Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska fakulteten forskar för att människor, i Sverige och globalt, ska få ett bättre och friskare liv. Vi kan inte göra viktiga forskningsframsteg på egen hand. Vi är beroende av organisationer, stiftelser och privatpersoner för samarbete och ovärderligt stöd.

Tillsammans bidrar vi till att hitta nya lösningar på de globala hälsoutmaningarna.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till våra generösa donatorer:

 • Birgit Ekelund
 • Birgit Rausing
 • Bo & Annica Uddenäs
 • Bröstcancerföreningen Victoria Östra Skåne
 • Crafoordska stiftelsen
 • Emily Knobloch and Robert Berlin
 • Eric K. Fernströms Stiftelse
 • Evy och Gunnar Sandbergs stiftelse
 • Expandia Moduler AB
 • Familjen Adrienne och Harald Versteegh
 • Familjen Hjelms stiftelse för medicinsk forskning 
 • Familjen Granlund
 • Familjen Kamprads stiftelse
 • Familjen Kronqvist
 • Fanny Ekdahls stiftelse
 • Göran och Birgitta Grosskopf
 • H. Lundbeck AB
 • Hedersdoktor Carver Mead
 • Inga och John Hains Stiftelse för Vetenskaplig Medicinsk forskning
 • Ingrid och Sverker Perssons stiftelse
 • Jan Hains Stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning
 • Johanniterorden i Sverige
 • John och Augusta Perssons stiftelse för vetenskaplig medicinsk forskning
 • Kerstin & Hasse Perssons Fond för forskning om Hirschsprungs sjukdom
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
 • Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
 • Lars Jeppsson
 • Lena Däldborg för forskning om regenerativ neurobiologi
 • LMK- stiftelsen
 • Maja och Erik Lindqvists stiftelse
 • Mats Paulssons stiftelse
 • Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande
 • Olle Engkvists Stiftelse
 • Pia Ståhls stiftelse
 • Radmila Rakovic
 • Sjöbergsstiftelsen
 • Sparbanksstiftelsen Finn
 • Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
 • Stiftelsen för Parkinson - Shaking Generation
 • Stiftelsen Ribbingska Sjukhemmets Minnesfond och Föreningen för Äldrevård och Gerontologi
 • Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond
 • Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet
 • The Bo and Kerstin Hjelt Diabetes Foundation
 • Till minne av Hiroshi Ogura
 • Till Minne av Göran
 • Torsten och Elsa Segerfalks stiftelse
 • Ulf och Håkan Andersson med familjer
 • Viveca Jeppsson
 • Åsa Neering

 …och alla övriga organisationer, stiftelser och privatpersoner som bidrar med stöd så att vi tillsammans kan hitta nya lösningar på de globala hälsoutmaningarna.

Varmt tack även till våra anonyma givare!

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Tack!