Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Professorer vid Medicinska fakulteten


Kontaktuppgifter samt information om professorernas forskning - länk till Lunds universitetets forskningsportal


Professorer

En lista över Medicinska fakultetens tillvidareanställda professorer. (Inom parantes anges institutionstillhörighet. Nyckel till hur förkortningarna ska utläsas finns längst ner på denna webbsida)

 

 • Acosta, Stefan, kärlkirurgi (Klinvet Malmö)
 • Agace, William, experimentell medicinsk forskning (Expmed)
 • Ageberg, Eva, fysioterapi (HV)
 • Agardh, Anette, global hälsa (Klinvet Malmö)
 • Andersson, Roland, kirurgi (Klinvet Lund)
 • Andersson, Tommy, experimentell patologi (Transl med)
 • Arheden, Håkan, klinisk fysiologi (Klinvet Lund)
 • Astermark, Jan, klinisk koagulationsmedicin (Transl med)
 • Axelson, Håkan, molekylär tumörbiologi (Labmed)

 

 • Bejerholm, Ulrika, psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning (HV)
 • Belting, Mattias, medicinsk forskning inriktning klinisk onkologi (Klinvet Lund)
 • Bengtsson, Anders, reumatologi (Klinvet Lund)
 • Bjartell, Anders, urologi (Transl med)
 • Björk, Jonas, epidemiologi med inriktning mot epidemiologisk metodik (Labmed)
 • Björklund, Tomas, neurovetenskap (Expmed)
 • Björkman, Per, infektionsmedicin (Transl med)
 • Björkqvist, Maria, fysiologi med inriktning mot farmakologi (Expmed)
 • Blom, Anna, medicinsk proteinkemi (Transl med)
 • Bodelsson, Mikael, anestesi och intensivvård (Klinvet Lund)
 • Broberg, Karin, arbets- och miljömedicin (Labmed)
 • Brogårdh, Christina, fysioterapi (HV)
 • Bryder, David, medicinsk forskning med särskild inriktning mot experimentell hematologi (Labmed)

 

 • Cenci Nilsson, Angela, experimentell medicinsk forskning (Expmed)
 • Cilio, Corrado, pediatrik med inriktning mot diabetes (Klinvet Malmö)
 • Collin, Mattias, infektionsmedicin (Klinvet Lund)
   
 • Dahlin, Lars, handkirurgi, (Transl med)
 • Degerman, Eva, experimentell diabetesforskning (Expmed)
 • Deierborg, Tomas fysiologi (Expmed)
 • Durbeej-Hjalt, Madeleine, medicinsk forskning med inriktning mot muskelbiologi (Expmed)
 • Egesten, Arne, lungmedicin (Klinvet Lund)
 • Ekelund, Ulf, akutsjukvård (Klinvet Lund)
 • Ekvall Hansson, Eva, fysioterapi (HV)
 • Elding Larsson, Helena, autoimmuna sjukdomar särskilt diabetes och celiaki (Klinvet Malmö)
 • Eliasson, Lena, experimentell diabetesforskning (Klinvet Malmö)
 • Elmståhl, Sölve, geriatrik (Klinvet Malmö)
 • Englund, Martin, ortopedi (Klinvet Lund)
 • Engström, Gunnar, medicinsk epidemiologi (Klinvet Malmö)
 • Erjefält, Jonas, medicinsk forskning ssk immunologi och inflammationsforskning (Expmed)
 • Erlinge, David, kardiologi (Klinvet Lund)
 • Evilevtich, Axel, cellbiologi (EMV)

 

 • Falk, Anna, neurovetenskap (Expmed)
 • Fioretos, Thoas, klinisk genetik (Labmed Lund)
 • Forsberg, Anna, vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation (HV)
 • Franks, Paul, genetisk epidemiologi (Klinvet Malmö)
   
 • Garwicz, Martin, integrativ neurofysiologi med särskild inriktning mot lillhjärnans roll i motorisk kontroll (Expmed)
 • Gerdtham, Ulf, hälsoekonomi (Klinvet Malmö)
 • Ghosh, Fredrik, oftalmologi (Klinvet Malmö)
 • Gisselsson Nord, David, medicinsk forskning särskilt molekylär patologi (Labmed)
 • Giwercman, Aleksander, reproduktionsmedicin (Transl med)
 • Godaly, Gabriela, klinisk mikrobiologi (Labmed Lund)
 • Gomez, Maria, fysiologi, särskilt kardiovaskulär fysiologi (Expmed)
 • Goncalves, Isabel, kardiologi med särskild inriktning kärlforskning (Klinvet Malmö)
 • Greiff, Lennart, öron-, näs- och halssjukdomar (Klinvet Lund)
 • Gottsäter, Anders, medicin (Klinvet Malmö)
 • Gouras, Gunnar, experimentell demensforskning (Expmed)
 • Gullberg, Urban, hematologi (Labmed Lund)
 • Göransson, Olga, molekylär nutrition (Expmed)

 

 • Halling, Anders, allmänmedicin (Klinvet Malmö)
 • Hansson, Oskar, neurologi med särskild inriktning mot minnesforskning (Klinvet Malmö)
 • Hansson, Stefan, medicinsk forskning med särskild inriktning mot obstetrik och gynekologi (Klinvet Lund)
 • Hedenfalk, Ingrid, experimentell onkologi (Klinvet Lund)
 • Hermansson, Ann, öron-, näs- och halssjukdomar (Klinvet Lund)
 • Herwald, Heiko, medicinsk mikrobiell patogenes (Klinvet Lund)
 • Holm, Cecilia, molekylär cellbiologi (Expmed)
 • Hultgårdh-Nilsson, Anna, molekylär kärlbiologi (Expmed)
 • Håkansson, Anders, beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende (Klinvet Lund)
 • Håkansson, Anders, infektionsmedicin (Transl med)
 • Häcker, Udo, utvecklingsbiologi (Expmed)

 

 • Ingemansson, Richard, thoraxkirurgi (Klinvet Lund)
 • Iwarsson, Susanne, gerontologi och äldrevård (HV)

 

 • Jakobsson, Johan, medicinsk forskning med särskild inriktning mot neurovetenskap (Expmed)
 • Jakobsson, Ulf, hälso- och vårdvetenskap (Klinvet Malmö)
 • Jansson, Marianne, medicinsk mikrobiologi med inriktning mot virusvärdinteraktioner (Labmed)
 • Jansson, Tomas, medicin och teknik (Klinvet Lund)
 • Jerkeman, Mats, klinisk onkologi (Klinvet Lund)
 • Jernström, Helena, experimentell onkologi med inriktning mot integrativ cancerepidemiolog (Klinvet Lund)
 • Jirström, Karin, patologi (Klinvet Lund)
 • Johansson, Bertil, klinisk genetik (Labmed)
 • Jönsson, Göran, medicinsk forskning, särskilt molekylär onkologi (Klinvet Lund)
 • Jörntell, Henrik, fysiologi (Expmed)

 

 • Kaldis, Philipp, medicinsk forskning inriktning leverns metabolism och sjukdomar (Klinvet Malmö)
 • Karlsson, Magnus, medicinsk forskning (Klinvet Malmö)
 • Karpman, Diana, pediatrik, särskilt barnnefrologi (Klinvet Lund)
 • Kirik, Deniz, neurovetenskap (Expmed)
 • Kokaia, Merab, neurofysiologi, särskilt stemcellsforskning (Klinvet Lund)
 • Kokaia, Zaal, experimentell medicinsk forskning, särskilt restorativ neurobiologi (Klinvet Lund)
 • Koning de, Tom J, pediatrik (Klinvet Lund)
 • Källén, Karin, klinisk epidemiologi inriktn reproduktionsepidemiologi (Klinvet Lund)
 • Källén, Kristina, klinisk medicin med inriktning neurologi (Klinvet Lund)

  

 • Larsson, Christer, tumörcellsbiologi (Labmed)
 • Larsson, Jonas, molekylär medicin med inriktning hematologi och stamcellsbiologi (Labmed)
 • Leandersson, Karin, experimentell patologi med inriktning mot human tumörimmunologi (Transl med)
 • Ley, David, pediatrik (Klinvet Lund)
 • Lexell, Jan, rehabiliteringsmedicin ssk neurovetenskap (HV)
 • Li, Jia-Yi, neurovetenskap (Expmed)
 • Liedberg, Fredrik, urologi (Transl med)
 • Lindgren, Arne, neurologi (Klinvet Lund)
 • Lindström, Martin, socialmedicin (Klinvet Malmö)
 • Lindkvist, Karin, cellbiologi (Expmed)
 • Ling, Charlotte, diabetesforskning (Klinvet Malmö)
 • Ljungberg, Michael, medicinsk strålningsfysik med inriktning nuklearmedicin (Klinvet Lund)
 • Londos, Elisabet, psykiatri med särskild inriktning mot demenssjukdomar och kognition (Klinvet Malmö)
 • Lundberg, Cecilia, neurobiologi (Expmed)
 • Lundberg Giwercman, Yvonne, experimentell patologi med inriktning mot cancer (Transl med)

 

 • Malm, Johan, klinisk kemi (Transl med)
 • Malmsjö, Malin, medicinsk forskning inriktning klinisk oftalmologi (Klinvet Lund)
 • Malmström, Johan, avancerad proteomics-masspektrometri (Klinvet Lund)
 • Mani, Katrin, exp medicinsk forskning ssk mikro-makroskopisk anatomi (Expmed)
 • Manjer, Jonas, kirurgi (Klinvet Malmö)
 • Marklund, Niklas, neurokirurgi (Klinvet Lund)
 • Massoumi, Ramin, molekylär onkologi (Labmed)
 • Medstrand, Patrik, klinisk virologi (Transl med)
 • Melander, Olle, internmedicin med inriktning mot kardiovaskulära sjukdomar (Klinvet Malmö)
 • Merlo, Juan, folkhälsovetenskap, med särskild inriktning mot samhällsmedicin (Klinvet Malmö)
 • Mertens, Fredrik, klinisk genetik (Labmed)
 • Midlöv, Patrik, allmänmedicin (Klinvet Malmö)
 • Mulder, Hindrik, medicinsk forskning med inriktning mot metabolism (Klinvet Malmö)

 

 • Nielsen, Niklas, anestesiologi och intensivvård (Klinvet Lund)
 • Nilsson, Bengt-Olof, fysiologi (Expmed)
 • Nilsson, Björn, klinisk immunologi (Labmed)
 • Nilsson, Johan, bioinformatik med inriktning thoraxkirurgi (Transl med)

 

 • Odin, Per, klinisk neurovetenskap (Klinvet Lund)
 • Ohlsson, Bodil, medicin (Klinvet Malmö)
 • Olsson, Lars E, medicinsk strålningsfysik (Transl med)
 • Olsson, Martin L, medicinsk forskning med inriktning mot transfusionsmedicin (Labmed)
 • Olsson, Roger, kemisk biologi med inriktning mot läkemedelsutveckling särskilt neurovetenskap (Expmed)
 • Orho-Melander, Marju, genetisk epidemiologi (Klinvet Malmö)

 

 • Paulsson, Kajsa, medicinsk forskning inriktning mot medicinsk genetik (Labmed)
 • Parmar, Malin, cellulär neurovetenskap (Expmed)
 • Pera, Edgar, utvecklingsbiologi (Labmed)
 • Pereira, Filipe, i molekylär medicin, regeneration, transplantation och reparation i blodsystemet (Labmed)
 • Petersén, Åsa, Medicinsk forskning ssk neurovetenskap (Expmed)
 • Pietras, Kristian, molekylär medicin med inriktning mot tumörstromats biologi (Labmed)
 • Platonov, Pyotr, kardiologi (Klinvet Lund)

  

 • Rasmussen, Magnus, infektionsmedicin (Klinvet Lund)
 • Renström, Erik, experimentell endokrinologi (Klinvet Malmö)
 • Riesbeck, Kristian, klinisk bakterologi (Transl med)
 • Rosengren, Björn, ortopedi Klinvet Malmö)
 • Rubertsson, Christine, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (HV)
 • Rydén, Lisa, kirurgi (Klinvet Lund)
 • Rylander, Lars, arbets- och miljömedicin (Labmed)
 • Rääf, Christopher, strålningsfysik (Transl med)
 • Rönnstrand, Lars, molekylär medicin (Labmed)

 

 • Scheding, Stefan, hematologi (Labmed)
 • Schmidtchen, Artur, dermatologi och venereologi (Klinvet Lund)
 • Schouenborg, Jens, fysiologi (Expmed)
 • Segelmark, Mårten, njurmedicin (Klinvet Lund)
 • Semple, John, transfusionsmedicin (Labmed)
 • Serlachius, Eva, barn- och ungdomspsykiatri (Klinvet Lund)
 • Sigvardsson, Mikael, molekylär hematologi (Labmed)
 • Sitnicka Quinn, Ewa, stamcellsbiologi med inriktning mot lymfocytutveckling (Labmed)
 • Sundgren, Pia, diagnostisk radiologi speciellt neuroimaging (Klinvet Lund)
 • Sundquist, Kristina, allmänmedicin (Klinvet Malmö)
 • Svedman, Cecilia, yrkesdermatologi (Klinvet Malmö)
 • Svensson, Peter, koagulationsmedicin (Transl med)
 • Swärd, Karl, experimentell medicinsk forskning med inrikting mot fysiologi (Expmed)

 

 • Thorlacius, Henrik, kirurgi (Klinvet Malmö)
 • Tingström, Anders, psykiatri inriktning affektiva sjukdomar och psykoser (Klinvet Lund)
 • Trägårdh, Elin, klinisk fysiologi (Transl med)
 • Turesson, Carl,  reumatologi (Kllinvet Malmö)
 • Tønnesen, Hanne, klinisk alkoholforskning med inriktning mot prevention (HV)

 

 • Uller, Lena, immunologi (Expmed)

 

 • Vaag, Allan, endokrinologi (Klinvet Malmö)
 • Vihinen, Mauno, medicinsk strukturbiologi inriktning molekylär proteinkemi (Expmed)

 

 • Westergren-Thorsson, Gunilla, medicinsk cellbiologi (Expmed)
 • Westrin, Åsa, psykiatri med inriktning klinisk suicidforskning (Klinvet Lund)
 • Wierup, Nils, cellbiologi (Expmed)

 

 • Zackrisson, Sophia, radiologi inriktning cancer (Transl med)
 • Zygmunt, Peter, farmakologi (Klinvet Malmö)
 • Zöller, Bengt, allmänmedicin (Klinvet Malmö)

 

 • Åkeson, Jonas, anestesi och intensivvård (Klinvet Malmö)
 • Åkesson, Kristina, ortopedi (Klinvet Malmö)

 

 

Gästprofessorer

En gästprofessor är en professorskompetent akademiker som under viss tid anställts som professor vid ett annat universitet eller högskola än det där personen normalt är verksam.

 • Arsenian Henriksson, Marie, experimentell barncancerforskning (Labmed)
 • Dolsten, Mikael, farmakologi (EMV)
 • Falkmer, Torbjörn, arbetsterapi (HV)
 • Fallah, Mahdi, epidemiologi (EMV)
 • Johansson, Martin, patologi (ITM)
 • Mataix-Cols, David, barn- och ungdomspsykiatri (Klinvet Lund)
 • Pearson, Ewan, precisionsmedicin i diabetes och fetma (Klinvet Malmö)
 • Röijezon, Ulrik, fysioterapi (HV)
 • Wahlestedt, Claes, farmakologi (EMV)

 

Adjungerade professorer

En adjungerad professor tillsätts med extern finansiering under en tjänstgöringstid på maximalt tolv år. Genom adjungerade professorer får universitetet möjlighet att knyta till sig en expert som är verksam utanför akademin, ofta inom sjukvården när det gäller den medicinska fakulteten. Den adjungerade professorn arbetar deltid på fakulteten och övrig tid hos sin ordinarie arbetsgivare.

 

 • Agardh, Daniel, pediatrik (Klinvet Malmö)
 • Atroshi, Isam, ortopedi (Klinvet Lund)
 • Bengzon, Johan, neurokirurgi (Klinvet Lund)
 • Bentzer, Peter, anestesiologi och intensivvård (Klinvet Lund)
 • Brandt, Johan, arytmologi (Klinvet Lund)
 • Cronberg, Tobias, neurologi (Klinvet Lund)
 • Dencker, Magnus, medicinsk fysiologi (Transl. medicin Malmö)
 • Dias, Nuno, kärlkirurgi (Klinvet Malmö)
 • Elmér, Eskil, basal och klinisk neurofysiologi  (Klinvet Lund)
 • Engblom, Henrik, klinisk fysiologi (Klinvet Lund)
 • Englund, Elisabet, klinisk neuropatologi (Klinvet Lund)
 • Friberg, Hans, anestesiologi och intensivvård (Klinvet Lund)
 • Grundemar, Lars, klinisk farmakologi (Labmed)
 • Hagander, Lars, barnkirurgi och folkhäls (Klinvet Lund)
 • Johnsson, Anders, klinisk onkologi (Klinvet Lund)
 • Johansson, Jan, kirurgi (Klinvet Lund)
 • Kapetanovic Crnkic, Meliha, reumatologi (Klinvet Lund)
 • Lindstedt Ingemansson, Sandra, thoraxkirurgi med särskild inriktning translationell lungtransplantation (Klinvet Lund)
 • Magnusson, Martin, kardiologi (Klinvet Malmö)
 • Nilbert, Mef, klinisk onkologi (Klinvet Lund)
 • Nordander, Catarina, arbets- och miljömedicin (Labmed)
 • Persson, Jan, gynekologi och obstetrik (Klinvet Lund)
 • Petersson, Jesper, neurologi (Klinvet Lund)
 • Paul-Visse, Gesine, neurologi (Klinvet Lund)
 • Rogmark, Cecilia, ortopedi (Klinvet Malmö)
 • Siesjö, Peter, neurokirurgi (Klinvet Lund)
 • Sjöberg, Klas, internmedicin (Klinvet Malmö)
 • Storry, Jill, experimentell transfusionsmedicin (Labmed)
 • Syk, Ingvar, kirurgi (Klinvet Malmö)
 • Sørensen, Ole E, experimentell dermatologi (Klinvet Lund)
 • Tingstedt, Bobby, kirurgi (Klinvet Lund)
 • Tiderius, Carl Johan, barnortopedi (Klinvet Lund
 • Tuomi,  Tiinamaija, internmedicin (Klinvet Malmö)

Institutioner förkortningar

 

 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö = Klinvet Malmö
 • Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund = Klinvet Lund
 • Institutionen för laboratoriemedicin = Labmed
 • Institutionen för translationell medicin = Transl med
 • Institutionen för hälsovetenskaper = HV
 • Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap = Expmed
 • Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande = MedCUL