Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se Medarbetarwebben: www.medarbetarwebben.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,seMedarbetarwebben:www.medarbetarwebben.lu.se
Du är här

För läkare med utländsk läkarexamen

Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT). Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier och berättigar till studiemedel.

Anmälan


Anmälan görs på Antagning.se när det åter finns en aktuell anmälningsperiod.

Information om programmet

Programstart

20 januari 2020

Undervisningsspråk

Svenska (This program is given in Swedish.)

Utbildningens längd 

60 hp, ett års heltidsstudier

Antal platser

14

Utbildningsplan

Utbildningsplan MKULÄ

Examen/kompetens efter avslutad utbildning

Genomgånget och godkänt program ger dig den ämneskomplettering som behövs för att kunna godkännas av Socialstyrelsen för att söka till allmäntjänstgöring (AT).

Behörighetskrav

För att vara behörig till programmet ska du ha en läkarexamen från ett land utanför EU/EES-området (inklusive Schweiz) samt att Socialstyrelsen har beslutat om utredning i form av kunskapsprov. Du behöver även ha godkända kunskaper i svenska, vilket innebär Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.

C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Se Antagning.se för mer om behörighet i Svenska.

Urvalsprocessen

Urvalet sker i två steg:
1. Ett urvalsprov som alla som uppfyller behörighetskraven ovan blir inbjudna att genomföra. Provet mäter dina medicinska kunskaper.
2. För att bli kallad till eventuell intervju krävs minst 55% rätta svar på urvalsprovet. Intervjuer genomförs med de maximalt 21 personer som har bäst resultat på urvalsprovet.

Den slutgiltiga antagning till programmet görs genom att väga samman resultatet från urvalsprovet och den information/meritvärdering som kommer fram vid intervjuerna.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Utbildningskoordinator
Alexandra [dot] Strandberg [at] med [dot] lu [dot] se

Programdirektör
Ulla [dot] Westin [at] med [dot] lu [dot] se

Relaterade länkar


Socialstyrelsen
 

Kompletterande utbildning för läkare - andra universitet

Sidansvarig: