Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lymfödembehandling 7,5hp

Bakgrunden till denna kurs är att det idag finns stort behov av utbildning i evidensbaserade metoder för behandling av patienter med lymfödem. Dessutom vill professionen öka kunskapen kring prevention och patientutbildning samt senaste forskningen inom området.

Denna kurs anordnas av Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet i samarbete med Cancerrehabiliteringen, Skånes universitetssjukhus och Regionalt cancercentrum syd. 

Kursens syfte

Syftet med kursen är att tillgodose behovet av fortbildning inom evidensbaserad lymfödembehandling, framförallt inom cancervården samt att ge regioner möjlighet att  etablera  ett  strukturerat  behandlingsupplägg för patienter med cancerrelaterat lymfödem. Efter utbildningen ska deltagarna bland annat ha kunskap gällande diagnostik, prevention, behandling med utvärdering och uppföljning. Man kommer under utbildningens gång arbeta med ett förbättringsarbete som kommer att kunna implementeras på arbetsplatsen.

Studiefart

Utbildningen ges på deltid, dagtid.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig framförallt till fysioterapeuter och arbetsterapeuter eftersom dessa yrkesgrupper behandlar andra seneffekter av cancerbehandling. Även andra personer med medellånga vårdutbildningar kan vara aktuella för utbildningen.

Undervisningsform

Kursen är delvis på distans med ett par träffar i Lund. Olika arbetsformer används; individuellt arbete, föreläsningar, grupparbete och diagostik/manuella metoder. De sistnämnda sker framförallt vid de fysiska träffarna.

Kursens innehåll

 • Anatomi och fysiologi samt patofysiologi
 • Bedömning - undersökning och mätmetoder
 • Behandling - val av åtgärd, utvärdering och uppföljning 
 • Prevention för riskgrupper
 • Egenvård - patientutbildning
 • Fysisk träning
 • Psykosociala problem och livskvalité

Föreläsare & undervisning

Föreläsare är bland annat läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor som är verksamma inom cancerrehabilitering. Examinationen sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp. Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten och ta del av digitala föreläsningar. 

Kursen innebär utöver kursträffarna en arbetsinsats på cirka 8-10 timmar/vecka under kurstiden.

Behörighet

 • Leg fysioterapeut/sjukgymnast samt arbetsterapeut eller annan legitimerad yrkesgrupp med meddellång vårdutbildning som möter aktuell patientgrupp
 • Minst ett års yrkeserfarenhet inom cancerområdet

Till anmälan skall du bifoga följande handlingar:

 • Bevis om legitimation
 • Tjänstgöringsintyg från arbetsgivare

Kostnad och bokningsregler

Kostnad/deltagare: 20 000 kr, exkl. moms

Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, vid avbeställning mindre än 2 veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Max antal är 20 deltagare.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB, ny flik)

Kurstillfällen

Planerade kursträffar HT 2024

18 sept - Kursstart digitalt möte

Eget arbete 2 dagar, vecka 39-41

16-17 okt - Digitalt möte

Eget arbete 2 dagar, vecka 43-45

13-14 nov - Fysiskt möte i Lund

Eget arbete 2 dagar, vecka 47- vecka 2, 2025

2 dagar i januari 2025, exakta datum meddelas framöver - Fysiskt möte i Lund

Eget arbete innebär studier på hemorten genom bl.a. förinspelade föreläsningar på lärplattformen Canvas samt hemuppgifter.

Anmälan

Välkommen in med din anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdagen är den 17 maj 2024.

Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan. 

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande kontakta:

Porträtt Karin Johansson. Foto.

Karin Johansson
Kursledare/examinator
Leg.fysioterapeut, docent

karin [dot] johansson [at] med [dot] lu [dot] se

Lotta Jönsson

Lotta Jönsson
Kursledare/examinator
Leg.fysioterapeut, med. dr.

charlotta [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se


Övriga frågor, kontakta

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Administratör uppdragsutbildning

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se