Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samband mellan markör för hälsosam kost och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom gav stipendium

Einar Smith får Sparbanksstiftelsen Skånes stipendium för sitt examensarbete. En prospektiv studie som visar att metaboliten ergothioneine, oberoende av andra riskfaktorer, kan kopplas till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Studien är publicerad i BMJ Heart.

Porträtt på Einar Smith klädd i vit labbrock bakom provrör mellan labbhyllor.
Einar Smith får Sparbanksstiftelsen Skånes stipendium för bästa examensarbete vid medicinska fakulteten. Hans forskningsarbete har dessutom resulterat i en publicerad artikel i i BMJ Heart. Foto. Tove Gilvad

Vetenskaplig evidens kring kostråd och hälsa varierar. För att undersöka sambandet mellan kost och sjukdom studerade Einar Smith ihop med forskarkollegor kostens mindre beståndsdelar. Genom att mäta metaboliter i blodet går det att hitta samband mellan vissa molekyler och en hälsosam kost.

– Vi hittade flera metaboliter kopplade till hälsomedveten kostföring som samtidigt verkar skydda mot hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Särskilt metaboliten ergothioneine verkar ha en positiv effekt på vår hälsa, säger Einar Smith, forskar- och läkarstuderande vid Lunds universitet.

Analyser av material från Malmö Kost Cancer

Forskarna har haft tillgång till data och biologiskt material från kohortstudien Malmö Kost Cancer (MKC). Av de cirka 28 000 deltagarna från MKC ingick 3 236 individer som i början av undersökningen var friska från diabetes, stroke och hjärtinfarkt.

Med masspektrometer gjorde forskarna analyser av deltagarnas i genomsnitt 21 år gamla blodprover. De hittade fem metaboliter kopplade till hälsosamt ätande och en kopplad till ohälsosamt ätande.

Av de totalt 3 236 deltagarna hade 316 fått hjärtinfarkt, 271 fått stroke och 362 fått diabetes. 843 studiedeltagare hade inte överlevt och av dessa hade 229 avlidit av hjärt-kärlsjukdom. Koncentrationer av fyra metaboliter kopplade till hälsosamt ätande visade ett tydligt samband med minskad risk för stroke, hjärtinfarkt och för tidig död.

– Resultaten visar att ergothioneine skyddar mot hjärtinfarkt, för tidig död och att avlida i hjärt-kärlsjukdom, och metaboliten proline betaine skyddar mot hjärtinfarkt. Även om vi inte kan bevisa orsakssamband ökar sannolikheten att dessa två ämnen faktiskt påverkar hälsan positivt eftersom de verkar skyddande oberoende av andra riskfaktorer.

Studien del av avhandling

Den publicerade studien är den första som visar att det finns ett samband mellan ergothioneine, hjärt-kärlsjukdom och för tidig död, och är en del av Einar Smiths pågående avhandlingsarbete.

– Vår studie förtydligar mekanismerna bakom kostens påverkan på vår hälsa. Men för att testa den skyddande effekten, och undersöka om risken för hjärt-kärlsjukdom minskar, bör fler studier genomföras där man använder ergothioneine som tillskott.

Med utökad kunskap om hur kosten påverkar kroppen på molekylärnivå tror Einar Smith att det i framtiden finns stora möjligheter för utveckling inom precisionsmedicin, som att utifrån en persons blodprov kunna ge individualiserade kostråd.

Uppsatsstipendium för studien

I januari 2020 avslutar Einar Smith sina studier vid läkarprogrammet och i maj börjar han sin forskar-AT på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

En jury vid medicinska fakultetens programnämnd för läkarutbildningen tilldelade i oktober Einar Smith Sparbanksstiftelsen Skånes stipendium på 25 000 kronor för sin masteruppsats, bland annat med motiveringen: ”Juryn anser att uppsatsen visar på hög akademisk kvalitet och klinisk relevans”.

– Att få stipendier som detta och andra gör att jag kan bedriva forskning parallellt med mina läkarstudier, säger Einar Smith.

Studien i BMJ Heart är finansierad av bland andra Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Region Skåne, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

 

Tove Gilvad

Publikation i BMJ Heart

Ergothioneine is associated with reduced mortality and decreased risk of cardiovascular disease
Einar Smith, Filip Ottosson, Sophie Hellstrand, Ulrika Ericson, Marju Orho-Melander, Céline Fernandez, Olle Melander
http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2019-315485

Kortfakta om studien

Ämne: metabolism, kost, hälsa, livsstil, diabetes, stroke, hjärt-kärlsjukdom 
Epidemiologisk forskning
Studiedesign: kvantitativ studie, registerbaserad studie, enkätstudie, statistiska samband –
Studietid: 21 år

Observationsstudie: prospektiv
Antal patienter i studien: 3 236
Patientgrupper: friska frivilliga
Studien är baserad på deltagare i Malmö kost cancer (MKC), en stor populationsstudie som startade i Malmö i början av 1990-talet.

Fakta

Metaboliter är ämnesomsättningsprodukter och de minsta beståndsdelarna i blodet. Ordet kommer från metabolism, ämnesomsättning. Kroppen bryter ner maten som vi äter. Produkterna från denna nedbrytning kallas metaboliter. Ergothioneine är en naturligt förekommande metabolit av histidin, med antioxidantegenskaper, en aminosyra som finns i nästan alla grönsaker och i högst koncentration i svamp. Som välkänd antioxidant har ergothioneine ofta föreslagits som en skyddande faktor för hjärt-kärlsjukdom.

Malmö Kost Cancer (MKC)

MKC rekryterade mellan 1991 och 1996 17 000 kvinnor (födda 1923–1950) och 11 000 män (födda 1923–1945). Inom MKC undersökte och mätte man kost och kroppskonstitution hos deltagarna som även svarade på frågor om livsstil, socioekonomiska faktorer, mediciner och tidigare sjukdomar. Under en veckas tid förde de matdagbok och blev även intervjuade individuellt.

I tidigare publicerade koststudier vid Lunds universitet har forskare använt data från MKC för att skapa ett poängsystem som kontrasterar individer som gör hälsomedvetna kostval från de som äter ohälsosamt. Där framkom bland annat att kost med högt fiberintag, grönsaker och fisk visar sig skydda mot hjärt-kärlsjukdom och diabetes.
Källa: Einar Smith