Hamilton – i forskningens tjänst

Inuti roboten ses en pipett och brickor med provrör i ett blått sken. Foto.
Blicka in i roboten och se hur det ser ut när den arbetar. Foto: Rasmus Bennet

Låt oss presentera Hamilton – en robot med kapacitet att analysera flera olika antikroppar samtidigt – och mycket snabbare än vad som tidigare varit möjligt.

Det finns bara tre robotar med den specifika antikroppstekniken i världen. Två står på ett laboratorium i Kalifornien och den tredje finns på Clinical Research Centre, CRC, i Malmö. Där har den installerats och testats av forskarna Alexander Lind, Anita Ramelius och Rasmus Bennet för att användas i forskningen senare i år.

Ny metod

Antikroppar, eller autoantikroppar (se faktaruta) uppträder i blodet i ett förstadium till sjukdomar som typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit, innan den kliniska diagnosen ställs. Hamilton använder en ny metod som gör det möjligt att analysera flera antikroppar samtidigt i en betydligt mindre mängd blod. Några få droppar kan räcka för analyser till många studier. Och tack vare den nya teknologin går analysen snabbt!
–    Det som tidigare tog en vecka att göra går nu på en dag, säger Rasmus Bennet, biomedicinsk analytiker som övervakar roboten.
Förutom att Hamilton är snabb är den också väldigt precis.
–    Ju fler prover som kan analyseras desto säkrare blir resultaten, så både kvantiteten och kvaliteten på forskningen blir bättre, säger forskaren Alexander Lind.

Gemensam screening

Eftersom autoimmuna sjukdomar som typ 1-diabetes, celiaki (glutenintolerans) och tyreoidit är besläktade och ofta drabbar samma personer sker redan i dag ett samarbete mellan forskargrupper i Malmö som studerar sjukdomarna. Under våren planerar de att dra igång ett gemensamt forskningsprojekt där man screenar för alla de tre sjukdomarna samtidigt.
–    En större screening som detta innebär, hade inte fungerat med den gamla metoden. Då hade vi behövt mäta varje antikropp för sig och behövt mycket mer blod. Nu räcker det med ett stick i fingret som deltagarna kan göra själva hemma, säger Alexander Lind.

Om Hamilton

Köpet av Hamilton har möjliggjorts tack vare ett anslag på 3,3 miljoner kronor från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. 
The Helmsley Charitable Trust har också bidragit med 8,3 miljoner kronor (motsvarande en miljon dollar) för att validera analyserna tillsammans med företaget Enable Biosciences i San Francisco som har utvecklat en metod att mäta autoantikroppar och virusantikroppar utan radioaktiva isotoper.
Läs mer om Enable Biosciences på företagets webbplats

Om antikroppar och autoantikroppar

Antikroppar i blodet är ett tecken på att kroppen reagerat på ett främmande virus eller bakterier. Autoantikroppar är vanliga antikroppar som istället för att rikta sig mot den främmande inkräktaren beslutat sig för att angripa kroppens egna vävnader, vilket är fallet med autoimmuna sjukdomar som typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit.