Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fem forskare i Lund fick bidrag för att öka kunskap om effekterna av covid-19

Hjärt- och lungsjukdom ökar risken för komplikationer i covid-19. Därför har Hjärt-Lungfonden beviljat 3,1 miljoner kronor för fem forskningsprojekt vid Lunds universitet som ska bidra till mer kunskap om effekterna av covid-19. En av forskarna, Jonas Erjefält, professor i medicinsk inflammation, har beviljats en miljon kronor för kartläggning av immunologiska sjukdomsmekanismer i covid-19.

Grattis till anslaget! Hur ska det användas?

– Vi ska utföra detaljerade undersökningar av förändringar i immunceller och vävnadsskador i lungorna från patienter som avlidit i allvarlig covid-19. Mer specifikt vill vi förstå de komplexa immuncellkonstellationer som bildas i svårt drabbade lungor. En annan viktig del i projektet är att förstå hur hur immunceller korrelerar med typ och stadium av vävnadsskador och närvaron av SARS-CoV-2-virus i vävnaden.

Berätta mer om projektet

– Eftersom det är svårt att få tag på väl bevarad lungvävnad för denna typ av forskning utförs vårt arbete i samarbete med ett stort kliniskt patologicenter i Brasilien. Projektet involverar också samarbeten med företag på Medicon Village i Lund och USA. Våra preliminära data har exponerat spännande förändringar i celler vid covid-19 som kan få konsekvenser både för den akuta inflammationen och den typ av lungfibros som utvecklas efter perioder med långvarig allvarlig covid-19. Några av dessa data är en del av ett omfattande manuskript som nyligen presenterades i en avhandling av Premkumar Siddhuraj i vår forskargrupp.

Vad hoppas du på?

– Vårt mål är att ytterligare belysa den immunologiska och histopatologiska komplexiteten, det vill säga den som rör sjukliga förändringar i vävnaden, vid svår COVID-19. I den snabbt växande covid-19-litteraturen är det sätt som de immunologiska mekanismerna beskrivs i de flesta fall alltför förenklade. Detta kan i sin tur vilseleda arbetet med att optimera terapeutiska strategier för covid-19 och framtida pandemier.

På vilket sätt kan denna forskning gynna patienterna?
– Alla nya data som hjälper oss att förstå sjukdomskomplexiteten är till hjälp för valet av nya terapeutiska strategier.

Tidsperspektiv?
– Svårt att säga, men vår nära kontakt med läkemedelsindustrin påskyndar den potentiella användningen av våra uppgifter för att validera nya behandlingsidéer.

Hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ökar risken för komplikationer vid covid-19 och ungefär en av tio personer drabbas av utdragna symtom av den svåra folksjukdomen. I april meddelade Hjärt-Lungfonden att de sammantaget beviljar 15,7 miljoner kronor till 30 forskningsprojekt. Vid sidan om Jonas Erjefält har ytterligare fyra forskare vid Lunds universitet erhållit projektanslag:

  • Gunilla Westergren-Thorsson (Identifiering av tidiga tecken på permanenta lungskador hos patienter med COVID-19)
  • Jan Nilsson (Utveckling av diagnostik för förekomst av autoantikroppar mot receptorer hos patienter med långtidscovid)
  • Hans Friberg (Akut lungskada, lungfibros, biomarkörer och cerebral trötthet i sviterna efter svår covid19 – långtidsuppföljning och rehabilitering. SWECRITcovid-19)
  • Artur Fedorowski (Kronisk kardiovaskulär dysautonomi och POTS som långtidskonsekvens av COVID-19 infektion hos svenska patienter)
jonas erjefält. foto.

Jonas Erjefält, professor i medicinsk inflammationsforskning
Ålder: 55
Bor: Södra Sandby, strax utanför Lund
Utbildning: Doktorsexamen i medicinsk histologi
Professionell bakgrund: Grundutbildning i Lund, forskare inom läkemedelsindustrin, Post Doc vid National Heart Lung Institute, London, forskargruppledare på Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.