Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bibliotek och IKT*

Bibliotek och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten ger kvalificerat stöd till forskning, utbildning och administration inklusive IT-support. Vi bidrar till att göra fakulteten till en attraktiv arbetsplats och lärandemiljö.

IKT står för information och kommunikationsteknologi som är ett samlingsnamn för digitala verktyg för att hantera och utbyta information, för att dokumentera, kommunicera och samarbeta.

Uppdrag

Bibliotek och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten har ett brett uppdrag:
Enheten ska säkra ett kostnadseffektivt och välfungerande stöd för informations- och kommunikationsteknologi inom fakulteten inklusive stöd till datahantering och digitalt lärande. Detta stöd består av att ge stöd, råd, verktyg och support till fakultetens medarbetare, doktorander och studenter. 

  • Vi ger stöd till forskare i forskningsprocessen, publicering och spridning av den vetenskapliga produktionen.

  • Vi tillhandahåller effektiva IT-tjänster och ger verksamhetsnära IT-support.

  • Vi arbetar med fakultetens övergripande IT- och informationssäkerhet.

  • Vi tillhandahåller verktyg och ger support för forskningsdatahantering.

  • Vi ger stöd till utbildning och lärande, exempelvis är våra kontaktbibliotekarier är en pedagogisk resurs för studenterna och en samarbetspartner för lärare på fakultetens utbildningar. Vi ansvarar även för två bibliotek som en del av fakultetens lärandemiljöer.

*= Informations och kommunikationsteknologi


Hur vi arbetar

Med fakultetens medarbetare och studenter i fokus

Kärnan i vårt arbetssätt är tillgänglighet och verksamhetsnära stöd som skapar mervärde för fakultetens medarbetare och studenter. Vi utvecklar tjänster och användarstöd i dialog med fakultetsstyrelsen, nämnder och fakultetens medarbetare. Bibliotek och IKT:s verksamhet utgår ifrån Medicinska fakultetens strategiska plan, därutöver behöver vi även ta hänsyn till universitetsövergripande beslut och riktlinjer för IT- och biblioteksverksamheter vid Lunds universitet.

Två avdelningar mot samma mål

Bibliotek & IKT består av två avdelningar: Avd. för stöd till forskning och lärande och Med IT. Båda avdelningarna stödjer forskning och utbildning inom flera av fakulteten prioriterade områden, såväl vad gäller att erbjuda ändamålsenliga resurser som att verka för att utbildning och forskning är konkurrenskraftig.

Bibliotek och IKT:s medarbetare är verksamma över hela fakulteten och arbetar nära de verksamheter vi ska stödja. Vårt mål är att ge likvärdig service oavsett var medarbetaren eller studenten befinner sig.

Kontakt

Colm Doyle
Enhetschef
colm [dot] doyle [at] med [dot] lu [dot] se

Carola Tilgmann
Avdelningschef, Avd. stöd till forskning och lärande samt bitr. enhetschef
carola [dot] tilgmann [at] med [dot] lu [dot] se

Martin Zedig
Avdelningschef, Med IT
martin [dot] zedig [at] med [dot] lu [dot] se


Med IT

Med IT support (webbportal)

Bibliotekets stöd till forskning och lärande

Boka support och handledning (webbformulär)

Öppettider & biblioteksservice