Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Nyheter

Framgångsrikt biotechsamarbete tar genterapiprojekt till kliniken

Porträttfoto på Johan Richter och Ilana Moscatelli Johan Richters forskning har resulterat i att man framgångsrikt utvecklat en genterapi för den ärftliga barnsjukdomen malign osteopetros. Forskargruppen har sedan några år tillbaka etablerat ett samarbete med ett amerikanskt biotechföretag och nu är alla tillstånd äntligen klara för att påbörja de kliniska prövningarna.

Erik Renström föreslås bli rektor

Porträttfoto på Erik Renström, dekan Universitetsstyrelsen har idag beslutat att föreslå Medicinska fakultetens dekan Erik Renström som ny rektor för Lunds universitet 2021 - 2026. 

Metformin för diabetespatienter eller ej? Nu vet forskare svaret

Metformin är ett läkemedel som ska sänka blodsockret vid typ 2-diabetes. En tredjedel av patienterna svarar inte på behandlingen och en tredjedel upplever allvarliga biverkningar, varför många väljer att sluta medicinera. Nu har forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum utvecklat, och sökt patent på, en markör som genom ett enkelt blodprov i förväg visar hur patienten kommer att svara på behandlingen.

76 miljoner till Medicinsk humaniora

Porträttfoto på Birgit Rausing En generös donation från Birgit Rausing gör att Medicinska fakulteten vid Lunds universitet nu kan planera för att etablera humaniora som en integrerad del av den medicinska utbildningen och forskningen. Det handlar om en långsiktig satsning med fokus på den mellanmänskliga relationen, vårdande och vårdad, inom alla fakultetens discipliner. Såväl forskning som utbildning samlas interdisciplinärt inom det nya centrumet ”Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora”.

Nya undersökningsmetoder av urinblåsecancer förbättrar behandlingen

En ny radiologisk undersökning med PET/CT upptäcker spridning av aggressiv urinblåsecancer bättre än en vanlig röntgenutredning. Undersökningen ger dessutom bättre information om prognos och gör det lättare för vården att välja behandling för den enskilde patienten. Resultaten framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet.

COVID Symptom Study Sverige ska bidra till att upptäcka klusterutbrott

Hand som håller mobiltelefon med appen COVID Symptom Study. Foto Det är sannolikt att en eventuell ökad spridning av covid-19 i Sverige under hösten 2020 kommer att ske i form av klusterutbrott. Därför satsar COVID Symptom Study Sverige nu på att kunna urskilja mindre geografiska områden där smittan verkar öka snabbt.

Nanoteknik skapar nya vägar till stamcellernas inre

Elektronmikroskopibild som visar en blodstamcell ovanpå ett membran med nanorör. Bild: M. Hjort och L. Schmiderer Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en lovande nanoteknikbaserad metod för att leverera biomolekyler till mänskliga blodstamceller. Metodens förmåga att bibehålla cellernas funktion utan någon negativ påverkan har stor potential inom både grundforskning och kliniska tillämpningar.

Potenshöjande läkemedel med cancerhämmande potential

Wuqing Huang, doktorand och Jianguang Ji, docent och universitetslektor, båda vid allmänmedicin och klinisk epidemiologi, Lunds universitet och Centrum för primärvårdsforskning. En ny studie från Centrum för Primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne, visar att de potenshöjande läkemedlen fosfodiesteras typ 5, PDE5-hämmare, har en cancerhämmande potential med förmåga att förbättra prognosen hos män med tjock- och ändtarmscancer. PDE5-hämmare inkluderar några godkända läkemedel där sildenafil (Viagra) är det mest kända. Artikeln publicerades nyligen i Nature Communications.

Miljoner att spara om artros behandlas via app

knäartros 87 miljoner kronor per år skulle den traditionella vården kunna spara ifall hälften av den nuvarande grundbehandlingen för patienter med artros genomfördes digitalt via en app istället för traditionellt på klinik. Det visar en studie av forskare vid Lunds universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Sträng diet förklarar fetmakirurgins magi

bild på forskarna Nils Wierup och Peter Spégel Överviktskirurgi har i många studier lyfts fram som en näst intill magisk metod för viktnedgång och tillbakagång av typ 2-diabetes. En fråga som i stort sett har lämnats obesvarad är huruvida effekten av kirurgi skiljer sig från de effekter man får av en sträng lågkaloridiet. Detta har nu forskare vid Lunds universitet undersökt i en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetes.