Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se Medarbetarwebben: www.medarbetarwebben.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,seMedarbetarwebben:www.medarbetarwebben.lu.se
Du är här

Samverkan: Hälso- och sjukvården

Lunds universitet och hälso- och sjukvården strävar gemensamt för att ta fram nya metoder för att bekämpa och förebygga sjukdomar.

Medarbetare i vården tar på sig operationskläder.
Foto: Kennet Ruona

Grundforskningens rön omsätts av kliniska forskare till praktisk sjukvård och kliniska observationer blir i sin tur nya utmaningar för grundforskningen. Förutom forskning så utbildas vid fakulteten även framtidens personal till hälso- och sjukvården. En stor del av denna utbildning sker inom sjukvården, i form av verksamhetsförlagd utbildning vid kliniker och i laboratorier.

Samarbeten

Lunds universitet och Region Skåne har ett omfattande samarbete för att stärka hälso- och sjukvårdens utveckling och den kliniskt inriktade medicinska forskningen i regionen. Detta samarbete är  formaliserat genom avtalet ALF. Vi har även representation i varandras ledningar och gemensamma centrumbildningar.

Förutom avtalet med Region Skåne har vi även ett samarbetsorgan med Malmö Högskola, Högskolan i Kristianstad och Region Skåne, kallat LUMARS.

 

Sidansvarig:

Forskningens dag

Forskningens dag är ett populärvetenskapligt arrangemang som arrangeras av Medicinska fakulteten och Region Skåne. Aktuell forskning inom medicin och hälsa presenteras på ett sätt som alla förstår.

Forskningens dag

 

Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa är både en tidskrift där aktuella forskningsrön presenteras temavis och en webbplats med populärvetenskaplig information om medicinsk forskning i Skåne. Utgivare är universitetssjukvården inom Region Skåne, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Malmö högskola.

Läs mer om Vetenskap & hälsa på vetenskaphalsa.se