Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologiskt inspirerad röstigenkännings-AI kan skydda mot ID-kapning

bild som ska illustrera hjärnan och AI
Illustration: IntuiCell

En innovation från hjärnforskare i Lund som lett till utveckling av helt ny AI-teknik belönas i Post- och Telestyrelsens innovationstävling. Forskarnas spin-off bolag tilldelas 2,5 miljoner för att fortsätta utveckla en tjänst som tillåter säker identifiering av slutanvändaren genom enbart rösten.

Så kallad Brain Intelligence, eller hjärnintelligens, är artificiell intelligens (AI) som inspirerats av biologin, och är mer trogen funktionen hos en riktig hjärna än vanlig AI. Förra året startade forskare vid Medicinska fakulteten i Lund, med Henrik Jörntell, professor i neurofysiologi som forskar om hjärnans sensimotoriska funktioner, i spetsen, företaget IntuiCell, för att applicera nyfunnen medicinsk vetenskap, bland annat hjärnintelligens, på andra områden än de rent medicinska.

Grattis! Vad betyder priset för er och denna innovation?

– Vårt team har utvecklat ny teknologi för artificiell intelligens som vi nu ska använda för att utveckla en betaltjänst som tillåter säker identifiering av slutanvändaren genom röstigenkänning, förklarar Henrik Jörntell.

Den nya teknologin använder sig av hjärnans grundläggande identifieringssystem, som fundamentalt skiljer sig från dagens AI, för att skapa ett lättanvänt och säkert system, vilket försvårar digitala bedrägerier. En central del i den nya forskningen handlar om hur hjärnan tar in information från omvärlden, hur den representerar information om omvärlden och sedan hur den använder sig av dessa representationer. Medicinskt ger detta ett helt annat djup i förståelsen av hjärnans olika sjukdomar och därmed nya behandlingsstrategier – men det kan alltså också användas för utvecklandet av teknologi.

–  Hjärnan är väldigt bra på att känna igen olika personers röster. Den gör det resurseffektivt och behöver inte ha träffat personen i fråga för att identifiera rösten som en unik individ.

Minska digitalt utanförskap

Den planerade tjänsten, tänkt att lanseras under nästa år,  är i första hand tänkt för användare för vilka andra digitala identifieringsverktyg, till exempel BankID, av olika skäl är svårtillgängliga.

– För många äldre och för personer med funktionsvariationer har det ibland varit ett problem att boka sina vaccinationer nu under 2021. Målet är att minska det digitala utanförskapet för de mest utsatta användarna, så att de ska känna sig trygga och prioriterade vår digitala värld.

I nästa steg hoppas forskarna kunna utveckla lösningar baserade på den nya teknologin också på andra områden, som till exempel bildbehandling.

– Men det mest centrala inom teknologin är att den av sig själv skapar en typ av ’förståelse’ av den information den exponeras för, och på det sättet menar jag att vi på sikt kan ersätta många av dagens AI-system inom en rad olika områden – systemen blir helt enkelt bättre på komplexa problem, där problemen med "katastrofala fel" inom dagens AI elimineras, blir mer resurseffektiva och därför smidigare.

Förverkliga idéer

Fyra vinnare, varav Intuicell är en, får alltså dela på 7 667 819 miljoner kronor i innovationstävlingen ”Betaltjänster för alla”. Vinnarna får finansiering under ett och ett halvt  år för att utveckla sina idéer som ska göra det enklare att betala digitalt, oavsett funktionsförmåga.

– Digitaliseringen av samhället har fått en rejäl skjuts under coronapandemin. Samtidigt har det blivit uppenbart hur betydelsefullt det är att alla medborgare, oavsett förutsättningar, klarar av att vara delaktiga. Just i år känns det därför extra värdefullt att PTS innovationstävling kan bidra till att innovativa idéer för ökad digital delaktighet blir verklighet, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS.

I årets innovationstävling, den sjuttonde i ordningen sedan starten 2010, fick PTS in totalt 25 ansökningar. Av dessa får alltså fyra projekt finansiering.