Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Eric K. Fernströms priser 2005

Medicinska forskare från hela Sverige samt från Finland prisbelönas den 2 november i Lund. Då utdelas priserna från Eric K. Fernströms Stiftelse: ett Stort nordiskt pris med en prissumma på 1 miljon kr, och sex priser på 100 000 kr vardera till yngre forskare vid landets alla medicinska fakulteter.

Eric K Fernström var en internationellt verksam skeppsredare från Karlshamn. Fernströmstiftelsen, som firade 25-årsjubileum för två år sedan, har sin bas vid medicinska fakulteten i Lund. Prisutdelningen äger rum i samband med det populärvetenskapliga arrangemanget Forskningens Dag, anordnat av medicinska fakulteten samman med Region Skåne.

Det Stora nordiska priset, ett av de största skandinaviska forskningsprisen inom området medicin, går i år till professor Kari Alitalo från Helsingfors universitet. Hans studier gäller de molekylära mekanismerna vid utvecklingen av nya blod- och lymfkärl, med möjliga tillämpningar bland annat i behandlingen av cancer.

De yngre forskare som får Fernströmpriser har utsetts av var och en av de medicinska fakulteterna i landet.

Udo Häcker är utvecklingsbiolog vid Lunds universitet. Han forskar om signalvägarna vid den tidiga utvecklingen av bananflugan, en av genetikernas favoritorganismer. Ju mer man vet om cellernas signalvägar hos ett bananfluge-embryo, desto större blir möjligheten att hos människor behandla sjukdomar som beror på felaktiga funktioner hos celler och vävnader.

Ruth Palmer från Umeå universitet har också bananflugan som modellsystem. Hennes studier gäller signalproteiner som är inblandade i uppkomsten av cancer, fr a ett protein kallat ALK (anaplastisk lymfomkinas) som orsakar cancer om det inte är reglerat på rätt sätt.

Charlotta Dabrosin från Linköpings universitet studerar bröstcancer, speciellt hur de kvinnliga könshormonerna styr nybildningen av blodkärl och därmed blir avgörande för om en tumör ska kunna utvecklas. En av de tekniker hon använder är mikrodialys, där en tunn kateter läggs in i bröstet och samlar in de substanser som finns i vävnaden.

Catharina Larsson från KI är också inriktad på cancerforskning. Hon intresserar sig för de genetiska orsakerna till tumörer i hormonproducerande organ, framför allt bisköldkörtlarna, och har hittat två nya gener som är delaktiga i utvecklingen av cancer i bisköldkörteln, hypofysen, bukspottkörteln och andra organ. Nu studerar hon bland annat generna bakom ärftlig hyperparathyroidism, överfunktion av bisköldkörtlarna.

Milos Pekny från Göteborgs universitet undersöker hur man ska få transplanterade nervceller att växa fast i skadade hjärnor och bilda normala nervbanor. Runt skador i hjärnan blir det normalt en ärrbildning som hindrar de nya nervcellerna från att komma på plats, men forskarna har i djurstudier hittat sätt att lösa problemet.

Richard Rosenquist Brandell från Uppsala forskar i samarbete med kliniker och olika ämnesspecialister om kronisk lymfatisk leukemi, den vanligaste leukemiformen hos vuxna i Sverige. Målet är att få mer kunskap om olika undergrupper inom sjukdomen för att kunna skräddarsy den bästa behandlingen för varje patient.

Text: Ingela Björck
Foto: Kennet Ruona

 

Porträtt doktor Elisabeth Edholm Fernström och professor Kari Alitalo. Foto.
Dr Elisabeth Edholm Fernström och professor Kari Alitalo

 

 

Professor Kari Alitalo mottar sitt Fernströmpris av Dr Elisabeth Edholm Fernström. Foto.
Professor Kari Alitalo mottar sitt Fernströmpris av Dr Elisabeth Edholm Fernström

 

Professor Kari Alitalo med blombukett efter prisutdelningen. Foto.
Professor Kari Alitalo

Fotograf: Kennet Ruona