Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cochrane-översikt för WHO: Milda stimulerande medel förbättrar prematura barns utveckling

barn i kuvös. foto.
Bild: iStock/alexey_ds

Det finns mycket forskning om hur stimulerande medel, som till exempel koffein, kan minska andningsuppehåll hos prematura barn. Nu har Cochrane Sverige, på uppdrag av WHO, granskat och sammanställt en översikt av alla de studier som gjorts för att kunna skapa internationella riktlinjer.

Varje år föds omkring 15 miljoner barn för tidigt, prematurt, i världen. I Sverige innebär det runt sex procent av alla barn som föds. De flesta av dem föds efter vecka 32 och majoriteten växer upp med samma förutsättningar som barn som fötts fullgångna. Men runt 400 av barnen föds före vecka 28. Så små bebisar, har en högre risk att att drabbas av lungsjukdomar, intellektuella funktionsnedsättningar, blindhet eller dövhet. Ungefär hälften har också andningsuppehåll (apné), vilket innebär att de slutar andas i flera gånger under sömnen i minst 20 sekunder .

– Metylxantiner, milda stimulerande medel, är ämnen som finns i exempelvis te, kaffe och choklad. Dessa ämnen – där koffein är den vanligaste typen – har visat sig kunna hjälpa till att främja bebisens andning genom att stimulera det centrala nervsystemet och därmed minskar risken för andningsstopp, säger Matteo Bruschettini, neonatalläkare vid Skånes universitetssjukus och docent i pediatrik vid Lunds universitet.

Matteo Bruschettini är också chef för Cochrane Sweden och uppskattar att WHO har vänt sig direkt till svenska Cochrane som bedriver forskning inom området, för att beställa en översikt över effekterna av metylxantiner.

– I den Cochraneöversikt som nu gjorts, framgår att metylxantiner minskar risken för andningsuppehåll och troligen behovet av andningsmaskiner. Stimulerande medel visar sig även kunna förbättra lungfunktionen utan neurologiska skador och att speciellt koffein förbäbttrar barnets utveckling vid 18-24 månaders ålder. Översikten, har legat till grund för WHO´s internationella riktlinjer. Nästa steg är att utforska hur riktlinjerna kan vara till stöd för svensk hälso- och sjukvård, avslutar Matteo Bruschettini.

Cochrane

Med en miljon vetenskapliga publikationer varje år är det omöjligt att hålla koll på vad som händer inom medicinsk forskning. Lösningen är ett oberoende globalt nätverk som granskar allt från eventuella fuskare till potentiella nobelpristagare. Cochranes uppgift är att sammanställa och utvärdera vetenskaplig evidens inom hälso- och sjukvård. Genom att analysera en mängd olika studier, ges en mer heltäckande och tillförlitlig bild av ett visst medicinska område, så att beslutsfattare och sjukvårdspersonal kan fatta rätt beslut om behandlingar och vård. WHO’s riktlinjer är till mer än 80 procent grundade på recensioner från Cochranenätverket. Nätverket är uppkallat efter Archie Cochrane, till följd av hans bidrag inom medicinsk forskning och utveckling av evidensbaserad medicin.
 

Cochrane Sweden

Cochrane Sweden är Sveriges egna center. Fokus ligger på att möjliggöra skapandet av vetenskapsöversikter i Sverige, att bidra till användningen av dessa översikter och att möjliggöra att Cochranes metod att granska och sammanfatta forskning används i Sverige.
I maj 2017 lanserades Cochrane Sverige med sin bas i Lund och finansieras av Region Skåne, Lunds universitet och Västra Götalandsregionen.

porträtt matteo bruschettini. foto.

Matteo Bruschettini, chef för svenska Cochrane, forskare och docent i pediatrik vid Lunds universitet, neonatalläkare skånes universitetssjukhus
Profil i Forskningsportalen