Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz

Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från land utanför EU/EES och Schweiz, och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT).

Information om programmet

Utbildningen har sammanlagt sex kurser och undervisningen är till stor del inkluderad med universitetets ordinarie läkarprogram. I de olika kurserna ingår såväl lärarledd undervisning i helkurs och i mindre grupper men det finns också moment som kräver enskilda studier. 

Det huvudsakliga ämnesområdet är teoretisk och praktisk medicin, men det finns även delar som rör samhälls- och författningskunskap. Både skriftlig och muntlig examination samt portföljexamination förekommer under de olika delkurserna. Läs mer om kurserna i utbildningsplanen (följ länken nedan).

En stor del av utbildningstiden genomförs som en praktisk klinisk utbildning i nära samarbete med hälso- och sjukvården, så kallad verksamhetsintegrerat lärande (VIL). För denna del av utbildningen fördelas studenterna på orterna Malmö, Lund och Helsingborg. 

Programstart: VT22, HT22, VT23 och så vidare - programmet startar både vår- och hösttermin.
Antal platser: Fem studenter antas per termin.
Undervisningsspråk: Svenska (This program is given in Swedish).
Utbildningens längd: 90 hp, 3 terminer heltidsstudier
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Utbildningsplan

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmets syfte, mål och om kurserna som ingår.
Utbildningsplan MKULB (PDF, 194 kB, ny flik)

Efter avslutad utbildning

När du har avslutat utbildningen med godkända resultat har du den komplettering som krävs för att kunna godkännas av Socialstyrelsen, till att ansöka om allmäntjänstgöring (AT). Det är Socialstyrelsen som tar beslut om tillträde till allmäntjänstgöring. 

Om villkoren för legitimation och allmäntjänstgöring på Socialstyrelsens webbsida.

Behörighetskrav

För att vara behörig till programmet krävs:

  • Läkarexamen från ett land utanför EU/EES-området (inklusive Schweiz).
  • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare eller kompletterande utbildning. 
  • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.

Observera att C1 intyg inte godtas för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Läs mer om behörighet i svenska på Antagning.se.

Inför din ansökan ska du ha gjort den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov, annars kommer du inte vidare i urvalet. Läs mer under urvalsprocessen nedan.

Anmälan till vårterminen 2023

Du anmäler dig på Antagning.se mellan den 15 augusti till 15 september 2022.
Tänk på att prioritera dina valda utbildningar så att den utbildning du helst vill läsa finns överst i din anmälan (prioritet 1, 2, 3 och så vidare).

Senast den 28 september måste alla dokument som styrker behörighetskraven ha inkommit till Antagningsservice eller finnas uppladdade på Antagning.se:

  • Vidimerad kopia av examensbevis från din Läkarexamen (både på originalspråk och översättning).
  • Socialstyrelsens beslut om utredning.
  • Handlingar som styrker kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, enligt behörighetskraven. 
  • Betygsutdrag och auktoriserade översättningar (när det behövs).
  • Ladda gärna upp ditt bästa resultat från det teoretiska kunskapsprovet. Om du ännu inte har fått ditt resultat från ditt senaste prov, går det bra att mejla det till kul [at] med [dot] lu [dot] se när du har fått det.


Sista dag att styrka avgiftsfrihet (om du är skyldig att betala studieavgift) eller betala anmälningsavgift till UHR är den 28 september. 

Läs mer om i vilka fall du är skyldig att betala studieavgift för utbildningen: Om anmälnings- och studieavgifter på Antagning.se

Urvalsprocessen

Urvalet till denna utbildning genomförs i två steg:

Steg 1: Rangordning av resultatet från Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare

Rangordning baserat på ditt resultat från den teoretiska delen av kunskapsprovet - de sökanden som har fått bäst resultat på kunskapsprovet går vidare till steg två för intervju.

Provet genomförs av Umeå universitet på uppdrag av Socialstyrelsen.

På Umeå universitets webbplats kan du läsa mer om kunskapsprovet och hur du anmäler dig. Tänk på att du först måste få din utbildning granskad och godkänd av Socialstyrelsen innan du kan anmäla dig till kunskapsprovet.

Om kunskapsprov för läkare på Umeå universitets webbplats

Är du utländsk läkare utbildad utanför EU/EES och vill förbereda dig inför kunskapsprovet på distans? Läs mer här om en förberedande kurs: Om kunskapsprov på distans på education.lu.se

Steg 2: Intervjuer

Sökanden som går vidare till steg två kommer att kallas till intervju. Intervjuerna kommer att genomföras på Lunds universitet i mitten av november 2022 och vi kontaktar cirka 9 aktuella sökanden när det är dags. De som kallas till intervju får mer detaljerad information. Kallelse till intervju mejlas ut i början av november.

Intervjuerna är indelade i tre moment som i korthet innebär att du ska (1) beskriva din utbildning och erfarenhet, du ska därtill (2) utreda ett etiskt dilemma och (3) en klinisk situation. Efter avslutad intervju antecknar intervjuarna sina omdömen i en intervjumall där varje moment graderas i en 4-gradig poängskala. Poängen från intervjumomenten kommer sedan att räknas samman. Du kan som lägst få 12 poäng och maximalt 48 poäng från denna intervjudag. Intervjupoängen räknas sedan ihop med meritpoängen från ditt kunskapsprov.

Vem antas till programmet?

Den slutliga antagningen till programmet görs genom att räkna ihop resultaten från Socialstyrelsens kunskapsprov med poängen från intervjuerna. De fem personer med högst meritpoäng (prov+intervju) antas till programmet. 

Den 13 december kommer ditt antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ”Mina sidor” på Antagning.se.

Anmälan till höstterminen 2023

Observera att anmälningsdatum till kompletteringsutbildningen är tidigare jämfört med den nationella omgången.
Lunds universitet antar 5 studenter varje termin. Information publiceras här så snart vi fått information om datum för nästa antagningsomgång.

Kompletterande utbildning för läkare på andra universitet

Kontaktuppgifter

Utbildningskoordinator
Anna Gavelin
046-222 92 61 

Studievägledare
Carina Bäckström
046-222 97 21

E-post: kul [at] med [dot] lu [dot] se