Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bibliotek och IKT

Bibliotek och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten ger kvalificerat stöd till forskning, utbildning och administration inklusive IT-support. Vi bidrar till att göra fakulteten till en attraktiv arbetsplats och lärandemiljö.

Kärnan i vårt arbetssätt är tillgänglighet och verksamhetsnära stöd som skapar mervärde för fakultetens medarbetare och studenter.


Uppdrag

Bibliotek och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten har ett brett uppdrag:

  • Vi ger stöd till forskare i forskningsprocessen, publicering och spridning av den vetenskapliga produktionen.

  • Vi ger stöd till utbildning och lärande. Bibliotek och IKTs kontaktbibliotekarier är en pedagogisk resurs för studenterna och en samarbetspartner för utbildningarna och lärare.

  • Vi ansvarar för tre fysiska bibliotek som en del av fakultetens lärandemiljöer.

  • Vi tillhandahåller effektiva IT-tjänster och ger verksamhetsnära IT-support.

  • Vi ska säkra ett kostnadseffektivt och välfungerande stöd för informations- och kommunikationsteknologi inom fakulteten inklusive digitalt stöd till lärande.

  • Vi arbetar med fakultetens övergripande IT- och informationssäkerhet.

  • Vi tillhandahåller verktyg och ger support för forskningsdatahantering


Kontakt

Colm Doyle
Enhetschef
+ 46 46-222 02 92

Carola Tilgmann
Avdelningschef, Avd. stöd till forskning och lärande samt bitr. enhetschef
+ 46 46-222 33 40


Med IT

Bibliotekets stöd till forskning och lärande

Boka support och handledning via Bibliotek & IKT:s webbformulär (endast studenter och medarbetare)

Medicinska fakultetens bibliotek i Lund och Malmö

Öppettider & biblioteksservice på Medicinska fakultetens bibliotek