Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hemsjukvård för barn - stärkt vardagsliv och hälsa

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) kan stärka vardagsliv och hälsa för barn i alla åldrar vid olika stadier av akut, långvarig eller kronisk sjukdom och med hälso- och sjukvårdskostnader som inte överskrider sjukhusbaserad vård. Det visar ett nytt avhandlingsarbete vid Lunds universitet.

– Genom ASIH kan allvarligt sjuka barn vårdas i hemmet tillsamman med sin familj, i ett skede när de behöver varandra som mest, säger Charlotte Castor, barnsjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

I sin doktorsavhandling har hon studerat ASIH för barn i Skåne, ur både familjen och vårdgivarens perspektiv. Sedan 2013 erbjuds ASIH till alla invånare i regionen, som är i behov av vård i hemmet, oavsett diagnos, prognos eller ålder.

Bristande kunskap
Modeller för organisation, finansiering och genomförande av ASIH varierar såväl nationellt som internationellt. I Skåne utgår ASIH från primärvården, en verksamhet som i grunden är organiserad för att ge vård till vuxna snarare än barn och här behövs fördjupad kunskap om hur ASIH kan erbjudas på bästa sätt, menar Charlotte Castor.

– ASIH för barn blir allt vanligare samtidigt som det vetenskapliga underlaget är begränsat. Vi behöver mer kunskap om vad som är viktigt för att ge vård i hemmet med hög kvalitet till barn, säger Charlotte Castor.

I studien genomfördes intervjuer med 36 vårdgivare inom ASIH och 12 familjer (4 sjuka barn, 10 syskon och 23 föräldrar) i kombination med enkätstudier och hälsoekonomisk analys.

Personalen inom ASIH består av läkare, sjuksköterskor och andra kompetenser. Att vårda barn uppfattades som en personlig och professionell utmaning men också som givande och meningsfullt. Ett fortlöpande stöd från den specialiserade barnsjukvården var viktigt.

Kommunikation en förutsättning
En majoritet av familjerna var nöjda med ASIH och  betonade att vård i hemmet kunde ge förutsättningar för att familjens tid och resurser sparades så att vardagsliv och hälsa kunde stärkas. Men om samarbetet med barnsjukvården och ASIH-teamet brast blev situationen orolig och otrygg.

– Det vi ser i studien är att fungerande samarbete och förtroendefull kommunikation mellan familj, vårdgivare och barnsjukvården är avgörande för att familjer och personal ska känna förtroende och trygghet när ett barn vårdas i hemmet, säger Charlotte Castor.

Kostnaden för ASIH visade sig stå för en liten den av den totala hälso- och sjukvårdskostnaden och kostnaden för sjukvården ökade inte jämfört med vård utförd enbart på sjukhus.

Vägledning för implementering
Resultatet visar, i linje med tidigare forskning, att många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus, men också att vården kan genomföras utan ökade kostnader för hälso- och sjukvården.  

 – Förhoppningen är att studien kan ge vägledning och stöd för framtida organisation och implementering av ASIH för barn men också fungera som grund för fortsatt forskning, säger Charlotte Castor.

Avhandlingen: Charlotte Castor disputerade i ämnet hälsovetenskap med inriktning omvårdnad den 13 september 2019 med avhandlingen: Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives

Fakta om ASIH:  Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) för barn innebär att barnet i sitt eget hem får sjukvård som motsvarar den på sjukhuset. I Skåne utgår ASIH för barn från primärvården och finns fördelad på 8 lokala enheter i regionen. Barn som vårdas kan vara drabbade av övergående sjukdomar eller kroniska och livshotande sjukdomar som till exempel tuberkulos, cystisk fibros, hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar eller cancer. Insatser kan ges som punktinsats där exempelvis en sjuksköterska från ASIH ger antibiotika i hemmet eller som palliativ vård där ett multiprofessionellt ASIH-team övertar ansvaret för barnets vård. 

Jon Ulvsgärd

Charlotte Castor
Charlotte Castor, nyligen disputerad och verksam inom forskargruppen Barn och familjers hälsa. Foto: Jon Ulvsgärd

Kortfakta om studien

Ämne: Sjukvård i hemmet
Studiedesign: Forskarinitierad studie – kvalitativ, kvantitativ studie, enkätstudie
Observationsstudie: prospektiv, retrospektiv, tvärsnittsstudie.
Antal deltagare i studien: 204 barn respektive syskon och föräldrar till 36 barn
Patientgrupp: sjuka barn

Senaste nyheter

2020-02-19

Fakultetens forskarutbildning ackrediterad

Fakultetens forskarutbildning ackrediterad
2020-02-14

Spelberoende, nätbaserade högriskspel och skuldsättning

Spelberoende, nätbaserade högriskspel och skuldsättning
2020-02-14

Njurfunktion och benskörhet på äldre dar

Njurfunktion och benskörhet på äldre dar
2020-02-12

Ju mer socker desto färre vitaminer

Ju mer socker desto färre vitaminer
2020-02-07

Sällsynta cancerkloner upptäckta i akut myeloisk leukemi, AML

Sällsynta cancerkloner upptäckta i akut myeloisk leukemi, AML