Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL), som är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Om institutionen

Institutionen är SUS i Lund viktigaste partner för FOU och organisationen visar kongruens med universitetssjukvården. Verksamheten, d.v.s. forskning och undervisning, är indelad i 31 medicinska ämnesspecifika avdelningar. IKVL är delaktig i ett flertal centrumbildningar i samarbete med SUS, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten, för kraftsamling av tvärvetenskaplig profession till nytta för strategiska forskningssatsningar. Institutionens lärare bidrar till fakultetens olika utbildningsprogram. IKVL bedriver bred forskning och forskarutbildning, med cirka 500 doktorander och cirka 60 doktorsexamina per år. IKVL är Lunds universitets största institution.

Aktuella forskningsområden

 • Anestesiologi och intensivvård
 • Kardiologi
 • Lungmedicin och allergologi
 • Medicin
 • Medicinsk etik
 • Njurmedicin
 • Thoraxkirurgi
 • Dermatologi och venereologi
 • Infektionsmedicin
 • Ortopedi
 • Reumatologi och molekylär skelettbiologi
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Klinisk neurofysiologi
 • Logopedi, foniatri och audiologi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Oftalmologi
 • Psykiatri
 • Öron, näs- och halssjukdomar
 • Epilepsi
 • Cancerepidemiologi
 • Diagnostisk radiologi
 • Kirurgi
 • Klinisk fysiologi
 • Masspektrometri
 • Medicinens historia
 • Medicinsk strålningsfysik
 • Medicinsk teknik
 • Obstetrik och gynekologi
 • Onkologi
 • Patologi
 • Pediatrik

Organisation

Institutionen leds av en institutionsstyrelse bestående av prefekt, representanter för lärare och forskare, teknisk och administrativ personal samt studeranderepresentanter. Prefekten har ett övergripande ansvar för verksamheten.

 

Sidansvarig:

INSTITUTIONSFAKTA

Anställda: 464
Professorer: 60
Gästprofessorer: 3
Doktorander: 497
Disputationer 2018: 60
Intäkter 2018: 497 214 mkr
Statliga anslag: 132 380 mkr
Externa bidrag: 364 834 mkr
Organisation: Schema
Styrelse: Period 2019-2021

KONTAKT

Kontaktsida

Besöksadress, kansliet:
BMC F12
Sölvegatan 19
221 84 Lund