Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Neurosjukvård 15hp

Neurosjukvård är en specialitet där de senaste årens framsteg skapat ett behov av fördjupande kunskaper hos berörd vårdpersonal. Inom Lunds universitet bedrivs världsledande forskning inom området och utbildningen ges i samarbete med verksamhetsområdena Neurologi och rehabiliteringsmedicin samt Neurokirurgi vid Skånes universitetssjukhus.

Syfte

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom neurologi och neurokirurgi.
Etiska frågeställningar belyses och tillämpning av nya forskningsrön inom ämnesområdena neurologi och neurokirurgi diskuteras.   

Målgrupp

Kursen vänder sig till sjuksköterskor (grund och specialist), fysioterapeuter och arbetsterapeuter med minst 1 års yrkeserfarenhet av vård och behandling av neuropatienten.

Innehåll

 • Neuroanatomi och neurofysiologi
 • Symptom, diagnostik, vård och behand­ling av patienter med sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet
 • Personcentrerad vård
 • Aktuella metoder för diagnos och avbildning
 • Olika neurologiska bedömningsinstrument
 • Etik
 • Tvärprofessionellt samarbete av neuropatienten med fokus på patientcentrerad vård
 • Rehabilitering av skador och sjukdomar i centrala nervsystemet

Undervisningsform & kursort

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och patientfall. Deltagarna träffas vid 10 tillfällen á två dagar i Lund under två terminer.

Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten, inklusive hem­uppgifter. Kursen innebär en arbetsinsats på cirka 8-10 timmar per vecka under kurstiden.

Examination innefattar individuell skriftlig tentamen samt redovisning av seminarieuppgifter, muntligt och skriftligt.

Studieperiod

Utbildningen ges på kvartsfart, dagtid, (7,5 hp/ termin)

Behörighet

 • Leg sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut, med minst 180 hp inkluderande ett självständigt arbete (uppsats) om 15 hp eller motsvarande.
 • Yrkeserfarenhet inom Neurosjukvård

  Intyg som ska skickas in med anmälan:
 • Utbildningsbevis eller bevis om legitimation

Kostnad och bokningsregler

Kurskostnad är 20 000 SEK exklusive moms. Minsta deltagarantal 17 och max 25.
Anmälan är bindande. Byte av deltagare kan ske utan avgift före eller i samband med kursstart. Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart utgår 50% av del totala kurskostnaden. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB, ny flik)

Kurstillfälle

Kursen startar vecka 36, 2024 och avslutas vecka 23, 2025.

Specifika kursdatum kommer publiceras framöver. 

Anmälan

Välkommen in med din anmälan. 

Anmälan

Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan. 

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Porträtt Pernilla Hansson. Foto.

Kursledare
Pernilla Hansson
Sjuksköterska

Josefine Ekvall

Kursledare
Josefine Ekvall
Sjuksköterska

Porträtt Niklas Marklund. Foto.

Examinator 
Niklas Marklund, Professor neurokirurgi

Kontakt:
neurosjukvard [dot] nk [dot] nl [at] skane [dot] se


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

Kontakt: 
uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se