Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Medicinska lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsämnden består av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Därutöver utses lärarsuppleanter samt studerandesuppleanter. I nämnden ingår även en sjukvårdsrepresentant samt en pedagogisk sakkunnig med närvaro- och yttranderätt.

Nämnden har till uppgift att lämna förslag vid anställning av professor, universitetslektor (även adjungeringar och befordran), samt biträdande universitetslektorer och gästprofessor. Rekrytering av universitetsadjunkter och postdoktorer handhas av berörd institution.

Sammanträdestider ht 2020

Torsdag 27 augusti
Onsdag 23 september
Tisdag 20 oktober
Onsdag 25 november
Tisdag 15 december

Ordinarie ledamöter 

Professor Måns Magnusson (ordförande)
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
Telefon: +46 46-17 17 96
E-post: Mans [dot] Magnusson [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Eva Degerman (vice ordförande)
Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Telefon: +46 46-222 85 83
E-post: Eva [dot] Degerman [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Fredrik Leeb-Lundberg
Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Telefon: +46 46-222 39 44
E-post: Fredrik [dot] Leeb-Lundberg [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Christine Rubertsson
Inst för hälsovetenskaper, Lund
E-post: Christine [dot] Rubertsson [at] med [dot] lu [dot] se

Suppleanter

Professor Mattias Belting
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
Telefon: +46 46-17 85 49
E-post: Mattias [dot] Belting [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Malin Parmar
Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Telefon: +46 46-222 06 20
E-post: Malin [dot] Parmar [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Anders Håkansson
Institutionen för translationell medicin, Malmö
Telefon: +46 40- 39 10 27 
E-post: anders_p [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se   

Studentrepresentanter, ordinarie ledamöter

Isak Martinsson
Medicinska doktorandrådet
E-post: Isak [dot] Martinsson [at] med [dot] lu [dot] se

Linnea Sandström
Medicinska föreningen
E-post: ordf [at] mfskane [dot] se 

Studentrepresentanter, suppleanter

Vakant
Medicinska doktorandrådet
E-post: nnMarcus [dot] Lockowandt [at] med [dot] lu [dot] se (@med.lu.se) 

Vakant
Medicinska föreningen
E-post: ordf [at] mfskane [dot] se 

Representanter med närvaro- och yttranderätt

Professor Martin Garwicz, pedagogiskt sakkunnig
Inst för experimentell medicinsk vetenskap
Telefon: +46 46-222 77 55
E-post: Martin [dot] Garwicz [at] med [dot] lu [dot] se

Chefsläkare Sven Karlsson, sjukvårdsföreträdare
E-post: Sven [dot] Karlsson [at] skane [dot] se 

Handläggare

Chef rekrytering, lön och HR-stöd Kajsa Johnsson
 
Medicinska fakultetens kansli (Hs 66)
BMC F13
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 08 22
E-post: Kajsa [dot] Johnsson [at] med [dot] lu [dot] se 

Rekryteringshandläggare Helene Berggren
Medicinska fakultetens kansli (Hs 66)
BMC F13
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 71 11
Helene [dot] Berggren [at] med [dot] lu [dot] se

Rekryteringshandläggare Robert Norrman
Medicinska fakultetens kansli (Hs 66)
BMC F13
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 44 10
E-post: Robert [dot] Norrman [at] med [dot] lu [dot] se
 

Sidansvarig:

Relaterad information