Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mef Nilbert leder utredning om en ny svensk cancerstrategi

porträtt mef nilbert. foto.
Mef Nilbert har av regeringen utsett till särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på en uppdaterad nationell cancerstrategi. Foto: Tove Smeds.

Regeringen har beslutat att uppdatera nationella cancerstrategin. Målet är att Sverige ska förbli ett föregångsland inom cancervård, barncancervården och rehabilitering, samt att skapa en jämlikt tillgänglig vård över hela landet. Mef Nilbert har utsetts till särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på en uppdaterad nationell cancerstrategi.

Mef Nilbert är professor i klinisk onkologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Sedan hösten 2023 samordnar hon även cancerfrågor på Socialstyrelsen. Hon har nu cirka nio månader på sig att föreslå en uppdaterad nationell cancerstrategi. Utredningen och förslaget ska göras utifrån ett helhetsperspektiv som omfattar prevention, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, rehabilitering, palliativ vård och uppföljning.

– Den befintliga cancerstrategin har funnits sedan 2009 och har tjänat oss väl, men det har skett mycket inom såväl sjukvården som forskningen sen dess. Utredningen görs på uppdrag av Socialdepartementet och även om mycket fokus ligger på sjukvården så handlar det också om hur vi ska integrera forskningen med den kliniska vården, säger Mef Nilbert.

Hur känns det att ta sig an regeringsuppdraget?

– Jag är hedrad och tacksam över förtroendet att få leda utredningen om en ny svensk cancerstrategi. Det är mycket som ska få plats – allt från prevention till precisionsmedicin. Integration mellan forskning och klinik, liksom fler patienter i kliniska studie är nyckelpunkter för att få forskningen att skapa värde för framtidens patienter.
 
 I de flesta europeiska länder finns aktuella cancerstrategier eller cancerplaner. Inom EU finns cancerplanen, "EU Beating Cancer Plan” samt en kopplad satsning på en ”EU Cancer Mission”, som syftar till att förbättra livet för över 3 miljoner människor som drabbas/drabbats av cancer.

– EU Mission innebär unika och omfattande satsningar inom cancerområdet, 4 miljarder euro, för anslagsansökningar till utvecklingsprojekt och forskningsrelaterade initiativ. Kommande under året är exempelvis palliativ vård och precisionsmedicin, men också många fler så håll koll på utlysningarna från programmen Horisont och EU:s hälsoprogram.

Pressmeddelande (Regeringens webbplats)

Kontakt

Mef Nilbert, adjungerad professor i klinisk onkologi, forskargruppsledare vid Lunds universitets cancercentrum och det strategiska forskningsområdet EpiHealth, Lunds universitet.
Profil i Forskningsportalen