Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2022 års pristagare av Bundy Academy’s stora pris

Sebastian Palmqvist, docent i neurovetenskap på enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet tilldelas Bundyakademins stora pris om 3 miljoner kronor för sin forskning om förbättrad diagnostik vid Alzheimer sjukdom. foto.
Sebastian Palmqvist tilldelas Bundyakademins stora pris om 3 miljoner kronor för sin forskning om förbättrad diagnostik vid Alzheimer sjukdom.

Bundy Academys stora pris 2022 om 3 miljoner kronor tilldelas Sebastian Palmqvist, docent i klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid minnesmottagningen vid Skånes universitetssjukhus, för sin forskning kring förbättrad diagnostik vid Alzheimers sjukdom.

Motivering

"Sebastian Palmqvist har publicerat ett stort antal arbeten inom området kognitiva sjukdomar och Alzheimers sjukdom, i högt rankade tidskrifter såsom Nature Medicine och JAMA. Han tilldelas nu Bundyakademins stora pris om 3MSEK för sin forskning rörande förbättrad diagnostik vid Alzheimer sjukdom.
Bakgrunden till forskningen är att det inom primärvården är svårt att korrekt ställa diagnosen Alzheimers sjukdom med de test som för närvarande är tillgängliga. Detta medför att många patienter behöver genomgå många och ibland besvärliga undersökningar för att fastställa diagnosen."

Bundy Academys stora pris 2022 om 3 miljoner kronor delades igår ut till Sebastian Palmqvist, docent i klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid minnesmottagningen vid Skånes universitetssjukhus, för sin forskning kring förbättrad diagnostik vid Alzheimers sjukdom.

Jag vill att fler patienter med kognitiva sjukdomar ska upptäckas tidigare under sjukdomsutvecklingen, få korrekt diagnos och därmed möjlighet till en bättre behandling.

Sebastian Palmqvists forskning handlar om minnessvårigheter och hur vården kan bli bättre på att ställa korrekt diagnos och därmed behandla patienter som drabbas av exempelvis Alzheimers sjukdom på ett bättre sätt. Demenssjukdomar som Alzheimers påverkar det som kallas kognition, alltså vårt minne och förmåga att uppfatta och förstå omvärlden.
 
– Jag vill att fler patienter med kognitiva sjukdomar ska upptäckas tidigare under sjukdomsutvecklingen, få korrekt diagnos och därmed möjlighet till en bättre behandling, säger Sebastian Palmqvist, docent vid Lunds universitet. Han berättar att det i dag är en svår uppgift för primärvården att ställa diagnosen i ett tidigt skede av sjukdomen och att mellan 50-70 procent av patienterna inte upptäcks eller får korrekt diagnos.

Stor klinisk studie

Just nu leder Sebastian Palmqvist en stor klinisk studie som involverar flera vårdcentraler. Syftet är att undersöka hur diagnostiken ska kunna göras mer träffsäker. Forskarna kombinerar nya minnestester med blodanalys av så kallat fosforylerat tau (P-tau) som avspeglar om det finns ansamling av beta-amyloid och tau hos patienten, alltså de ämnen som ansamlas i hjärnan och kännetecknar sjukdomen. En tidigare pilotstudie tyder på att detta specifika blodprov som forskarna nu utvärderar och verifierar har en hög diagnostisk förmåga.

Det är en ansenlig prissumma som kommer att vara helt avgörande för att vi ska kunna bedriva den här minnesstudien i primärvården.

Sebastian Palmqvist försteförfattare till en artikel i JAMA som år 2020 fick stort genombrott både nationellt och internationellt. Tillsammans med sisteförfattaren Oskar Hansson vid Lunds universitet och flera forskare runt om i världen kartlades nivåerna av P-tau i blod i flera olika kohorter. Genom att jämföra nivåerna av P-tau mellan personer med, respektive utan, Alzheimers sjukdom kunde de se att P-tau var cirka 7-10 gånger högre hos alzheimergruppen. Nivåerna kunde börja stiga upp till 20 år innan symtom utvecklas.

Algoritm förutsäger Alzheimers sjukdom

Förra året publicerade forskargruppen en uppföljningsartikel i Nature Medicine, där de utvecklat en algoritm som kan hjälpa till och förutsäga vem som har ökad risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Denna algoritm provas nu på omkring 20 vårdcentraler i Skåne inom ramen för en forskningsstudie.
 
– Även om det idag inte finns botande behandlingar, så är det viktigt att kunna ställa rätt diagnos så att dessa patienter får korrekt symtomlindrande behandling och omhändertagande, i väntan på att fler ska kunna erbjudas sjukdomsbromsande behandling, säger Sebastian Palmqvist.
 
Sebastian Palmqvist var den första som fick Bundys lilla pris när det delades ut för första gången 2014, och nu tilldelas han alltså det stora priset.
 
– Det är fantastiskt roligt! Det är en ansenlig prissumma som kommer att vara helt avgörande för att vi ska kunna bedriva den här minnesstudien i primärvården. Så det är betydelsefullt både för mig och för forskningen – och därmed patienterna, säger Sebastian Palmqvist.

Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet

bild på Margareta Bundy tillsammans med pristagare. foto.

Margaretha Grind Bundy, ordförande i stiftelsen Bundy Academy, tillsammans med årets pristagare Sebastian Palmqvist och några de två senaste årens pristagare av stiftelsens stora respektive lilla pris inom neurologi och kardiologi.
Från vänster: 2022 års mottagare av stora priset inom neurologi Sebastian Palmqvist, Claudia Cicognola (lilla priset 2020 neurologi), Linda Johnson (lilla priset 2020 kardiologi), Alexandru Schiopu (stora priset 2021 kardiologi), Andreea Ilinca (lilla priset 2022 neurologi), Per Arvidsson (lilla priset 2022 kardiologi) samt Marion Moseby Knappe (lilla priset 2022 neurologi).

Stiftelsen Bundy Academy
Syskonen Eva och Göran Bundy har inrättat en stiftelse för stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet, specifik inom områdena neurologi och kardiologi. Stiftelsen Bundy Academy grundades 2013. Stiftelsen har till uppgift att stödja forskning till unga forskare som har disputerat vid Lunds universitet inom disciplinerna kardiologi och neurologi. Bundy Academy’s stora pris om 3 miljoner kronor instiftades 2020.

Länk till mer information om Bundy Academy

 

Fakta om minnesstudien som leds av Sebastian Palmqvist

I maj 2022 har 300 av 600 patienter med minnesstörningar rekryterats till studien i primärvården. Dessa utreds noggrant på Minnesmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus för att få att få en diagnos (facit/referens i studien) och flera av dessa följs även under sex år för att se om de förblir stabila i sina symtom, eller om dessa förvärras – och sedan ska detta jämföras mot blod- och minnestesterna.
Patienter lämnar blodprov och forskarna undersöker sedan om det hade gått att se om det finns ämnen i blodet som kan tyda på Alzheimers, så kallade biomarkörer. Därefter genomförs vanliga minnestester, digitala tester med hjälp av appar, elektroniska pennor och AI-teknik analyserar patienternas röster för att se om det går att upptäcka talsvårigheter som är svårare för människan att upptäcka. Studien pågår fram till 2029.

Länk till Sebastian Palmkvists profil i Forskningsportalen

Relaterad information:

Ny studie: enkelt diagnostiskt verktyg förutsäger risken för alzheimer på individnivå

Ny metod för att med enkelt blodprov upptäcka alzheimer