Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se Medarbetarwebben: www.medarbetarwebben.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,seMedarbetarwebben:www.medarbetarwebben.lu.se
Du är här

Kunskapsprov för röntgensjuksköterskor utbildade i och utanför EU/EES

Lunds universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för röntgensjuksköterskor utbildade i land i och utanför EU/EES.

Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida, se länk.

Kunskapsprovet består av två delar, en teoretisk och en praktisk. Det teoretiska provet måste vara godkänt innan det praktiska provet får genomföras.

Teoretiskt kunskapsprov

Det teoretiska provet består av tre delar och ges under våren och hösten 2020 vid två tillfällen i Lund och Stockholm. Alla delprov ges på en och samma dag.

De tre delproven är:

Delprov 1: Strålningsfysik. Provet innehåller frågor runt strålningsteknologi, strålningsbiologi och strålskydd, datortomografi samt magnetisk resonanstomografi

Delprov 2: Läkemedelsberäkning

Delprov 3: Radiologisk undersökningsmetodik. Provet innehåller frågor runt omvårdnad, relevant anatomi samt vanligt förekommande diagnostik inom kroppens olika organsystem samt handlande vid akuta situationer

Praktiskt kunskapsprov

Det praktiska provet anordnas vid det kliniska träningscentrat (Practicum Clinical Skills Centres) i Lund. Provet består av fem medicintekniska moment som en röntgensjuksköterska normalt utför i sitt arbete på en röntgenavdelning. Observera att detta är ett rent provtillfälle och att ingen undervisning sker i samband med detta.

Information & anvisning inför kunskapsproven

Information och anvisning inför kunskapsproven finns tillgänglig på lärplattformen Moodle, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Anvisningen är avsedd att vara ett stöd vid förberedelserna inför kunskapsproven och innehåller närmare information om kunskapsprovens olika delar samt ger förslag på litteratur som kan vara användbar för att eventuellt fördjupa eller uppdatera kunskaper inför proven.

Tid & plats för kunskapsproven

Teoretiskt kunskapsprov genomförs i Lund och Stockholm medan det praktiska kunskapsprovet endast genomförs i Lund.  Antalet provtillfällen för det teoretiska och praktiska kunskapsprovet är begränsat till tre.  Från det första provtillfället har du 5 år på att genomföra hela kunskapsprovet.

De prov som du skriver fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som du har på dig. Efter 1 juli 2019 kommer du ha totalt tre försök på dig att klara provet.

Teoretiskt kunskapsprov 2020

21 april 2020 kl. 08:30-17:00 (anmälan senast 20 mars 2020)  UPPSKJUTET PGA CORONAVIRUSET

15 september 2020 kl. 08:30-17:00 (anmälan senast 14 augusti 2020)

3 november 2020 kl. 08:30-17:00(anmäland senast 9 oktober 2020)

Praktiskt kunskapsprov 2020

15 alt 16 juni 2020. I kallelse framgår vilket datum som blir aktuellt.

14 alt 15 december 2020. I kallelse framgår vilket datum som blir aktuellt.

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat: Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Lund universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Vid icke godkänt resultat eller saknat resultat: Om en provdeltagare blivit underkänd tre gånger på det skriftliga provet och tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt skriftligt och praktiskt prov inom 5 år rapporterar Lunds universitet detta till Socialstyrelsen.

Sidansvarig:

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsproven & kurswebben via länken:

www.kunskapsprov.web.med.lu.se

När du gjort det får du inloggningsuppgifter till den lärplattform som används till kunskapsproven skickat till dig. Observera att det kan ta ett par veckor för dig att få inloggningsuppgifterna eftersom Lunds universitet först måste kontrollera med Socialstyrelsen att du är behörig att genomföra proven.

Vid frågor

 

Christina Landelius

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning
Tel: +46 46 222 19 51
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se
 


Roger Hudin Karlsson

Roger Hudin Karlsson
Utbildningsadministratör
Tel:   +46 046 222 1839
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se