Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan: Näringslivet

 

Grindarna till och huvudbyggnaden vid Medicon Village i Lund.
Medicon Village i Lund. Foto: Kennet Ruona

Affärsutveckling tillsammans med Lunds universitet

Vill du som företrädare för ett företag utveckla produkter och tjänster inom medicin och hälsa tillsammans med forskare vid Lunds universitet?

Du är varmt välkommen att kontakta LU Innovation, vår enhet som länkar samman akademi och näringsliv:

 

Porträtt Simon Jegou

Simon Jegou

Affärsutvecklare och Funktionsansvarig Life Science
Telefon: +46 46 222 30 92
Mobil: +46 703 87 54 28
E-post: simon [dot] jegou [at] innovation [dot] lu [dot] se

  

Så arbetar vi med innovationer och samverkan

Utveckling tillsammans med life science-industri & samhälle

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är en viktig del av life science-klustret i Öresundsregionen och det omgivande samhället.

Genom utveckling i startups, inkubatorer och småföretag tar våra innovationer och forskningsrön successivt steg mot samhällsnytta och kommersiell användning. I flera fall sker det i forsknings- och företagsparker nära vår verksamhet i Lund och Malmö - Ideon Science Park, SmiLe och Medicon Village i Lund samt Medeon i Malmö.

I ett vidare perspektiv sträcker sig intresset för vår forskning till samarbete med mindre företag och stora koncerner, både nationellt och internationellt.

Samverkan med andra högskolor inom och utanför landet samt den offentligt drivna hälso- och sjukvården inom landsting och kommuner är också viktiga delar i forskningen och dess nyttogörande. Tillsammans med Skånes universitetssjukhus och Region Skåne utvecklas nya behandlingsmetoder och kliniska prövningar genomförs inom hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Medicon Valley Alliance

Lunds universitet är medlem i Medicon Valley Alliance som knyter samman högre utbildning, offentliga organisationer o näringsliv i Öresundsregionen.

Webbplats för Medicon Valley Alliance

Life Science Innovation Board

Life Science Innovation Board är ett innovationsråd vid Medicinska fakulteten. Rådets uppgift är att fånga upp och utveckla forskningsresultat som kan möta behov i hälso- och sjukvården. Här ingår också att underlätta införandet. I rådet finns representanter för forskarvärlden, hälso- och sjukvården, life science-industrin, finansiärer och innovationsverksamhet.

Life Science Innovation Board (länk till fakultetens interna webbplats)

Doktorand eller ung akademiker?  Genom oss hittar du vägar vidare i life science-sektorn

Med start hösten 2018 får alla doktorander i en ny delkurs lära mer om samverkan: hur kan jag arbeta med innovationer och hur skapar jag största möjliga nytta av mitt forskningsprojekt? I utbildningen reflekterar du över din egen roll i denna process.

Som doktorand eller junior forskare vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet har du även tillgång till vårt karriärcentrum. Genom bl.a. seminarier, kurser och personlig vägledning ökar du dina  kunskaper om arbetsmarknaden och får möjligheter att knyta kontakter med life science-industrin.

Efter doktorsexamen kan du söka till universitetets karriärprogram MentLife där du genom en egen mentor får skräddarsydd hjälp och tips kring hur du bäst främjar din framtida karriär. Events och deltagande i nätverk som erbjuder kontaktytor med life science-företag är viktiga delar i programmet.

Mer info om fakultetens karriärcentrum och MentLife på fakultetens interna webbplats

Uppdragsutbildning - kompetensutveckla dina medarbetare

Våra medarbetare har både kunskap om de senaste forskningsrönen och inblick i den kliniska vardagen. Detta omsätter vi i kompetensutvecklande kurser inom medicin & hälsa. Kurserna kan vara av allmän eller kompletterande karaktär, och vi erbjuder också högspecialiserade kurser med inriktning på specifika yrkesgrupper.

Uppdragsutbildningar inom medicin & hälsa (Lunds universitets övergripande hemsida)

 

Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge ingår. Forum Söder erbjuder ett flertal stödfunktioner för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning, och riktar sig till forskare inom alla professioner inom hälso-och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Stödet omfattar alla faser (FAS I-IV) av kliniska prövningar inklusive First–In–Human (FIH) studier.

Webbplats för Kliniska Studier Sverige