Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förberedande insats för sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES

ÄR DU SJUKSKÖTERSKA, UTBILDAD UTANFÖR EU/EES OCH VILL FÖRBEREDA DIG INFÖR KUNSKAPSPROVET?

Region Skåne vill, i samarbete med Lunds universitet, stödja dig att klara kraven för svensk legitimation så du kan återgå i ditt yrke som sjuksköterska. Utbildningens mål är att du på bästa sätt ska vara förberedd inför kommande kunskapsprov och få en god introduktion i sjuksköterskeyrket i Sverige.

Bildkollage, sjukhusskylt och övning första hjälpen.

Målgrupp

Satsningen vänder sig först och främst till dig som har en anställning i Region Skåne men vi välkomnar även andra sökanden. Utbildningen är inte CSN-grundande och ger inga akademiska poäng.

Utbildningen kommer endast att starta under förutsättning att tillräckligt många kandidater uppfyller kraven.

Upplägg och innehåll

Studietakten är ca 20%, vilket innebär ca en dag/vecka. Som deltagare förväntas du bedriva egna studier mellan träffarna. All undervisning och kursmaterial är på svenska.

Utbildningen utgår från sjuksköterskeutbildningen som bedrivs vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och innehåller följande områden:

• Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso-sjukvård
• Läkemedel och läkemedelshantering
• Symtom och tecken på ohälsa
• Vård och omvårdnad av människor vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd
• Vårdrelaterade infektioner och vårdhygien samt medicintekniska moment
• Vård och omvårdnad av äldre personer
• Hälsofrämjande och förebyggande vård och omvårdnad
• Personcentrerad omvårdnad

Du kommer få:

• En individuell studieplan som du och kursansvariga tillsammans upprättar och som utgår från dina tidigare erfarenheter och kunskaper.
• Stöd genom föreläsningar, handledning och praktiska övningar och vi kommer att gå igenom tidigare prov för att träna på språk och format.
• Tillgång till vetenskapliga artiklar och bibliotek vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet samt erhålla teknisk support av digital lärplattform.

Förutom att delta på föreläsningar på ordinarie sjuksköterskeutbildning träffas du och dina kurskamrater i mindre grupper för mer individuellt
stöd. Pga rådande pandemi sker undervisning i huvudsak digitalt.
 

Anmälan

Sista anmälningsdagen har passerat.

Vi vänder oss till dig som har:

en sjuksköterskeutbildning från ett land utanför EU/EES eller Schweiz
• Beslut från Socialstyrelsen att få genomföra kunskapsprov
• Tillräckliga språkkunskaper i svenska språket för att du ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll
• Vilja och förutsättningar att satsa tid under våren 2021
• Mål att arbeta som sjuksköterska i skånsk sjukvård


Vid frågor, kontakta:
international [dot] office [at] skane [dot] se