Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Därför kan barn behöva lära sig leva med långvarig smärta

bild på barn med magsmärta. foto.
Bild: iStock/Vitapix

Runt 25 procent av alla barn lider av långvarig smärta. För några blir livet extra jobbigt med en nedåtgående spiral av nedstämdhet, isolering och samsjuklighet. Nu pågår en studie vid Lunds universitet för att bland annat kartlägga vilken av dessa barn som riskerar att drabbas och hur man kan hjälpa dessa barn.

Idag lider runt 25 procent av alla barn i västvärlden av långvarig smärta. Det betyder att de har ont minst en gång i veckan under en tremånadersperiod. För flickor och pojkar över 12 år, är det vanligast med huvudvärk och magsmärtor och för barn under sex år är buksmärta och ont i extremiteterna det vanligaste. De flesta av dessa barn har ett gott självomhändertagande och behöver kanske inte uppsöka sjukvården. Men runt sju procent har en hög smärtintensitet som påverkar deras fysiska och psykiska mående och daglig funktion. Ulla Caverius är smärtläkare på smärtrehabiliteringens barnmottagning, Skånes universitetssjukhus och doktorand i forskargruppen Rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet. I ett forskningsprojekt undersöker hon vilka de gemensamma faktorerna är hos de barn som söker till smärtmottagningen:

– Barnen som kommer till oss har blivit grundligt utredda och man hittar ingen bakomliggande orsak som förklarar smärtan, utan det handlar oftast om en översignalisering från smärtsystemet. Samtidigt är hjärnan extra vaksam på smärta, som upplevs som hotfull. Det är inte farligt, men hjärnan agerar som vid en akut smärtsituation, vilket självklart är obehagligt, säger Ulla Caverius.

Till smärtenheten kommer en bråkdel av alla barn med långvarig smärta, men de har generellt en komplex smärtproblematik och psykisk ohälsa. Hälften av dem som söker har ont på flera ställen, lider av sömnproblem och visar uttalade tecken på nedstämdhet och ångest. Neuropsykiatrisk samsjuklighet som autism och ADHD är vanligt.

–­ De är också borta från skolan minst en dag i veckan och de flesta betydligt oftare än så. De undviker kanske aktiviteter på grund av rädsla för att de ska förvärra smärtan, vilket i förlängningen kan medföra att de förlorar sin sociala plattform. Det är viktigt att barn har en fungerande social kontext för att hitta självkänsla och skapa struktur. Utan det blir det snabbt en nedåtgående spiral. Två och en halv gånger fler flickor än pojkar, drabbas långvarig smärta. I vuxenstudier finns det belägg för ärftlighet bakom vissa smärttillstånd hos kvinnor, men hos flickor har man inte hittat några tydliga samband.

Barn med smärta är en heterogen grupp att bedriva riskfaktorforskning på, inte minst på grund av de stora skillnaderna i ålder – en tvååring kan till exempel inte jämföras med en 16-åring, menar Ulla Caverius.

– Målet för de barn som kommer till oss är att smärtan ska ta mindre plats i deras liv. Många har haft ont länge och förlorat hoppet om att få hjälp. Smärtan styr barnets liv och skapar rädsla och isolering. Vi vill erbjuda något annat. Oftast kan vi inte ta bort smärtan, men genom beteendeinriktade insatser kan vårt smärtteam hjälpa barnet att återfå sitt liv.
 
Ytterligare en forskningsstudie pågår där Ulla Caverius studerar hur korrelationen mellan hur föräldrarnas syn på smärtan påverkar barnets tankar och beteende. Våra föräldrar påverkar det mesta vi lär oss som barn och att hantera smärta är en del av det. Får man stanna hemma i sängen när man har huvudvärk, eller är det bara att gå iväg till skolan och göra så gott man kan?

– Beteendeförändringar är något som sker långsiktigt och föräldrarna är en stor del i den förändringen. Om barnen kommer i kläm mellan föräldrarnas inställning till smärta och vad vi på smärtenheten vill förmedla, blir det en hopplös situation för barnen. Kan vi förhindra barn med långvarig smärta från att bli en vuxen patient, har vi vunnit enormt mycket - både genom att förhindra onödigt lidande och rent samhällsekonomiskt, avslutar Ulla Caverius.
 
Den aktuella studien för vilken forskargruppen har preliminära resultat heter ”Characteristics of Childen and Adolescents with Persistent Pain and their Parents in a tertiary Interdisciplinary Pediatric Pain Clinic in Sweden: Method, Cohort Demographics and Preliminary Results.”

Fakta Ulla Caverius doktorandprojekt och studie

  • Doktorandprojektet namn är "Rehabilitation of Children and Adolescents with Persistentt Pain (ReCAPP)"eller på svenska Rehabilitering av barn och ungdomar med långvarig smärta.
  •  I forskargruppen ingår docent och leg. psykolog Marcelo Rivano Fischer som också är huvudhandledare för Ulla Caverius, professor, rehabiliteringsläkare Jan Lexell och docent och leg. psykolog Sophia Åkerblom, båda bihandledare och Ulla Caverius, doktorand och smärtläkare. Samtliga tillhör forskarguppen Rehabiliteringsmedicin, vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Marcelo Rivano Fischer, Sophia Åkerblom och Ulla Caverius är kliniskt verksamma vid enheten för smärtrehabilitering, (VO neurokirurgi och smärtrehabilitering) på Skånes universitetssjukhus.
  • Resultaten från studien kommer att presenteras vid världsmötet om barnsmärta, International Symposium on Pediatric Pain 2023, i Halifax, Kanada i oktober 2023.
  • Projektet har extern finansiering genom familjen Kamprads stiftelse, Ingrid och Sverker Perssons stiftelse samt Greta och Johan Kocks stiftelser.
porträttbild ulla caverius. foto.

Ulla Caverius, doktorand i forskargruppen Rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och smärtläkare på smärtrehabiliteringen vid Skånes universitetssjukhus, ulla [dot] caverius [at] med [dot] lu [dot] se (ulla[dot]caverius[at]med[dot]lu[dot]se)

Länk till profil i Lunds universitets forskningsportal