Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Kunskapsprov för fysioterapeuter med utbildning från land utanför EU/EES

Lunds universitet har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för fysioterapeuter utbildade i land utanför EU/EES. Kunskapsprovet ska testa kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva yrket på ett patientsäkert sätt i förhållande till examensmålen i högskoleförordningen. Du kan anmäla dig till kunskapsprovet när din utbildning blivit granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut av Socialstyrelsen att göra provet.

Mer information om kunskapsprovet hittar du på Socialstyrelsens hemsida

Kunskapsprovet genomförs fyra gånger per år i Lund och består av tre delprov, två teoretiska och ett praktiskt. För personer utbildade inom EU/ESS tillämpas i vissa fall lämplighetsprov som metod för att pröva personens yrkeskvalifikationer. Alla prov genomförs i Lund

Teoretiska delprov

De teoretiska delproven mäter kunskaper, förståelser och värderingsförmåga som krävs för att kunna verka som fysioterapeut i Sverige.

Delprov 1: Det första teoretiska delprovet består en skriftlig examination som består av flervalsfrågor och/eller kortsvarsfrågor. Frågorna behandlar områdena led/muskel, neurologi (inklusive geriatrik), andning- och cirkulation samt psykosomatik och psykiatri. Provet är uppdelat i två mindre delar med 10 minuters paus emellan. Total skrivningstid 1 tim o 40 min

Delprov 2: Det andra teoretiska delprovet omfattar ett självständigt arbete och ett seminarium. Fyra patientfall inom områdena rörelse- och stödjeorganen, neurologi (inklusive geriatrik), andning- och cirkulation samt psykosomatik och psykiatri ska analyseras enligt fastställda riktlinjer. Fallen skickas till deltagarna fyra veckor innan examinationsseminariet. Provdeltagarna ska besvara frågor som berör fallen och skriva en rapport med angivna referenser. Rapporten skickas in senast angivet datum som är ca två veckor innan dagen för den teoretiska examinationen. Fysisk närvaro krävs för att bli godkänd (deltagande via länk är ej möjligt). Provdeltagarna ska muntligen presentera ett av fallen (ca 10 minuter) och även förbereda frågor till de andra fallen. Vilket patientfall som provdeltagaren ska presentera meddelas två dagar innan seminariet.

Praktiskt delprov

Delprov 3: Det praktiska delprovet mäter färdigheter, förmågor och förhållningssätt som fysioterapeuter behöver besitta för att kunna arbeta i Sverige, till exempel undersökning, bedömning och förslag på behandling. Bedömningarna görs utifrån fallbeskrivningar och/eller videoinspelade fall.

Provtillfällen

Proven genomförs i Lund på nedan utsatta datum. De teoretiska proven måste godkännas innan det praktiska provet kan genomföras. Antal provtillfällen för de teoretiska och praktiska proven är begränsat till tre. Från första provtillfället har du fem år på dig att slutföra samtliga tre delprover. 

Teoretiska delprov: 15 september 2020, 3 november 2020

Praktiskt delprov: 16 dec 2020

Sidansvarig:

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsproven & kurswebben via länken:
www.kunskapsprov.web.med.lu.se

När du anmält dig får du inloggningsuppgifter till den lärplattform som används till kunskapsproven skickat till dig. Observera att det kan ta ca en vecka för dig att få inloggningsuppgifterna eftersom Lunds universitet först måste kontrollera med Socialstyrelsen att du är behörig att genomföra proven. Anmälan ska ske senast angivet datum, två veckor innan provtillfället. Om du önskar avanmäla dig, meddela detta omedelbart till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se. Om du inte avanmäler dig, räknas det som ett provfälle. 

Vid frågor

Caroline Fredskilde

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör
Tel: 046-222 19 14
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se


Christina Landelius

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning
Tel: 046-222 19 51
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se