Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se

Fernströmpriset 2007

Forskning om cancergener gav Fernströmpris

Professorn i klinisk genetik Felix Mitelman vid Lunds universitet har fått Eric K Fernströms stiftelses stora nordiska pris. Priset är med en prissumma på 1 miljon kronor ett av de största skandinaviska forskningspriserna inom området medicin.

Felix Mitelman har publicerat drygt 700 vetenskapliga artiklar inom området kromosomer och cancer. Han har också byggt upp en stor databas – Mitelman Database of Chromosome Aberrations in Cancer – om kromosomförändringar i cancerceller, deras molekylärgenetiska effekter och kliniska betydelse. Databasen, som innehåller över 50 000 patientfall, är fritt tillgänglig på Internet och besöks varje dag av ett tusental forskare och läkare från hela världen.

Felix Mitelmans arbete handlar om cancer som slumpartat eller miljöbetingat uppkommer i någon cell som förändrat sig till en cancercell (vilket är mycket vanligare än ärftlig cancer). Hans forskningsgrupp har idag beskrivit mer än hundra kromosomförändringar kopplade till olika former av cancer.

När Felix Mitelman började forska inom området trodde många att denna forskning aldrig kunde få någon praktisk betydelse. Men kromosomstudier är numera ett självklart hjälpmedel när det gäller diagnoser och prognoser vid många former av cancer. Hos barn med akut leukemi kan kromosomundersökningar t ex visa vilka barn som har en god prognos och vilka som kommer att behöva den allra tuffaste behandlingen.

Med modern DNA-teknik har man kunnat visa att s k fusionsgener, som uppstår när två kromosomer i en cell brutits av och sedan förenats på ett felaktigt sätt, kan vara en orsak till cancer. Att så var fallet vid blodcancer har forskarvärlden vetat länge. Men Felix Mitelman gick för några år sedan mot strömmen genom att hävda att även solida tumörer (i bröst, tarm etc) orsakas av fusionsgener. Den tanken har nu besannats, sedan fusionsgener visat sig ligga bakom en stor andel av både prostatacancer och lungcancer. Detta öppnar nya möjligheter för behandling, om man kan hitta sätt att “stänga av” de skadliga generna.

Felix Mitelman har varit ledamot av ett flertal forskningsnämnder, bl.a. Cancerfonden, Barncancerfonden och WHO International Agency for Research on Cancer, och är chefredaktör för tidskriften Genes, Chromosomes & Cancer. Han har fått flera internationella utmärkelser och är ledamot av flera lärda samfund, bl.a. Kungliga Vetenskapsakademien och American Academy of Arts and Sciences.

Eric K. Fernströms stiftelse delar årligen ut dels det ”stora nordiska priset” till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels lokala priser till yngre forskare från varje medicinsk fakultet i Sverige. Priserna delas ut i samband med det populärvetenskapliga arrangemanget Forskningens dag i Lund, som i år har temat Sinnen och äger rum den 7e november.

Felix Mitelman nås på tel 046-173360 och 0708-245342 samt Felix [dot] Mitelman [at] med [dot] lu [dot] se.

Text: Ingela Björck
Fotograf: Kennet Ruona

Sidansvarig:

Professor Felix Mitelman
Professor Felix Mitelman

Prof. Felix Mitelman och Med. Dr.h.c. Elisabeth Edholm Fernström

Prof. Felix Mitelman och Med. Dr.h.c. Elisabeth Edholm Fernström

Prof. Felix Mitelman och Med. Dr.h.c. Elisabeth Edholm Fernström
Prof. Felix Mitelman och Med. Dr.h.c. Elisabeth Edholm Fernström