Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Njurmedicin 15hp

Njursjukvård är en högspecialiserad vård under ständig utveckling. Att arbeta inom njursjukvård erbjuder många möjligheter med varierande arbetsuppgifter i en högteknologisk miljö. Det finns ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom njurmedicin. Denna utbildning är återkommande och genomförs tillsammans med Njurmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom njurmedicin med fokus på personcentrerad omvårdnad.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som är verksamma inom njursjukvård. Utbildningen kan ingå som kurs i masterutbildning.

Studiefart

Utbildningen går på halvfart, dagtid.

Kursens innehåll

 • Njurens anatomi och fysiologi
 • Patofysiologi och diagnos vid njursjukdom och akut njurskada
 • Omvårdnad vid njursjukdom och akut njurskada
 • Behandling med immunmodulerande läkemedel, både kemiska och biologiska
 • Omvårdnad vid medicinsk behandling, dialys och transplantation
 • Accessvård inom dialysbehandling 
 • Palliativ omvårdnad i livets slutskede vid njursjukdom 

Undervisningsform

Undervisningen bygger på den studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Deltagarna samlas i Lund vid 6 tillfällen (2 dagar varje gång).  Det ingår också 2 egna studiedagar på hemorten.

Undervisning ges som föreläsningar, seminarium och gruppövningar kring för kursens aktuella tema. Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten. Olika former av examination ingår, såväl skriftliga som muntliga. Kursort är Lund.

Behörighet

 • Legitimerad sjuksköterska, minst 180 hp inkluderande ett självständigt arbete (uppsats) om 15 hp eller motsvarande.
 • Yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska inom njursjukvård

  Intyg som ska skickas in med anmälan:
 • Utbildningsbevis eller bevis om legitimation

Kostnad och bokningsregler

19-21 deltagare:     21 500 SEK/deltagare

22-24 deltagare:    19 500 SEK/deltagare

Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 19 genomförs ej kursen. Max antal är 24 deltagare.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB)

Kurstillfälle

Kursen planeras att ges på plats i Lund vid nedanstående tillfällen:

2024
16-17 oktober
13-14 november
4-5 december

2025
15-16 januari 
2 dagars hemarbete avseende fördjupningsarbete under januari - mars
12-13 mars 
9-10 april 

Kursen innebär även ca 8-10 timmars egna studier per vecka under kursperioden. 

Anmälan

Välkommen in med din anmälan. Sista anmälningsdag är 30 augusti 2024. Antagning sker löpande. 

Anmälan

Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan.

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Porträtt Anneli Jönsson. Foto.

Anneli Jönsson 

Kursledare/examinator
anneli [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se

Porträtt Naomi Clyne. Foto.

Naomi Clyne

Kursledare/examinator
naomi [dot] clyne [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
utbildningsadministratör

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se