Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kunskapsprov för fysioterapeuter med utbildning från land utanför EU/EES

Lunds universitet har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för fysioterapeuter utbildade i land utanför EU/EES. Kunskapsprovet ska testa kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva yrket på ett patientsäkert sätt i förhållande till examensmålen i högskoleförordningen. Du kan anmäla dig till kunskapsprovet när din utbildning blivit granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut av Socialstyrelsen att göra provet.

Mer information om kunskapsprovet Socialstyrelsen.se

Regler vid Socialstyrelsens kunskaps- och lämplighetsprov

Prioriteringsordning vid kunskapsprov

Kunskapsprovet består av två delar; en teoretisk del och en praktisk del. Det teoretiska provet måste vara godkänt innan praktiskt prov kan genomföras. Proven är på svenska, vilket innebär att uppgifterna ska besvaras på svenska om inget annat anges. Alla prov genomförs i Lund.

Teoretiskt kunskapsprov

Det teoretiska kunskapsprovet mäter kunskaper, förståelse och värderingsförmåga som krävs för att kunna verka som fysioterapeut i Sverige. Provet är uppdelat i två delar och båda genomförs på samma dag. Man kan alltså inte välja att endast göra en del.

Delprov 1

En skriftlig examination bestående av flervalsfrågor. Frågorna behandlar områdena; det muskuloskeletala systemet, neurologi (inklusive geriatrik), andning- och cirkulation samt psykosomatik och psykiatri. Total skrivningstid 1 tim och 30 minuter.

Delprov 2

 Case (patientfall) inom områdena; det muskuloskeletala systemet, neurologi (inklusive geriatrik), andning- och cirkulation samt psykosomatik och psykiatri ska analyseras enligt fastställda riktlinjer. Case skickas till deltagarna tre veckor innan det teoretiska kunskapsprovet och ska skickas tillbaka en vecka innan provet äger rum. Case redovisas muntligt på provdagen.

En mer detaljerad beskrivning av hur examinationen går till finns på lärplattformen Moodle som du får tillgång till när du anmält dig till kunskapsprovet.

Praktiskt kunskapsprov

Det praktiska provet mäter färdigheter, förmågor och förhållningssätt som fysioterapeuter behöver besitta för att kunna arbeta i Sverige, till exempel undersökning, bedömning och förslag på behandling. Bedömningarna görs utifrån fallbeskrivningar och/eller videoinspelade fall.

Provtillfällen

Provet genomförs i Lund på nedan utsatta datum. De två teoretiska delproven måste vara godkända innan det praktiska provet kan genomföras. Antal provtillfällen för det teoretiska delprovet är fem respektive tre för det praktiska provet. Från första provtillfället har du fem år på dig att slutföra samtliga prov. 

Teoretiskt kunskapsprov

23 september 2022 - anmälan senast 19 augusti 2022
15 november 2022 - anmälan senast 14 oktober 2022

Praktiskt kunskapsprov

16 augusti 2022
20 december 2022
Vi skickar kallelse till praktiskt prov efter godkänt teoretiskt kunskapsprov.


Har du klarat det teoretiska kunskapsprovet på Karolinska institutet? Kontakta oss då för vidare information om anmälan till det praktiska kunskapsprovet uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsproven och kurswebben

När du anmält dig får du inloggningsuppgifter till den lärplattform som används till kunskapsproven skickat till dig. Observera att det kan ta upp till en vecka för dig att få inloggningsuppgifterna eftersom Lunds universitet först måste kontrollera med Socialstyrelsen att du är behörig att genomföra proven. Anmälan ska ske senast angivet datum, fyra veckor innan provtillfället. Om du önskar avanmäla dig, meddela detta omedelbart till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se.Om du inte avanmäler dig, räknas det som ett provtillfälle. 

Kontakt

Porträtt Caroline Fredskilde. Foto.

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se


Porträtt Christina Landelius. Foto.

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se