskar avanmäla dig, meddela detta omedelbart till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se). Om du inte avanmäler dig, räknas det som ett provtillfälle. 

Kontakt

Porträtt Caroline Fredskilde. Foto.

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)


Porträtt Christina Landelius. Foto.

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)