Besöksadress till CRC
Jan Waldenströms gata 35
214 28 Malmö

Besöksadress till Wallenberglaboratoriet
Inga-Marie Nilssons gata 53
214 28 Malmö

Kontakta receptionen
CRC reception
E-post: crcreception [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 40-39 10 10

Lunds universitets växel:
+46 46-222 00 00

Parkering vid CRC

Inom CRC:s område finns totalt 16 parkeringsplatser:

  • Nummer 1-5 är reserverade för TEDDY-studien
  • Nummer 6 är reserverad för Kliniskt metabolt laboratorium
  • Nummer 7-12 är reserverade för CRC service
  • Nummer 13-14 är reserverade för restaurangen

Utöver dessa finns två handikapplatser utanför CRC:s huvudentré.

Samtliga parkeringsplatser kräver parkeringstillstånd.