Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL), som är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

-

Om institutionen

Institutionen är Skånes universitetsjukhus (SUS) i Lund viktigaste partner för FoU och organisationen visar kongruens med universitetssjukvården. Verksamheten, d.v.s. forskning och undervisning, är främst indelad i medicinska ämnesspecifika avdelningar. IKVL är delaktig i ett flertal centrumbildningar i samarbete med SUS, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten, för kraftsamling av tvärvetenskaplig profession till nytta för strategiska forskningssatsningar. Institutionens lärare bidrar till fakultetens olika utbildningsprogram. IKVL bedriver bred forskning och forskarutbildning, med ca 500 doktorander och ca 55 doktorsexamina per år. Forskning bedrivs även vid Kliniska vetenskaper i Helsingborg, som är en avdelning vid institutionen. IKVL är Lunds universitets största institution.

Några starka forskningsområden

  • Hjärtstopp
  • Transplantation
  • Cancer
  • Avbildning och funktion
  • Inflammation
  • Rörelseapparatens sjukdomar
  • Epilepsi

Organisation

Institutionen leds av en institutionsstyrelse bestående av prefekt, representanter för lärare och forskare, teknisk och administrativ personal samt studeranderepresentanter. Prefekten har ett övergripande ansvar för verksamheten.

 

Sidansvarig:

AVHANDLINGAR

INSTITUTIONSFAKTA

Anställda: 478
Professorer: 62
Gästprofessorer: 2
Doktorander: 506
Disputationer 2019: 54
Intäkter 2019: 538 mkr
Statliga anslag: 136 mkr
Externa bidrag: 402 mkr
Organisation: Schema
Styrelse: Period 2019-2021

KONTAKT

Kontaktsida

Besöksadress, kansliet:
BMC F12
Sölvegatan 19
221 84 Lund

Signering av prefekt