Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Sällsynta cancerkloner upptäckta i akut myeloisk leukemi, AML

Akut myeloisk leukemi (AML), är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet lyckats hitta cancerkloner med mutationer så sällsynta att de inte kan upptäckas vid diagnostillfället. Studien som undersöker hur cancerklonerna utvecklas och konkurrerar med varandra, publiceras nu i Nature Communications.
bild på forskarna Carl Sandén och Thoas Fioretos.
Carl Sandén och Thoas Fioretos. Foto: Åsa Hansdotter

AML är en aggressiv blodcancerform som orsakas av att omogna blodkroppar delar sig okontrollerat. I Sverige insjuknar runt 350 personer årligen och risken att drabbas ökar med stigande ålder. Sjukdomen är indelad i en mängd subtyper, där cancermutationerna visar vilken form av leukemi det handlar om och därmed även hur prognosen ser ut.

Forskargruppen i Lund har studerat tumörceller från patienter med AML och lyckats expandera sällsynta cellkloner med unika uppsättningar mutationer. Dessa kloner har inte tidigare inte kunnat upptäckas med traditionella metoder.

– Patienterna har alltså fler olika kloner med skilda uppsättningar av cancermutationer än vad man tidigare trott. Dessa kan växa till och orsaka återfall i sjukdomen, förklarar Carl Sandén, försteförfattare till studien.

Studien som är mycket omfattande har pågått i fem år och bygger på en kombination av flera avancerade teknologier. Fynden är viktiga för att förstå komplexiteten i AML och tillföra viktig kunskap om biologin bakom sjukdomsutvecklingen. Detta ökar förståelsen för vad som orsakar återfall och underlättar i förlängningen framtagningen av nya behandlingsstrategier – antingen bredare eller mer riktade mot specifika mutationer.

– Vid dagens diagnostik ser man bara toppen av isberget av cancerkloner och vi har nu lyckats gå mycket djupare, avslutar Thoas Fioretos, forskargruppsledare i studien.

Studien har finaniserats med stöd av Barncancerfonden, Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Kungliga Fysiografiska Sällskapet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ISREC Foundation, CREATE Health.

Publikation i Nature Communications

Clonal competition within complex evolutionary hierarchies shapes AML over time
Carl Sandén, Henrik Lilljebjörn, Christina Orsmark Pietras, Rasmus Henningsson, Karim H. Saba, Niklas Landberg, Hanna Thorsson, Sofia von Palffy, Pablo Peña-Martinez, Carl Högberg, Marianne Rissler, David Gisselsson, Vladimir Lazarevic, Gunnar Juliusson, Helena Ågerstam, Thomas Fioretos.
Nature Communications 5 februari 2020, DOI https://doi.org/10.1038/s41467-019-14106-0

Senaste nyheter

2020-07-10

Ny lovande behandling använder smarta nanopartiklar för att angripa lungcancer

Ny lovande behandling använder smarta nanopartiklar för att angripa lungcancer
2020-06-29

Förskolebarn tipsar forskare om coronaforskning

Förskolebarn tipsar forskare om coronaforskning
2020-06-25

Ny forskning banar vägen för att utveckla behandlingar som kan bromsa Alzheimers sjukdom

Ny forskning banar vägen för att utveckla behandlingar som kan bromsa Alzheimers sjukdom
2020-06-24

Kraftig ökning av hudcancer sedan 1960-talet

Kraftig ökning av hudcancer sedan 1960-talet
2020-06-23

Föräldraförberedelse - för ett tryggare föräldraskap

Föräldraförberedelse - för ett tryggare föräldraskap