Klinisk genetik och genetisk vägledning I 15hp

I samarbete med Klinisk genetik (Region Skåne) och Centrum för sällsynta diagnoser Syd (Södra sjukvårdsregionen), arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet 4:e omgången av uppdragsutbildningen Klinisk genetik och genetisk vägledning I med start VT 2021 och avslut HT 2021.

Kursens syfte

Under 2000-talet har möjligheterna till genetisk diagnostik gjort stora framsteg. Detta ställer allt större krav på vårdens medarbetare att kunna förklara genetiska samband för dem som söker hälso-och sjukvården. Inom klinisk genetik finns idag medarbetare som är genetiska vägledare. Denna kurs är en introduktion i genetisk vägledning. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad kunskap om klinisk genetik och om hur ärftlighet kommuniceras.

Kursens innehåll

Kursen består av två delar om vardera 7,5 hp: klinisk genetik respektive genetisk vägledningskunskap.

Klinisk genetik

 • Basal molekylärbiologi
 • Kromosom- och genförändringar
 • Databaskunskap
 • Nedärvningsmönster
 • Laboratoriemetoder
 • Etik och juridik inom genetiken
 • Presymptomatisk diagnostik och screening
 • Prenatal diagnostik
 • Kromosomavvikelser
 • Ärftliga sjukdomar inom onkologi, neurologi, kardiologi m.fl.

Vägledningskunskap

 • Vägledningsteori och kommunikationsteori
 • Praktiska övningar i vägledande samtal
 • Psykosociala aspekter för individen och familjen i samband med genetiska utredningar
 • Krishantering
 • Etik vid genetisk vägledning
 • Genetisk vägledning vid komplexa sjukdomar, sjukdomar med debut i vuxenåren, sjukdomar med debut i barnaåren, ärftliga hjärtsjukdomar, ärftlig cancer, icke botbara sjukdomar och fosterdiagnostik

Undervisning och examination

Undervisningen omfattar:

 • kurstillfällen i Lund
 • webbaserade föreläsningar

Kursen omfattar 5 tillfällen; 3 under våren och 2 under hösten, 2 dagar per tillfälle. Mellan kurstillfällena genomför deltagaren självstudier på den webbaserade lärplattformen LäraNära, med föreläsningar och instuderingsfrågor. Kursen innebär även inlämningsuppgifter. Arbetsinsatsen är ca 10 timmar per vecka under kurstiden.

Utbildningen ges på kvartsfart distans/dagtid, (7,5 hp/termin), med planerad start vecka 2, 2021. Examinationer sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp.

Behörighet

 • Sjuksköterska, läkare, BMA, socionom, psykolog, molekylär biolog eller motsvarande.
 • Två års erfarenhet inom vårdrelaterat arbete.
 • Företräde: Personer som idag arbetar med genetisk vägledning vid klinisk genetisk enhet.

Intyg som ska skickas in:

 • Kursintyg eller motsvarande gällande behörighet
 • Arbetsgivarintyg inkl. beskrivning av ditt nuvarande arbete

Kostnad och bokningsregler

Kostnad och bokningsregler

20 000 kr/deltagare exkl moms.

Kursanmälan är bindande. Vi avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Max antal deltagare är 25.

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast den 1 december 2020.

Anmälan
Vänligen skriv ut anmälningsblanketten och fyll i uppgifter inkl. underskrifter. Skicka anmälan och intyg till
Lunds universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper, Uppdragsutbildning, Att: Caroline Fredskilde
Box 157, 221 00 Lund
Alt. scanna och maila till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se


Utbildningsstart: v 2, 2021

Studieort: Lund / distans

Kurstillfällen:

VT 2021
13-14 januari - distansundervisning
17-18 mars - distansundervisning
19-20 maj

HT 2021
22-23 september
24-25 november

Vi reserverar oss för ändringar i schemat, ifall smittspridning av Covid-19 i Sverige skulle förvärras.

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande, kontakta kursledare:

x

Charlotte Armins Waldeck
Specialistsjuksköterska
Verksamhetsutvecklare CSD Syd
E-post:
charlotte [dot] armins-waldeck [at] skane [dot] se

 

x

Marie Stenmark-Askmalm
Docent, överläkare
Specialist i onkologi och klinisk genetik
E-post:
marie [dot] stenmark-askmalm [at] skane [dot] se


För övriga frågor, kontakta:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se