Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz

Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från land utanför EU/EES och Schweiz, och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT).

Information om programmet

Utbildningen har sammanlagt sex kurser och undervisningen är till stor del inkluderad med universitetets ordinarie läkarprogram. I de olika kurserna ingår såväl lärarledd undervisning i helkurs och i mindre grupper, det finns också flera moment som kräver enskilda studier. 

Det huvudsakliga ämnesområdet är teoretisk och praktisk medicin. Det finns även delar som rör samhälls- och författningskunskap, språklig fördjupning i medicinsk svenska samt en kurs med särskilt fokus på opererande specialiteter, anestesi och intensivvård. Både skriftlig och muntlig examination samt portföljexamination förekommer. Läs mer om kurserna i utbildningsplanen (följ länken nedan).

En stor del av utbildningstiden genomförs som en praktisk klinisk utbildning i nära samarbete med hälso- och sjukvården, så kallad verksamhetsintegrerat lärande (VIL). För denna del av utbildningen fördelas studenterna på orterna Malmö, Lund och Helsingborg. 

Programstart: Programmet startar både vår- och hösttermin.
Antal platser: Fem studenter antas per termin.
Undervisningsspråk: Svenska (This program is given in Swedish).
Utbildningens längd: 90 hp, 3 terminer heltidsstudier
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Utbildningsplan

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmets syfte, mål och om kurserna som ingår.
Utbildningsplan MKULB (öppnas i nytt fönster, box)

Efter avslutad utbildning

När du har avslutat utbildningen med godkända resultat har du den komplettering som krävs för att kunna godkännas av Socialstyrelsen, till att ansöka om allmäntjänstgöring (AT). Det är Socialstyrelsen som tar beslut om tillträde till allmäntjänstgöring.

Om villkoren för legitimation och allmäntjänstgöring på Socialstyrelsens webbsida.

Behörighetskrav

För att vara behörig till programmet krävs:

  • Läkarexamen från ett land utanför EU/EES-området (inklusive Schweiz).
  • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare eller kompletterande utbildning. 
  • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.

Observera att C1 intyg inte godtas för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Läs mer om behörighet i svenska på Antagning.se.

Inför din ansökan måste du ha gjort den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov, annars kommer du inte vidare i urvalet. Läs mer under urvalsprocessen nedan.

Anmälan till vårterminen 2025

Du anmäler dig på Antagning.se från den 15 augusti till den 16 september 2024.

Tänk på att prioritera dina valda utbildningar så att den utbildning du helst vill läsa finns överst i din anmälan (prioritet 1, 2, 3 och så vidare).

Observera nya dokumentationskrav (from HT23) Antagning.se/UHR (Universitets- och högskolerådet) kommer att bedöma dokumenten för din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska, enligt kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. För dig som har sökt denna utbildning tidigare kan det innebära att du behöver komplettera dina dokument för att uppfylla de nya dokumentationskraven.

Sista kompletteringsdag är den 27 september 2024 - till denna dag måste alla dokument som styrker behörighetskraven ha inkommit till Antagningsservice eller finnas uppladdade på Antagning.se. Det land där du tagit din examen kan ha specifika regler för dokumenten, läs mer om landsspecifika krav via länken nedan.

Följande dokument ska skannas in och laddas upp i samband med din ansökan på Antagning.se (senast sista kompletteringsdag) för att din ansökan ska vara komplett:

  • Examensbevis på din Läkarexamen (originaldokumentet ska skannas in, på originalspråk och översättning).
  • Official transcript / ämnesförteckning över din läkarexamen.
  • Socialstyrelsens beslut om utredning av din läkarexamen.
  • Handlingar som styrker kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, enligt behörighetskraven.

Följ ditt lands specifika dokumentationskrav - sök fram det land där du tog din examen på Universityadmissions.se.
Läs även igenom vad som är viktigt för att ett dokument ska räknas som en officiell handling. Läs om officiell handling på Universityadmissions.se  

Sista dag att styrka avgiftsfrihet (om du är skyldig att betala studieavgift) eller betala anmälningsavgift till UHR (om nödvändigt) är sista kompletteringsdag, senast den 27 september 2024.

Läs mer om i vilka fall du är skyldig att betala studieavgift för utbildningen: Om anmälnings- och studieavgifter på Antagning.se

Urvalsprocessen

Urvalet till denna utbildning genomförs i två steg:

Steg 1: Rangordning av resultatet från Socialstyrelsens teoretiska kunskapsprov för läkare

Rangordning baserat på ditt resultat från den teoretiska delen av kunskapsprovet - de sökanden som har fått bäst resultat på kunskapsprovet går vidare till steg två för intervju.

Provet genomförs av Umeå universitet på uppdrag av Socialstyrelsen.

På Umeå universitets webbplats kan du läsa mer om kunskapsprovet och hur du anmäler dig. Tänk på att du först måste få din utbildning granskad och godkänd av Socialstyrelsen innan du kan anmäla dig till kunskapsprovet.

Om kunskapsprov för läkare på Umeå universitets webbplats

Steg 2: Intervjuer

Sökanden som går vidare till steg två kallas till intervju. Intervjuerna genomförs fysiskt på universitetet i mitten av november 2024 och vi kontaktar aktuella sökanden via mejl två veckor innan intervjutillfället. De som kallas till intervju får mer detaljerad information. 

Intervjuerna är indelade i tre moment som i korthet innebär att du ska (1) beskriva din utbildning och erfarenhet, du ska därtill (2) utreda ett etiskt dilemma och (3) en klinisk situation. Efter avslutad intervju antecknar intervjuarna sina omdömen i en intervjumall där varje moment graderas i en 4-gradig poängskala. Poängen från intervjumomenten kommer sedan att räknas samman. Du kan som lägst få 12 poäng och maximalt 66 poäng från denna intervjudag. Intervjupoängen räknas sedan ihop med meritpoängen från ditt kunskapsprov.

Vem antas till programmet?

Den slutliga antagningen till programmet görs genom att räkna ihop resultatvärdet från Socialstyrelsens kunskapsprov med resultatet från intervjuerna. De fem sökande med högst meritpoäng (prov + intervju) antas till programmet. 

Den 12 december (preliminärt datum) kommer ditt antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ”Mina sidor” på Antagning.se.

Anmälan till höstterminen 2025

Du anmäler dig på Antagning.se från den 15 februari till den 15 mars 2025 (dessa datum kan uppdateras).
Mer information om datum och urvalet till HT25 publiceras under sommaren. 

Observera nya dokumentationskrav: Antagning.se/UHR (Universitets- och högskolerådet) kommer att bedöma dokumenten för din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska, enligt kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. För dig som har sökt denna utbildning tidigare kan det innebära att du behöver komplettera dina dokument för att uppfylla de nya dokumentationskraven.

 

Kompletterande utbildning för läkare på andra universitet

Kontaktuppgifter

Studievägledare
Helene Setterberg
E-post kul [at] med [dot] lu [dot] se 
Telefon +46 46 222 97 21