Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsrehabilitering enligt IPS 7,5hp

Uppdragsutbildning. Distanskurs

Efterfrågan på personcentrerade och återhämtningsinriktade insatser har ökat markant i Sverige och Individual Placement and Support (IPS) är den högst prioriterade insatsen för arbetsrehabilitering enligt nationella riktlinjer.

Kursen bygger på ett utbildningspaket som gavs i samband med forskningsstudier i Storbritannien och Sverige men har sedan dess utvecklats i takt med en växande praktik och forskning för att möta de behov av kunskap som finns. Idag efterfrågas IPS inom region, kommun, arbetsförmedling, forskningsprojekt och privata företag. Vi ger en god bild av hur IPS praktiseras i Europa men lägger särskild omsorg vid den svenska kontexten och hur IPS kan implementeras på olika arbetsplatser.

Kursens syfte

Kursens syfte är att studenterna ska få grundläggande kunskaper om den internationellt evidensbaserade Supported Employment metoden, IPS, för personer med psykisk ohälsa, men även missbruk, i en svensk kontext. Efter kursen kan studenterna urskilja när en verksamhet utgår från brukarnas återhämtning och arbetar evidensbaserat samt programtroget utifrån IPS.

Målgrupp 

Arbetsterapeuter och andra intressenter som ger stöd till arbete, från region, kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och privata företag. Kursen följer bestämmelserna i Högskoleförordningen -  SFS nr: 2002:760.

Undervisningsform

Utbildningen ges på distans och undervisningen är webbaserad. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, föreläsningar, seminarier och grupparbete. Kursen ges på halvfart under ca 10 veckor (5 veckor heltidsstudier) och examineras med en individuell skriftlig tentamen.

Innehåll

I kursen lär sig studenterna om de åtta IPS-principerna och hur ett återhämtningsperspektiv genomsyrar praktiken. Utifrån forskning presenteras IPS i förhållande till personer med psykos men även hur stödet kan anpassas för andra personer med depression, unga vuxna och missbruk. Stöd till studier (Supported Education) ingår som en naturlig ingrediens i IPS och är en väg till arbete. Studenten lär sig hur meningsfulla möten med brukaren och arbetsgivaren kan utvecklas såväl som hur en god matchning av brukarens resurser och arbetet kan möjliggöras. 

Betoning ligger på brukarnas, men även arbetsspecialisternas och arbetsgivarnas, erfarenheter av IPS. Kursen ger också exempel på hur insatser från olika verksamheter, såsom psykiatri, kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling samt vänner och familj, kan integreras i ett IPS-nätverk och samordnas i IPS-stödet utifrån brukarens preferenser. 

 • Utformning av IPS-arbetsprofil och IPS-arbetsplan.
 • Integrering av IPS med psykiatri, familj och vänner, arbetsförmedling, kommun, arbetsgivare och andra verksamheter
 • Anpassning och matchning av arbetsuppgifter, arbetsmiljö och förmågor
 • Utveckling av kontakten med arbetsgivaren och den arbetssökande processen
 • IPS för olika målgrupper
 • IPS som en del av den personliga återhämtningen mot arbete och studier
 • Implementering av IPS i en svensk kontext 

Behörighet

Arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper som arbetar med arbetsrehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning inom vård, arbetsförmedling, försäkringskassa och kommun.

Till anmälan skall du bifoga följande handlingar:

 • Kursbevis/intyg som styrker din behörighet
  alternativt
 • Arbetsgivarintyg inkl. beskrivning av dina arbetsuppgifter

Kostnad och bokningsregler

Kurskostnad är 19 000 SEK exkl. moms. Minsta deltagarantal 18 och max 22.
Anmälan är bindande. Byte av deltagare kan ske utan avgift före eller i samband med kursstart. Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart utgår 50% av del totala kurskostnaden. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB, ny flik)

Kurstillfälle

För tillfället finns ingen planerad kursstart. 

Anmälan

Om du är intresserad av kommande kurs, kontakta oss gärna på uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)

 

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Porträtt Ulrika Bejerholm. Foto.

Ulrika Bejerholm
Kursledare
Professor i psykiatrisk hälsoforskning

ulrika [dot] bejerholm [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor:

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

Christina Landelius
Samordnare för uppdragsutbildning

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se