Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

För läkare med utländsk läkarexamen

Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT). Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier och berättigar till studiemedel.

Anmälan

 

Urvalsprocessen inför programstart januari 2020 är nu påbörjad.

 

Programmet startar 2020-01-20 och anmälningsperioden har öppet mellan den 16 september och den 15 oktober 2019.

Anmälan görs på Antagning.se

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES) är den 18 oktober 2019. För information om anmälnings- och studieavgifter se Antagning.se

Senast den 18 oktober 2019 ska du även ha styrkt dina meriter genom att komplettera din anmälan med följande dokument:

  • Vidimerad kopia av alla sidor i ditt examensbevis från Läkarexamen, både på originalspråk och i översättning
  • Beslut/utredning från Socialstyrelsen
  • Betyg i Svenska B/Svenska som andraspråk kurs B (daterat senast 30 juni 2013) eller Svenska 3/Svenska som andra språk 3 med lägsta betyg godkänd/E.

Alla meriter kan laddas upp elektroniskt till Antagningsservice via Mina sidor på Antagning.se eller skickas in per post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Information om programmet

Programstart

20 januari 2020

Undervisningsspråk

Svenska (This program is given in Swedish.)

Utbildningens längd 

60 hp, ett års heltidsstudier

Antal platser

14

Utbildningsplan

Utbildningsplan MKULÄ

Examen/kompetens efter avslutad utbildning

Genomgånget och godkänt program ger dig den ämneskomplettering som behövs för att kunna godkännas av Socialstyrelsen för att söka till allmäntjänstgöring (AT).

Behörighetskrav

För att vara behörig till programmet ska du ha en läkarexamen från ett land utanför EU/EES-området (inklusive Schweiz) samt att Socialstyrelsen har beslutat om utredning i form av kunskapsprov. Du behöver även ha godkända kunskaper i svenska, vilket innebär Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.

C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Se Antagning.se för mer om behörighet i Svenska.

Urvalsprocessen

Urvalet sker i två steg:
1. Ett urvalsprov som alla som uppfyller behörighetskraven ovan blir inbjudna att genomföra. Provet mäter dina medicinska kunskaper.
2. För att bli kallad till eventuell intervju krävs minst 55% rätta svar på urvalsprovet. Intervjuer kommer att genomföras med de maximalt 21 personer som har bäst resultat på urvalsprovet.

Den slutgiltiga antagning till programmet görs genom att väga samman resultatet från urvalsprovet och den information/meritvärdering som kommer fram vid intervjuerna.

Urvalsprov och intervju

Ett urvalsprov kommer att äga rum i Lund den 7 november 2019. Alla behöriga sökanden kommer att få en inbjudan till urvalsprovet.

Intervjuer kommer sedan att genomföras den 19 november. 2019. För att bli kallad till intervju behöver du tillhöra de max 21 bästa på urvalsprovet samt ha ett skrivningsresultat på minst 55%. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Utbildningskoordinator
Alexandra [dot] Strandberg [at] med [dot] lu [dot] se

Programdirektör
Ulla [dot] Westin [at] med [dot] lu [dot] se

 

Relaterade länkar

Socialstyrelsen

Kompletterande utbildning för läkare - andra universitet

Sidansvarig:

Urvalsprov 7 november 2019

Rättning av inlämnade svar är nu påbörjad och vi räknar med att den tar några dagar.

 

Frågor med rätta svar: 
facit_urvalsprov191107.pdf