Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jan Holmgren från Göteborgs universitet får 2004 års Stora Nordiska Pris

Professor Jan Holmgren från Göteborgs universitet har fått 2004 års Stora Nordiska Pris av den blekingske skeppsredaren Eric K. Fernströms stiftelse, Fernströmstiftelsen. Priset har en prissumma på 1 miljon kr och är därmed ett av de största i sitt slag. Jan Holmgrens forskning har lett till ett nytt koleravaccin som rekommenderas av Världshälsoorganisationen och används i ett 50-tal länder.

Eric K Fernström var en känd skeppsredare från Karlshamn med en internationell verksamhet som bland annat omfattade många oljetankers. Fernströmstiftelsen, som firade sitt 25-årsjubileum förra året, har sin bas vid medicinska fakulteten i Lund. Stiftelsen delar årligen ut dels det Stora Nordiska Priset till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels lokala priser till lovande yngre forskare från varje medicinsk fakultet i Sverige. Priserna delas ut i samband med det populärvetenskapliga arrangemanget Forskningens Dag i Lund den 3 november. Stiftelsen anordnar också vetenskapliga symposier.

Det koleravaccin som utvecklats av Fernströmpristagaren Jan Holmgren och hans medarbetare är mer effektivt än tidigare vacciner mot magsjukdomen kolera, som utgör ett svårt hälsoproblem i Afrika, Asien och Sydamerika. En praktisk fördel är också att det inte ges via injektioner utan är drickbart. Vaccinet används även av turister från i-länderna, eftersom det skyddar mot de s k enterotoxinbildande kolibakterier som står för en stor del av all turistdiarré.

Jan Holmgren arbetar nu också med forskning kring nya vacciner som kan påverka slemhinnan i mag-tarmkanalen, luftvägarna och könsorganen. Han deltar bland annat i ett stort EU-projekt vars mål är att utveckla slemhinnevacciner mot tuberkulos samt HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

En annan gren av forskningen handlar om att inte stimulera utan dämpa immunförsvarets reaktioner. Det handlar då om autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, MS och diabetes, där kroppens immunförsvar angriper de egna vävnaderna. Holmgrens forskargrupp har genom att ”haka på” autoimmuna antigener (ämnen som framkallar immunologiska reaktioner) på en av koleravaccinets komponenter fått positiva resultat i djurförsök. Man har också fått lovande resultat i försök med patienter med Behçets sjukdom. Det är en ärftlig sjukdom som är vanlig i Asien och Turkiet, och som orsakar bland annat sår, ledbesvär och ögoninflammationer.

Priskommittén, som är baserad vid den medicinska fakulteten i Lund, motiverar priset "för hans banbrytande forskning om koleratoxinets verkningsmekanism som lett till utveckling av orala vacciner med breda applikationer".

Mer att läsa

Intervju med Jan Holmgren (PDF 37 kB, ny flik)

Porträtt Jan Holmberg. Foto.
Professor Jan Holmgren

 

Professor Jan Holmgren tillsammans med doktor Elisabeth Edholm Fernström. Foto.
Dr Elisabeth Edholm Fernström och professor Jan Holmgren.

 

Professor Jan Holmgren tillsammans med dekanus Jan Nilsson. Foto.
Professor Jan Holmgren och dekanus Jan Nilsson
Doktor Elisabeth Edholm Fernström, professor Jan Holmberg och dekanus Jan Nilsson sittande vid bord. Foto.
Dr Elisabeth Edholm Fernström, professor Jan Holmberg och dekanus Jan Nilsson

 

Porträtt professor Jan Holmgren och dekanus Jan Nilsson. Foto.
Professor Jan Holmgren och dekanus Jan Nilsson

Fotograf: Kennet Ruona