Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

133 miljoner kronor till forskare vid Lunds universitet när Cancerfonden delar ut årets anslag

illustration lymfödem. foto.
Bild: iStock/NatBasil

Karin Johansson är en av de forskare som får anslag. Hon forskar på lymfödem, ett område där det hänt mycket inom diagnostik och behandling de senaste åren.

 – Nämen vad glad jag blir - då blir det pengar till fler doktorander, säger Karin Johansson, docent och forskare verksam i forskargruppen Rehabilitering och hållbar hälsa vid Institutionen för hälsovetenskaper och knuten till Lunds universitets cancercentrum, LUCC.

Karin Johansson har precis nåtts av beskedet att hon är en av de forskare som fått anslag från Cancerfonden. Istället för att hinna kolla listan av forskare som fått pengar, har hon som kursansvarig under dagen varit fullt upptagen med ytterligare en uppdragsutbildning om lymfödem:

karin johansson. foto.
Karin Johansson. Foto: Privat.

– Det har skett så mycket inom diagnostik och behandling, att man nästan kan prata om ett paradigmskifte. Följden blir att det finns ett stort behov av utbildning hos vårdpersonalen.

Karin Johansson är själv fysioterapeut och har forskat på prevention och nya behandlingar av lymfödem, sedan 80-talet då hennes egen moster drabbades. Lymfödem uppstår ofta som biverkning i samband med vissa cancerbehandlingar när lymfkörtlar tas bort och lymfkärl skadas, vilket leder till att lymfvätska samlas i kroppen.

Genom mätinstrument Tissue Dielectric Constant (TDC) som Karin Johansson varit delaktig i att importera till Sverige, kan man nu mäta lymfödem i ett tidigt stadium. Instrumentet som ser ut som en penna, skickar ut elektromagnetiska vågor ner i huden och kalkylerar därmed hur mycket vätska den innehåller. På så sätt kan lymfödem upptäckas i tid, vilket påverkar prognosen och även kan förhindra att patienten utvecklar kroniskt lymfödem genom att behandling sätts in tidigt.

– Vi har i våra studier sett att endast en av fem patienter, som får tidig diagnos och tidig behandling, utvecklar kroniskt lymfödem. Väntar man däremot med att behandla, utvecklar 50 procent kroniskt lymfödem.

Behandlingen av ödem har också förändrats under senare tid från att ha varit ganska passiv med, främst massage och rörelseövningar, till den idag där fysisk träning och patientutbildning i egenvård blivit allt viktigare. Däremot har kompression alltid varit en effektiv behandling. Tidigare har man trott att styrketräning förvärrar lymfödemet, men bl a genom Karin Johanssons forskning vet man nu att det kan vara precis tvärtom – inaktivitet är ohälsosamt och det är bra för både kroppen och livskvaliteten att vara aktiv.

– Just fysisk aktivitet och träning är något som vi planerar att studera mer ingående framöver i ett internationellt samarbete.

Länk till Karin Johanssons profil i Forskningsportalen

LUCC

LUCC samordnar cancerforskning vid Lunds universitet. Vid universitetet bedrivs flervetenskaplig forskning inom cancer i nära samarbete med sjukvården. Cancerforskningen vid Lunds universitet omfattar flera olika områden med allt från grundläggande forskning på laboratorium i provrör till kliniska studier på cancerpatienter i samarbete med sjukvården. Forskningsverksamhet bedrivs inom flera fakulteter på universitet och inom olika verksamheter inom sjukvården. 

Länk till LUCC webbplats (engelska)

 

 

Cancerfondens anslag 2022

Cancerfonden delar ut 900 miljoner kronor till svensk cancerforskning och finansierar över 230 forskningsprojekt i år. 41 av dessa forskningsprojekt finns vid Lunds universitet, som totalt får 131 miljoner i anslag.

Två av forskningsprojekten leds av Maria Planck, docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund och Isabella Artner, docent vid Institutionen vid Laboratoriemedicin.

Läs mer om deras forskningsprojekt i pressmeddelande från Cancerfonden

Länk till nyhet 900 miljoner till cancerforskning

Länk till hela listan på alla forskare som får finansiering här