Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Samlad kunskap belyser åtgärder för säkra personförflyttningar i vården

Felaktiga lyft inom vård och omsorg kan leda till sjukskrivning och orsakar såväl personligt lidande som kostnader för samhället. På uppdrag av Arbetsmiljöverket har fysioterapeuten och forskaren Kjerstin Stigmar varit med och sammanställt kunskap kring åtgärder för säkra personförflyttningar. Hon ser att stöd och engagemang från cheferna är nödvändigt för att förebygga belastningsskador.

Avhandling om övervikt, fetma och kostens betydelse för tarmfloran

bild på tarmar och bakterier Tarmflorans roll för sjukdom och hälsa har seglat upp som ett av vår tids hetaste forskningsområden. I sin avhandling har Louise Brunkwall, nutritionist och forskare i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet, studerat övervikt, fetma och kostens betydelse i relation till våra tarmbakterier.

Milstolpe för preeklampsiforskning

bild på en gravidmage En grupp forskare vid Lunds universitet har i över 20 år envist arbetat med att försöka ta fram ett läkemedel mot preeklampsi - havandeskapsförgiftning - ett allvarligt sjukdomstillstånd som årligen drabbar cirka 9 miljoner gravida kvinnor i världen och är den främsta dödsorsaken hos både mödrar och foster.

Stor sekvensstudie kopplar sällsynta DNA-förändringar till typ 2-diabetes

bild på DNA-strängar Ett internationellt konsortium av forskare, bland andra från Lunds universitet, har granskat och analyserat proteinkodande gener från nästan 46 000 personer och kopplat sällsynta DNA-förändringar till typ 2-diabetes. Studien, som är en av de största kända i sitt slag, innehåller data från personer med europeiskt, afroamerikanskt, latinamerikanskt och latinskt, östasiatiskt och sydasiatiskt ursprung. Studien publicerades 22 maj 2019 i Nature.

Schybergstipendiater 2019

bild på forskarna som får schybergstipendium 2019 Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund har delat ut vardera 400 000 kr i forskningsmedel ur Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse till fyra forskare vid Lunds universitet. Två av forskarna Daniel Bexell och Karolin Hansén Nord, finns vid Medicinska fakulteten.

Avhandling om polisers reaktioner vid extrema akutsituationer

Foto på Johan Bertilsson Poliser som ställs inför en akut livsfarlig situation, exempelvis vid ett ingripande mot knivattack, utsätts för ett sådant kraftigt stresspådrag att flera viktiga neurologiska funktioner som perception och minne, kognition och beslutsfattande påverkas. Men även viktiga motoriska funktioner och färdigheter som behövs för att använda utrustning och vapen försämras. Vid extrema stressnivåer kan effekterna bli känslor av overklighet, panik, raseri, ångest eller att man inte upplever några känslor alls.

Låg risk för missbildningar hos barn till fäder behandlade för testikelcancer

Aleksander Giwercman och Yahia Al-Jebari.jpg I en ny registerstudie från Lunds universitet har forskarna studerat 4 207 barn till 2 380 fäder behandlade för testikelcancer. Resultaten i studien, som publiceras i PLOS Medicine, visar att själva cancerbehandlingen inte medför en ökad risk att få barn med missbildningar.

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre

Väl anpassade bostäder för äldre förbättrar chansen till ett aktivt och självständigt liv – och skulle kunna spara samhällspengar i form av minskad hemtjänst och framskjuten flytt till särskilt boende. Projektet Simul-Age, lett av CASE-forskaren Björn Slaug, har fått 4,66 miljoner kronor av Forte för att ta fram verktyg som i slutänden kan leda till bättre bostäder för äldre. Även CASE-koordinatorn Susanne Iwarssons projekt RELOC-AGE har beviljats ett lika stort anslag.

Hur kan vi i framtiden använda AI inom vården och medicinsk forskning?

AI Brains Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, går i snabb takt och gynnar många branscher och stora delar av samhället. Även medborgaren. Men när det kommer till AI inom sjukvården är många svenskar skeptiska. Den 20 maj hölls ett seminarium i Lund där frågor om AI, maskininlärning och framtida forskningsmöjligheter med Skånes digitala vårdsystem (SDV) diskuterades.

NIH-anslag till forskning om relationen suicid, alkohol och droger

Kristina Sundquist, professor vid Lunds universitet och Centrum för primärvårdsforskning, har nyligen beviljats ett nytt anslag från National Institutes of Health – närmare 20 miljoner kronor – för att studera suicid i förhållande till alkohol- och drogmissbruk.