Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mammografi: Screening, utredning och personcentrerad vård i bröstcancerdiagnostiken 21hp (A)

Uppdragsutbildning. Distanskurs.

Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet erbjuder en utbildning för röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som vill arbeta i verksamheter för bröstcancerdiagnostik och/eller fördjupa sina kunskaper inom området. Kursen omfattar 21 hp och sträcker sig över 14 veckor heltidsstudier. I kursen varvas teori med verksamhetsförlagd utbildning, varannan vecka, sammanlagt 7 veckor vardera.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Screening med mammografi bidrar till minskning av dödligheten i sjukdomen i kvinnopopulationen.  I arbetet med screening och utredning för bröstcancer har du en viktig roll då tidig upptäckt ökar chansen till bot, kan leda till mindre omfattande behandling och kan förebygga för tidig död i bröstcancer.

I bröstcancerdiagnostik arbetar du nära kvinnan. Det finns också undersökningar av män, dock är bröstcancer mycket sällan förekommande bland män. Du ansvarar för mammografiundersökningen och den diagnostiska bilden samt omhändertagandet i samband med undersökningen. Du arbetar såväl självständigt som i team för personcentrerad vård i bröstcancerscreening och utredning.  

Hälften av kursen är praktik där du tillämpar de teoretiska block som varvas i kursen och på så sätt fördjupas din kunskap och färdigheter inklusive områden såsom individens reaktion på en cancerdiagnos, upplevelser i samband med falskt positiv mammografi, konsekvenser av falskt negativa resultat och kulturella aspekter i synen på screening och cancer.

Kursens innehåll

Cancerdiagnostik är ett område som ständigt utvecklas och i kursen får du kännedom om nya metoder och tekniker där vissa ännu är på forskningsstadiet. Du får under kursen också kunskaper om hur god bildkvalitet kan nås och hur du arbetar på ett patientsäkert sätt. Efter genomgången kurs kommer du även ha kunskaper om cancer i allmänhet och bröstcancer i synnerhet och hur sjukdomen behandlas.

Hälften av kursen är praktik där du tillämpar de teoretiska block som varvas i kursen och på så sätt fördjupas din kunskap och färdigheter inklusive områden såsom individens reaktion på en cancerdiagnos, upplevelser i samband med falskt positiv mammografi, konsekvenser av falskt negativa resultat och kulturella aspekter i synen på screening och cancer.

Arbetet med bröstcancerscreening och bröstcancerdiagnostik kräver lyhördhet för kvinnan som ska undersökas men du bör även ha intresse för undersökningsteknik och hur bilder med god diagnostisk kvalitet skapas.

Kursupplägg

Kursen är planerad att starta vid tre tidpunkter under året och tar 14 veckor på heltid att genomföra. Utbildningen sker via distans med regelbundna seminarier via digitala möten (Teams eller Zoom). Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker vid kursdeltagarens hemklinik. Kursen genomförs alltså helt på distans med en blandning av inspelade föreläsningar och tillhörande frågor, föreläsningar och seminarier via zoom och verksamhetsförlagd utbildning. Examinationen består av VFU, två grupparbeten och en individuellt genomförd vetenskaplig litteraturstudie.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning och följer inte normala terminstider. Se tider för respektive grupp i spalten till höger.

För mer information om innehåll, se kursplanen i höger kolumn.

Behörighet

  • Leg. röntgensjuksköterska
  • Leg. sjuksköterska

Till anmälan ska du bifoga följande handlingar:

  • Examensbevis, alt. legitimationsbevis

Kursavgift och bokningsregler

Kurskostnad är 40 000SEK/deltagare exkl. moms.  Max antal deltagare är 12, minimum 8.

Kursanmälan är bindande. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB, ny flik)

Kurstillfällen

Kursen ges under 14 veckor, heltid på distans. 

Planerade kursstarter

Start HT vecka 39, 2024

Start VT vecka 2, 2025

Start VT vecka 15, 2025 
uppehåll under sommaren: vecka 24-34

Anmälan

Välkommen in med din anmälan. 

Kursstart vecka 39, 2024 - Anmälan

Kursstart vecka 2, 2025 - Anmälan

Kursstart vecka 15, 2025 - Anmälan

Anmälan stänger ca 1 månad före kursstart.

Vid frågor, kontakta uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)

Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan.

Kontakt

För frågor gällande innehåll och upplägg, kontakta:

Kursledare
Jan Degerfält
Universitetsadjunkt 
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL)

0703-579 358
jan [dot] degerfalt [at] med [dot] lu [dot] se (jan[dot]degerfalt[at]med[dot]lu[dot]se)

Examinator
Anetta Bolejko
Leg. röntgensjuksköterska, docent i radiografi
Diagnostisk radiologi, Lunds universitet
Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus, Malmö

anetta [dot] bolejko [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor, kontakta:

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)