Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsrehabilitering enligt IPS 7,5hp

Distanskurs

Efterfrågan på evidensbaserade insatser har ökat markant i Sverige och Individual Placement and Support (IPS) är en av de högst prioriterade psykosociala insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Utbildningen har gått regelbundet sedan 2012 och fokuserar nu även på Supported Education. Särskild tonvikt i utbildningen kommer att läggas vid implementeringen av IPS i både en svensk psykiatrisk och kommunal kontext.

Kursens syfte

Kursens syfte är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om den internationellt evidensbaserade Supported Employment metoden, IPS, för personer med psykisk funktionsnedsättning i en svensk kontext. Efter genomgången kurs kan deltagarna urskilja när en rehabiliteringsverksamhet arbetar evidensbaserat utifrån IPS eller inte, samt hur insatsen kan förbättras.

Målgrupp 

Arbetsterapeuter och andra intressenter som är verksamma inom arbetsrehabilitering, från landsting, arbetsförmedling, kommun och försäkringskassa. Kursen följer bestämmelserna i Högskoleförordning- en SFS 1993:100 med senare ändringar.

Undervisningsform

Utbildningen ges på distans. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, föreläsningar, seminarier och grupparbete. Undervisningen är webbaserad. Kursen ges på halvfart under ca 10 veckor och examineras med en individuell skriftlig tentamen.

Innehåll

I kursen kommer deltagarna att ta del av de åtta IPS principerna och den värdegrund som ligger till grund för dem. Originalmodellen för personer med psykos presenteras och även hur IPS kan anpassas för personer med depression eller bipolär sjukdom och unga vuxna (IES modellen) samt hur stöd till studier (Supported Education) kan utvecklas och tillsammans med IPS skapa en hållbar karriärsutveckling för de med psykisk ohälsa. Dessutom tar vi upp vilket stöd till arbetsgivarna som är väsentlig för en optimal matchning och arbetsmiljö. Vi kommer även berätta om mWorks - Ett digitalt hjälpmedel för arbetsåtergång.

Betoning ligger även på brukarnas, arbetsspecialisternas och arbetsgivarnas erfarenheter. Eftersom IPS innebär att ta ett direkt ställningstagande till arbete ger kursen också exempel på hur insatserna från olika svenska myndigheter, såsom Försäkringskassa och Arbetsförmedling kan samordnas i ett IPS-nätverk

  • Utformning av IPS-arbetsprofil och IPS-arbetsplan.
  • Utformning av IPS-stödet eller nätverket, där samverkan med IPS-deltagarens familj och vänner, det psykiatriska teamet, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen är central.
  • Arbetsplatsanpassningar och matchning av IPS-deltagarens arbetsaktiviteter, arbetsmiljö och arbetsförmåga.
  • Arbetssökande, rekrytering av arbetsplatser och kontakt med arbetsgivare.
  • Att göra samhället tillgängligt - attityder till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • Styrfaktorer såsom lagstiftning, bidragssystem och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Behörighet

Arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper som arbetar med arbetsrehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning inom vård, arbetsförmedling, försäkringskassa och kommun.

Till anmälan skall du bifoga följande handlingar:

  • Kursbevis/intyg som styrker din behörighet
    alternativt
  • Arbetsgivarintyg inkl. beskrivning av dina arbetsuppgifter

Kostnad och bokningsregler

Kurskostnad är 19 000 SEK exkl. moms. Minsta deltagarantal 18 och max 20.
Anmälan är bindande. Byte av deltagare kan ske utan avgift före eller i samband med kursstart. Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart utgår 50% av del totala kurskostnaden. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB, ny flik)

Anmälan

Kursen är avslutad.

Om du är intresserad av kommande kurs kontakta uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

 

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Porträtt Ulrika Bejerholm. Foto.

Ulrika Bejerholm
Kursledare
Professor i psykiatrisk hälsoforskning

ulrika [dot] bejerholm [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor:

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

Christina Landelius
Samordnare för uppdragsutbildning

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se