Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pristagare 1979-1995

1995

Professor Per Andersen, Oslo
"För hans banbrytande upptäckter rörande nervcellers minnesmekanismer".

1994

Professor Anders Bill, Uppsala 
"För hans banbrytande och kliniskt betydelsefulla studier av ögats cirkulationsfysiologi".

1993

Professor Carl-Henric Heldin och professor Bengt Westmark, Uppsala
"För deras banbrytande forskning över tillväxtfaktorer och canceruppkomst".

1992

Professor Jerker Porath, Uppsala
"För hans pionjärinsatser vid utveckling av separationsmetoder av fundamental betydelse av den moderna biomedicinen".

1991

Professor Inge Edler, Lund
"För hans pionjärinsatser i utvecklingen av klinisk ultraljudsdiagnostik".

1990

Professor Sten Grillner, Stockholm
"För hans banbrytande studier av ryggmärgens kontroll av kroppens motorik och gångrörelser".

1989

Professor Torvad Laurent, Uppsala
"För hans banbrytande bindvävsforskning och klarläggande av hyaluronsyrans biologi".

1988

Professor Peter Perlmann, Stockholm
"För hans metodologiskt och grundvetenskapligt framstående insatser inom immunologin av stor betydelse för medicinsk forskning och utveckling".

1987

Professor Torsten Almén, Malmö
"För hans banbrytande insatser, som lett till utveckling av nya röntgenkontrastmedel".

1986

Professor Christian Crone, Köpenhamn 
"För hans banbrytande insatser inom mikrocirkulationens område".

1985

Professor Jens Skou, Århus
"För hans upptäckt av membranbundet ATPas och epokgörande studier av aktiv jontransport över cellmembran".

1984

Professor Peter Reichard, Stockholm
"För hans upptäckt och utforskande av ribonukleotidreduktas-systemet".

1983

Professorerna Georg och Eva Klein, Stockholm 
"För deras insatser inom den tumörbiologiska forskningen ".

1982

Professor Egil Gjone, Oslo 
"För hans framstående insatser inom fettforskningen, särskilt upptäckten och beskrivningen av sjukdomen familjär lecitin: kolesterol-acyltransferasbrist".

1981

Professor Kari Cantell, Helsingfors 
"För hans mångsidiga och enastående insatser inom interferonforskningen. Genom att utveckla metoder att framställa interferon med hjälp av vita blodkroppar från människa har han gjort det möjligt att behandla vissa virussjukdomar och cancersjukdomar".

1980

Professor Carl-Bertil Laurell, Malmö 
Professor Örjan Ouchterlony, Göteborg 
"För att de utvecklat metoder för analys av äggviteämnen och andra stora molekyler, bland annat med hjälp av immunreaktioner. Tillämpningen av dessa metoder har inneburit ett genombrott för diagnos och förebyggande av en rad sjukdomar".

1979

Professor Anders Lundberg, Göteborg 
"För hans utomordentliga framstående undersökningar över centrala nervsystem, särskilt vad avser kroppsrörelsernas kontroll. Hans arbete har stimulerat klinisk neurologisk forskning".

Professor Mogens Schou, Århus 
"För hans epokgörande insatser rörande litiumbehandling av depressioner samt för hans grundforskning över mekanismer för såväl litiums gynnsamma effekt som för dess biverkningar".