Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nordiska priset 2006

Fernströmpris för genetisk forskning

Professor Leena Peltonen från Helsingfors har fått 2006 års stora pris av Eric K. Fernström stiftelse. Priset är med sin prissumma på en miljon kr ett av de största skandinaviska forskningspriserna inom området medicin.

Leena Peltonen är en internationellt känd molekylärgenetiker och den första kvinna som ensam fått Fernströmstiftelsens stora nordiska pris. Prismotiveringen nämner ”hennes klarläggande av molekylära, genetiska och funktionella orsaker till svåra ärftliga sjukdomar”.

Leena Peltonen är verksam vid Helsingfors universitet och finska Folkhälsoinstitutet. Hennes nuvarande forskning är inriktad på att hitta de genetiska varianter som bidrar till folksjukdomar som multipel skleros, schizofreni, bipolär sjukdom och förhöjda blodfettshalter. Vissa av dessa sjukdomar förekommer särskilt ofta i vissa delar av Finland.

Tidigare studerade Leena Peltonen bland annat de speciella ärftliga sjukdomar som finns i Finland, vars befolkning på grund av många århundradens relativa isolering är ovanligt homogen. Så sent som på 1100-talet anses bara ungefär 50.000 personer ha bott i landet, och den glesa befolkningen ledde på många håll till ingiften. Därför är det inte mindre än 35 ärftliga sjukdomar som förekommer oftare i Finland än någon annanstans, och det finns t o m en särskild webbplats för finska genetiska sjukdomar (Finnish Disease Heritage). Leena Peltonen och hennes medarbetare har i drygt hälften av fallen lyckats identifiera den genvariant som ligger bakom sjukdomarna och utvecklat ett sätt att ställa DNA-diagnos på dem. Forskningen om den molekylära bakgrunden till dessa ovanliga sjukdomar har också gett ny kunskap om kroppens komplicerade ämnesomsättningsnätverk.

Leena Peltonen har fått en lång rad internationella utmärkelser. Hon är också bl.a. president för den internationella HUGO-organisationens (The Human Genome Organisation), styrelseledamot i European Research Council och medlem i både den finska och den europeiska vetenskapsakademin. Hon leder ett Nordic Centre of Excellence in Disease Genetics som stöds av Nordiska ministerrådet, och även ett stort EU-program kallat GenomEUtwin. Det senare syftar till att kombinera tvillingstudier med forskning i epidemiologi och molekylär genetik för att få ökad kunskap om kombinationen av arv och miljö bakom olika viktiga sjukdomar.

Eric K. Fernströms stiftelse delar årligen ut dels det ”stora nordiska priset” till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels lokala priser till yngre forskare från varje medicinsk fakultet i Sverige. Priserna delas ut i samband med det populärvetenskapliga arrangemanget Forskningens dag i Lund, som i år har temat Cancer och äger rum den 1 november.

Text: Ingela Björck
Fotograf: Kennet Ruona

 

Porträtt Leena Peltonen. Foto.
Professor Leena Peltonen

 

Efter prisceremoni med blommor. Professor Leena Peltonen, Dekanus Bo Ahrén och doktor Elisabeth Edholm Fernström. Foto
Professor Leena Peltonen, Dekanus Bo Ahrén och Dr Elisabeth Edholm Fernström

 

Professor Leena Peltonen mottar priset av Dr Elisabeth Edholm Fernström
Professor Leena Peltonen mottar priset av Dr Elisabeth Edholm Fernström

Fotograf: Kennet Rouna