Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Medicinska fakultetens styrelse

Medicinska fakultetens styrelse ansvarar för övergripande riktlinjer och beslut som rör fakultetens verksamhet. Ledamöterna väljs av fakulteten på förslag av en valberedning. Styrelsen består av sex lärarrepresentanter, två representanter för övrig personal samt två externa ledamöter. Studenterna inom grund- och forskarutbildningarna utser sina egna representanter. Övriga med närvaro- och yttanderätt är vicedekaner, företrädare för Region Skåne, företrädare för Future Faculty, kanslirepresentanter samt fackliga representanter.

Fakultetsstyrelsens uppgifter definieras i Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 3 kap.

Dekan är ordförande i fakultetsstyrelsen. Till ersättare för dekan valdes prodekan.

Fakultetsstyrelsen sammanträder 2020

Onsdag 29 januari
Onsdag 11 mars

Extra: Tisdag 14 april

Onsdag 29 april
Onsdag 3 juni

Onsdag 9 september
Onsdag 21 oktober
Onsdag 18 november
Onsdag 9 december

Fakultetsstyrelsen sammanträder våren 2021

Onsdag 27 januari
Onsdag 10 mars
Onsdag 21 april
Onsdag 2 juni

Fakultetsstyrelsens sammansättning

Ledamöter

Lärarrepresentanter

Dekan, professor Erik Renström (ordf.)
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Islet patophysiology
Telefon: +46 46-222 80 84, +46 40-39 11 57
E-post: Erik [dot] Renstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Prodekan, professor Kristina Åkesson
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Klinisk och molekylär osteoporosforskning
Telefon: +46 40-33 23 70
 E-post: Kristina [dot] Akesson [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Anna Forsberg
Institutionen för hälsovetenskaper
Vård i högteknologisk miljö
Telefon: +46 46-222 18 50
E-post: Anna [dot] Forsberg [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Martin Garwicz
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Neurofysiologi
Telefon: +46 46-222 77 55
 E-post: Martin [dot] Garwicz [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Anders Håkansson
Institutionen för translationell medicin
Experimentell infektionsmedicin, Malmö
Telefon: +46 40-39 10 27
 E-post: Anders_P [dot] Hakansson [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Karin Jirström
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Patologi, Lund
Telefon: +46 46-222 08 29
E-post: Karin [dot] Jirstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Diana Karpman
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Pediatrik, Lund
Telefon: +46 46-222 07 47
E-post: Diana [dot] Karpman [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Jonas Larsson
Institutionen för laboratoriemedicin
Molekylärmedicin och genterapi, Lund
Telefon: +46 46-222 05 80 
E-post: jonas [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se

Representanter för övrig personal

Forskningsingenjör Lina Gefors
Lund University Bioimaging Center
Telefon: tel:+46 46-222 07 12
E-post: Lina [dot] Gefors [at] med [dot] lu [dot] se

Föreståndare Thomas Blom
Enheten för biomedicinsk service
Telefon: +46 46-222 09 89
E-post: Thomas [dot] Blom [at] med [dot] lu [dot] se

Allmänrepresentanter

Civilekonom Ebba Fåhraeus
Telefon: +46 73-400 04 33
E-post: Ebba [at] lysaeus [dot] com

Professor Nils Brünner
Köpenhamns universitet
Department of Drug Design and Pharmacology
Telefon: +45 353-33130
E-post: nbr [at] sund [dot] ku [dot] dk

Företrädare för studenterna

Jonathan Hall
Corpus Medicum
Telefon: +46 70 315 84 01
E-post:  ordf [at] vavslund [dot] se

Ebba Wallström
Corpus Medicum
Telefon: +46 73 976 65 78
E-post: ordf [at] mfskane [dot] se

Britt-Marie Halvarsson
Medicinska doktorandrådet
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin
Telefon: +46 46-222 07 27
 E-post: Britt-Marie [dot] Halvarsson [at] med [dot] lu [dot] se

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Vicedekan, professor Maria Björkqvist
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Biomarkörer vid hjärnsjukdomar
Telefon: +46 72-700 71 63
E-post: Maria [dot] Bjorkqvist [at] med [dot] lu [dot] se

Vicedekan, professor Heiko Herwald
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Infektionsmedicin
Telefon: +46 46-222 41 82
 E-post: Heiko [dot] Herwald [at] med [dot] lu [dot] se

Vicedekan, universitetslektor Jimmie Kristensson
Institutionen för hälsovetenskaper
Aktivt och hälsosamt åldrande
Telefon: +46 46-222 19 74
E-post: Jimmie [dot] Kristensson [at] med [dot] lu [dot] se

Vicedekan, professor Martin L Olsson
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin
Telefon: +46 46-17 32 07
E-post: Martin_L [dot] Olsson [at] med [dot] lu [dot] se

Verksamhetsföreträdare

Företrädare för Region Skåne

Forskningschef Hannie Lundgren
FoUU-kansliet, Region Skåne
Telefon: +46 40-675 31 13
E-post: Hannie [dot] Lundgren [at] skane [dot] se

Företrädare för Skånes universitetssjukhus

Förvaltningschef Björn Lövgren-Ekmehag
Telefon: +46 40-33 10 00
E-post: Bjorn [dot] Lovgren-Ekmehag [at] skane [dot] se

Forskningschef Ingemar Petersson
Telefon: +46 46-17 58 05 (sekreterare)
E-post: Ingemar [dot] Petersson [at] skane [dot] se

Företrädare för de anställda

Professor Jaro Ankerst
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Telefon: tel:+46 46-17 22 72 / +46 46-222 45 94
E-post: Jaro [dot] Ankerst [at] med [dot] lu [dot] se

Assistent Karin Everlund (SEKO)
E-post: Sekocivil [at] seko [dot] lu [dot] se

Företrädare för Future Faculty

Forskare Saema Ansar
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Telefon: +46 46-222 06 03
E-post: Saema [dot] Ansar [at] med [dot] lu [dot] se

Kanslirepresentanter

Kanslichef Mattias Brattström
Medicinska fakultetens kansli
Telefon: +46 46-222 72 15
E-post: Mattias [dot] Brattstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Sekreterare Ann Ivarsson
Medicinska fakultetens kansli
Telefon: +46 46-222 80 71
E-post: Ann [dot] Ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se

Kommunikationschef Johanna Sandahl
Medicinska fakultetens kansli
Telefon: +46 46-222 31 78
E-post: Johanna [dot] Sandahl [at] med [dot] lu [dot] se

Ekonomichef Åsa Söderberg
Medicinska fakultetens kansli
Telefon: +46 46-222 17 08
E-post: Asa [dot] Soderberg [at] med [dot] lu [dot] se

Sidansvarig:

Protokoll

Fakultetsstyrelsens protokoll (länk till LU Box)

Om du använder en Region Skåne-dator och har problem att öppna protokollen, kontakta Region Skånes ServiceDesk för felanmälan. ServiceDesk nås på telefonummer 30 000 inom Region Skåne och på telefonummer 077-67 300 00 utanför Region Skåne.

Fakultetsstyrelsens sammanträden

Sammanträden med fakultetsstyrelsen delas upp i två delar. En informations-/föredragningsdel och en beslutsdel.

Vid informations-/föredragningsdelen deltar ledamöter, föredragande tjänstemän, företrädare för personalorganisationerna, kanslichef, protokollförare och vicedekaner samt i förekommande fall inbjudna gäster.

Sedan informations-/föredragningsdelen avslutas ajourneras mötet.

Därefter tar beslutsdelen vid, då deltar endast ordinarie ledamöter samt protokollförare, kanslichef och företrädare för personalorganisationerna.

Endast ordinarie ledamöter har rösträtt, övriga har närvaro- och yttranderätt.

Alla handlingar och bilagor är offentliga. Kontakta respektive handläggare om du vill ta del av dem