Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MR-kurs för röntgensjuksköterskor och BMA 7,5hp (A)

Uppdragsutbildning

Kursen innehåller lärarledd undervisning i block med föreläsningar, seminarier i grupp och examinationer, självstudier och individuellt arbete. Alla ingående delmoment är obligatoriska och kursdeltagare samlas på Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus i Lund vid tre tillfällen under kurstiden.
Kursen arrangeras av Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper i Lund i samarbete med VO Bild och Funktion, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Syfte

Syfte med kursen är att ge deltagarna fördjupade MR-kunskaper för att kunna förstå och förklara den fysikaliska bakgrunden och begrepp som används vid denna diagnostik. Ett annat syfte är att kunna beskriva anatomi och vanlig patologi inom centrala nervsystemet (CNS), rörelseorganen (muskuloskeletala systemet, MSK) och det gastrointestinala systemet (GI), som diagnostiseras med hjälp av MR.

Efter utbildningen ska kursdeltagare även ha kunskap om nödvändiga rutiner och speciella förutsättningar för patienter och personal i samband med MR-undersökningar. Stor vikt läggs också vid kunskap om de säkerhetsrisker som förekommer i MR-miljön och hur dessa risker undviks.

Kursdeltagarna, som kommer från hela landet, träffas i Lund. Vid dessa föreläsningstillfällen knyts även professionella kontakter och det sker ett omfattande utbyte av erfarenheter och kunskaper genom att jämföra och diskutera rutiner och tillämpningar vid olika kliniker.

Målgrupp

Kursen är enbart avsedd för röntgensjuksköterskor och BMA som arbetar med MR och har minst 1 års erfarenhet av MR-arbete, gärna längre. Deltagare behöver även behörig chefs godkännande för att delta i kursen.

Innehåll

Kursinnehållet är helt MR-relaterat

  • Fysikalisk bakgrund: pulssekvenser, bildgenerering, kontrast i bilden, bildkvalitet, artefakter,
  • MR-säkerhet
  • Patientförberedelser och bemötande
  • Anatomi: CNS, MSK, GI inkl. kontrastmedel
  • Diagnostik och bildtolkning: CNS,MSK, GI.

Föreläsare och undervisning

Kursens föreläsare har gedigna kunskaper inom området MR och består av specialistkompetenta radiologer, MR-fysiker och röntgensjuksköterskor med speciell MR-säkerhetskompetens. Föreläsningarna ges på plats i Lund, ej digitalt.

Kostnad och bokningsregler

 7500 SEK/deltagare

Kurskostnad är exklusive moms och kursanmälan är bindande. Avgiften inkluderar ej resa, logi och kurslitteratur. Fika ingår.
Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 20 genomförs ej kursen. Max antal är 30 deltagare.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB)

Kurstillfälle

Planerade kursträffar HT 2024

2024-09-25 - 2024-09-27
2024-10-22 - 2024-10-25
2024-11-20 - 2024-11-22

Anmälan

Välkommen in med din anmälan

Anmälan 

Sista anmälningsdagen är den 9 september 2024.

Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan.

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Titti Owman

Kursledare
Titti Owman
e-post: mrkurslund [at] gmail [dot] com (mrkurslund[at]gmail[dot]com)

Jennie Daginder

Kursledare
Jennie Daginder
e-post: mrkurslund [at] gmail [dot] com (mrkurslund[at]gmail[dot]com)

 

Lars Stenberg

Kursledare/examinator

Lars Stenberg, överläkare
Neuroradiologi, Skånes universitetssjukhus, Lund


För övriga frågor:

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

Christina Landelius
Samordnare för uppdragsutbildning

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)