Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Institutionen för hälsovetenskaper

Välkommen till Institutionen för hälsovetenskaper - en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver forskning som syftar till att främja människors hälsa - från de ännu ofödda barnen till de äldsta av våra äldre.

Institutionen för hälsovetenskaper

Om institutionen 

Genom vår forskning vill vi öka kunskapen om vad som ger människor livskvalitet och vi arbetar för att så snabbt som möjligt omsätta forskningsresultaten till verklighet. Våra centrala forskningsområden är:

  • Prevention
  • Behandling
  • Vård och omsorg
  • Rehabilitering

Vid institutionen utbildas dessutom framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården samt den kommunala verksamheten.

Organisation

Institutionen leds av en institutionsstyrelse, bestående av prefekt, representanter för lärare och forskare, övrig personal, studeranderepresentanter och företrädare för hälso- och sjukvården. Prefekten har ett övergripande ansvar för verksamheten. Institutionskansliet är en stöd- och servicefunktion till institutionsledningen och verksamheten med funktioner inom personal, ekonomi, administration och kommunikation. 

Sidansvarig:

INSTITUTIONSFAKTA

Forskargrupper: 14
Anställda: 177
Professorer: 17
Doktorander: 60
Disputationer (2019):
Omsättning: 195 miljoner
Statliga medel: 140 miljoner 
Externa medel: 40 miljoner

Styrelse: period 2019-2021

Läs mer om våra forskargrupper

Kontakta oss

Institutionens ledningsgrupp och kansli

Besöksadress
HSC, Margaretavägen 1B, 222 40 Lund