Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Hög förskrivning av opioider vid artros

bild på läkemedel, tabletter Var fjärde artrospatient i Skåne fick receptförskrivna opioider någon gång mellan november 2014 och oktober 2015. I resten av befolkningen i samma region var siffrorna betydligt lägre, där fick var tionde person opioider förskrivet under samma period. – Resultaten visar på en alarmerande hög förskrivning av opioider för artrospatienter, säger Martin Englund, professor vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus som lett studien, i vilken även forskare från Danmark och Storbritannien medverkat.

Botoxkusin kan minska malaria på miljövänligt sätt

bild på en blodfylld nygga Forskare vid Stockholms och Lunds universitet har tillsammans med forskare från University of California hittat ett nytt toxin selektivt inriktat på malariamyggor. Upptäckten kan leda till nya och miljövänliga sätt att bekämpa malaria. Forskningen presenteras i tidskriften Nature Communications.

Ny metod för att med enkelt blodprov upptäcka alzheimer

bild på ett blodprov Forskare från Lunds universitet har tillsammans med företaget Roche använt en metod för att utveckla en ny blodmarkör som kan upptäcka om en person har Alzheimers sjukdom eller inte. Om metoden godkänns för klinisk användning hoppas forskarna att den på sikt kan användas som diagnostiskt verktyg inom primärvården. Till hösten påbörjar de en studie i primärvården för att testa tekniken.

Protein kopplad till aggressiv hudcancer

I Sverige drabbas drygt 4 000 personer varje år av malignt melanom. Sjukdomen är den allvarligaste formen av hudcancer och antalet fall ökar för varje år, vilket har gjort hudcancer till en av våra vanligaste cancerformer. Nu har ett forskarteam från Lunds universitet studerat ett protein som reglerar den gen som är kopplad till metastasering av malignt melanom.

Samlad kunskap belyser åtgärder för säkra personförflyttningar i vården

Felaktiga lyft inom vård och omsorg kan leda till sjukskrivning och orsakar såväl personligt lidande som kostnader för samhället. På uppdrag av Arbetsmiljöverket har fysioterapeuten och forskaren Kjerstin Stigmar varit med och sammanställt kunskap kring åtgärder för säkra personförflyttningar. Hon ser att stöd och engagemang från cheferna är nödvändigt för att förebygga belastningsskador.

Avhandling om övervikt, fetma och kostens betydelse för tarmfloran

bild på tarmar och bakterier Tarmflorans roll för sjukdom och hälsa har seglat upp som ett av vår tids hetaste forskningsområden. I sin avhandling har Louise Brunkwall, nutritionist och forskare i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet, studerat övervikt, fetma och kostens betydelse i relation till våra tarmbakterier.

Milstolpe för preeklampsiforskning

bild på en gravidmage En grupp forskare vid Lunds universitet har i över 20 år envist arbetat med att försöka ta fram ett läkemedel mot preeklampsi - havandeskapsförgiftning - ett allvarligt sjukdomstillstånd som årligen drabbar cirka 9 miljoner gravida kvinnor i världen och är den främsta dödsorsaken hos både mödrar och foster.

Stor sekvensstudie kopplar sällsynta DNA-förändringar till typ 2-diabetes

bild på DNA-strängar Ett internationellt konsortium av forskare, bland andra från Lunds universitet, har granskat och analyserat proteinkodande gener från nästan 46 000 personer och kopplat sällsynta DNA-förändringar till typ 2-diabetes. Studien, som är en av de största kända i sitt slag, innehåller data från personer med europeiskt, afroamerikanskt, latinamerikanskt och latinskt, östasiatiskt och sydasiatiskt ursprung. Studien publicerades 22 maj 2019 i Nature.

Schybergstipendiater 2019

bild på forskarna som får schybergstipendium 2019 Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund har delat ut vardera 400 000 kr i forskningsmedel ur Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse till fyra forskare vid Lunds universitet. Två av forskarna Daniel Bexell och Karolin Hansén Nord, finns vid Medicinska fakulteten.

Avhandling om polisers reaktioner vid extrema akutsituationer

Foto på Johan Bertilsson Poliser som ställs inför en akut livsfarlig situation, exempelvis vid ett ingripande mot knivattack, utsätts för ett sådant kraftigt stresspådrag att flera viktiga neurologiska funktioner som perception och minne, kognition och beslutsfattande påverkas. Men även viktiga motoriska funktioner och färdigheter som behövs för att använda utrustning och vapen försämras. Vid extrema stressnivåer kan effekterna bli känslor av overklighet, panik, raseri, ångest eller att man inte upplever några känslor alls.