Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategiskt forskningsområde inom diabetes får nya koordinatorer

porträtt alla vaag och lena eliasson. foto.
Forskarna Allan Vaag och Lena Eliasson, är utsedda till nya koordinatorer vid Lunds universitets diabetescentrum och det strategiska forskningsområdet EXODIAB. Foto: Petra Olsson

Diabetesforskarna Allan Vaag och Lena Eliasson är nya koordinatorer för Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) och det strategiska forskningsområdet EXODIAB (Excellence of Diabetes Research in Sweden). De närmaste åren kommer de att arbeta för att förstärka och vidareutveckla pågående samarbeten.

Allan Vaag är ny koordinator sedan årsskiftet och leder verksamheten i nära samarbete med vice koordinator Lena Eliasson. Det strategiska forskningsområdet EXODIAB leds av forskare vid Lunds universitets diabetescentrum i samarbete med diabetesforskare vid Uppsala universitet. Målsättningen är att utveckla nya behandlingar som kan förebygga eller bota diabetes och vanliga komplikationer i samband med diabetes. 

Diabetesforskaren Allan Vaag leder en forskargrupp inom translationell diabetesforskning vid LUDC som fokuserar på sjukdomsmekanismer vid typ 2-diabetes och vilken betydelse faktorer tidigt i livet har för att någon ska utveckla sjukdomen. Vice koordinator Lena Eliasson har varit verksam som forskare vid LUDC och det strategiska forskningsområden sedan starten. Hon leder en forskargrupp som studerar mekanismerna bakom insulinfrisättning med den långsiktiga målsättningen att utveckla nya behandlingar som kan förbättra insulinfrisättningen vid diabetes.

– Jag har ett starkt fokus på grundforskning, medan Allan Vaag fokuserar mer på translationell och klinisk forskning. Det gör att vi kan se till alla forskargrupper i våra nya funktioner och det ger oss också möjlighet att se till att vår forskning är tillämpbar i kliniken och att det som händer i kliniken förs tillbaka till labbet. Diabetes är en komplex sjukdom som kan leda till olika typer av komplikationer och därför vill vi även gärna bredda oss genom att öka vårt fokus på fetma och hjärt- och kärlsjukdomar, säger Lena Eliasson, professor i experimentell diabetesforskning vid Lunds universitet.

Förstärkta samarbeten

Allan Vaag är professor i endokrinologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Han är även affilierad professor vid Köpenhamns universitet och knuten till Steno Diabetes Center Copenhagen. I sin nya roll som koordinator vill han bland annat verka för ett förstärkt samarbete mellan Lunds universitets diabetescentrum och lärosätena i Danmark.

– Våra forskare samarbetar redan med diabetesforskare i Danmark i olika projekt och det vill vi fortsätta med parallellt med att vi hittar nya former för samarbeten. Diabetesforskare i Sverige och Danmark har olika kompetenser och vi kan lära oss mycket av varandra. Målsättningen med vår forskning i Sverige är att förebygga diabetes och utveckla mer träffsäkra behandlingar av patienter och vi behöver utöka våra samarbeten för att nå dit, säger Allan Vaag.

Allan Vaag och Lena Eliasson efterträder Maria F. Gomez och Hindrik Mulder. 

Kontakt

Allan Vaag, koordinator för LUDC/EXODIAB
professor i endokrinologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. 
Profil i Forskningsportalen

Lena Eliasson,vice koordinator för LUDC/EXODIAB
professor i experimentell diabetesforskning
Profil i Forskningsportalen

 

 

Exodiab

En stor del av diabetesforskningen vid Lunds universitet görs inom forskningsmiljön EXODIAB som är ett strategiskt forskningsområde (SFO) i Sverige.

Inom EXODIAB har Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) och Uppsala universitet ett nära samarbete. Målet är att utveckla nya behandlingar och läkemedel som kan förhindra eller bota diabetes.

LUDC grundades år 2006 och EXODIAB bildades år 2009.

Strategiska forskningsområdet EXODIAB